tomografia katowice

Nowa pracownia tomografii szpital murcki 01

Szpital Murcki otworzył własną pracownię tomografii komputerowej. Sprzęt kosztował prawie 2 mln zł

Szpital Murcki, placówka miejska, otworzył własną pracownię tomografii komputerowej. Teraz pacjenci szpitala mogą być badani na miejscu przez sam szpital. Również pacjenci z zewnątrz będą mogli się przebadać w Szpitalu Murcki. Placówka wystąpiła do NFZ na kontrakt na diagnostykę ambulatoryjną.