Terapia CAR-T

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala im. Mielęckiego

Rewolucyjna metoda leczenia nowotworów dostępna już w Katowicach, w szpitalu im. Mielęckiego przy Francuskiej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach, a konkretnie Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, dostał akredytację na stosowanie przełomowej terapii nowotworów hematologicznych. Pierwsza pacjentka szpitala otrzyma innowacyjny lek już w październiku.