UNICEF

Konferencja, Urząd Miasta Katowice

46 mln zł dostały Katowice od UNICEF-u na polsko-ukraińską integrację. Będą inwestycje m.in. w żłobki, place zabaw, edukację, akcje organizacji pozarządowych

Miasto Katowice zawarło z Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) umowę, zgodnie z którą otrzymało 46 milionów złotych na integrację społeczności polsko-ukraińskiej. Z nich zostaną sfinansowane nie tylko tzw. projekty miękkie, czyli różnego rodzaju akcje integracyjne, ale też będą one przeznaczone na konkretne inwestycje w mieście.