46 mln zł dostały Katowice od UNICEF-u na polsko-ukraińską integrację. Będą inwestycje m.in. w żłobki, place zabaw, edukację, akcje organizacji pozarządowych

Miasto Katowice zawarło z Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) umowę, zgodnie z którą otrzymało 46 milionów złotych na integrację społeczności polsko-ukraińskiej. Z nich zostaną sfinansowane nie tylko tzw. projekty miękkie, czyli różnego rodzaju akcje integracyjne, ale też będą one przeznaczone na konkretne inwestycje w mieście.

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) wspomógł Katowice w zakresie integracji społeczności polsko-ukraińskiej. Na ten cel miasto otrzymało z UNICEF-u 46 mln zł.

UNICEF wspomógł Katowice pokaźną sumą pieniędzy

Miasto ocenia, że w Katowicach mieszka obecnie około 20-30 tysięcy Ukraińców. Trudno o dokładniejsze statystyki, bo nie ma obowiązku meldunkowego. Wiadomo, że w Katowicach pracuje około 14 tys. obywateli Ukrainy, głównie kobiet. Około 26 proc. mieszkających w Katowicach Ukraińców deklaruje, że chciałoby w Polsce zostać już na stałe.

- Dziękuję, że tak duże i silne organizacje międzynarodowe jak UNICEF ufają sprawdzonym partnerom, jakim są samorządy. Ruszamy z szeregiem działań o wartości ponad 46 mln zł na rzecz integracji naszych mieszkańców z Ukraińcami, którzy znaleźli schronienie w naszym mieście. Szczególną troską oczywiście obejmiemy tych najmłodszych. Każde dziecko, które przekroczyło granicę, w jakiś sposób doświadczyło koszmaru wojny i przemocy. Naszymi projektami chcemy objąć jak najszersze grono młodych, chcemy skupić się na integracji polsko-ukraińskiej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że dzięki tym środkom będą realizowane zarówno projekty miękkie, jak: pikniki integracyjne, zajęcia dla dzieci i dorosłych, warsztaty, ale i konkretne inwestycje.

Doposażone zostaną m.in. oddziały żłobka miejskiego

W ramach przyjętego porozumienia na realizację działań przyznany został budżet w kwocie ponad 46 mln zł.

- Program wsparcia oparty jest na sześciu filarach - ochrona dziecka, zdrowie, mycie i żywienie, edukacja, rozwój i uczestnictwo młodzieży, polityka społeczna i rozwój wczesnodziecięcy. Program zakłada między innymi organizację zajęć międzykulturowych o charakterze integracyjnym, stworzenie strefy przyjaznej dzieciom w placówkach pomocy społecznej, doposażenie 13 oddziałów Żłobka Miejskiego, a także wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób, które przeżyły traumę – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej.

W żłobkach za te pieniądze zostaną stworzone dodatkowe miejsca dla dzieci ukraińskich. Będzie też zamontowany system kamer, który umożliwi rodzicom (wszystkim, również polskim) obserwowanie aktywności swoich dzieci w żłobku.

Będą inwestycje w sprzęt sportowy i informatyczny

Ważnym obszarem realizacji wspólnych projektów jest edukacja. Dzisiaj w katowickich przedszkolach i szkołach uczy się ponad 2,6 tys. młodych Ukraińców. To szczególnie ważny obszar działania, w którym projekty takie jak nauka języka polskiego kierowane są bezpośrednio do uczniów i rodziców z Ukrainy. To również wiele projektów, które mają na celu integrację młodych ludzi i będą tym samym adresowane także do polskich uczniów.

Wśród projektów, które dofinansuje UNICEF jest doposażenie obiektów sportowych w sprzęt sportowy, szkół w sprzęt informatyczny, a także realizacja bardzo potrzebnego projektu „różowych skrzyneczek”. Ponadto rozszerzymy program nauki gry w szachy w naszych szkołach oraz ofertę zajęć w ramach Akcji Lato i Akcji Zima – mówi Sławomir Witek, naczelnik wydziału edukacji i sportu.

Realizatorami działań będą Wydział Polityki Społecznej wraz z jednostkami podległymi, tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach i Żłobkiem Miejskim, Wydział Edukacji i Sportu wraz z Centrum Usług Wspólnych, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Pałacem Młodzieży i placówkami oświatowymi oraz Wydział Kultury wraz z Miejskimi Domami Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną i Instytucją kultury Katowice Miasto Ogrodów im. Krystyny Bochenek. Część działań realizowanych będzie również przez organizacje pozarządowe.

Memorandum o porozumieniu miasta Katowice z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) zostało podpisane 27 czerwca 2022 roku w trakcie WUF 11. 19 października obie strony podpisały porozumienie określające ramy współpracy.

Katowice działania na rzecz Ukrainy realizują od pierwszych dni ataku Rosji na ten kraj. W kulminacyjnym momencie, według raportu Unii Metropolii Polskich, w Katowicach przebywało ok. 90 tys. obywateli Ukrainy, w tym 19 tys. dzieci. Aktualnie wg. szacunków w Katowicach przebywa około 20-30 tys. uchodźców z Ukrainy. Udzielona do tej pory pomoc, którą można wyliczyć w złotówkach, to ponad 44 mln zł. Środki pochodziły głównie z budżetu miasta, budżetu państwa, GZM oraz od licznych darczyńców. Od 15 marca do 21 listopada do Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach wpłynęło ponad 14 tysięcy zawiadomień o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy. W katowickich szkołach i przedszkolach uczy się dzisiaj ponad 2,6 tys. obywateli Ukrainy. Według ostatniego raportu „Sytuacja życiowa i ekonomiczna uchodźców z Ukrainy w Polsce” stworzonego przez NBP wynika, że połowa ankietowanych chce wrócić do swojego kraju, ale 26% z nich chce zostać w Katowicach.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21w Katowicach Podlesiu

Może Cię zainteresować:

Trwa rozbudowa szkoły podstawowej w Podlesiu. Powstaje nowy budynek z 10 salami lekcyjnymi. Będzie też nowe boisko

Autor: Katarzyna Pachelska

22/11/2022

Katowice Dworzec PKP

Może Cię zainteresować:

Nowe przystanki kolejowe pojawią się w Ochojcu, Murckach, Kostuchnie i Podlesiu

Autor: Michał Wroński

22/11/2022

Katowice 22 11 13 T Staniek 0715

Może Cię zainteresować:

Katowicki Nikiszowiec. Tu rządzi geometria. Widać to zwłaszcza z góry. Zobaczcie świetne zdjęcia z drona

Autor: Katarzyna Pachelska

20/11/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon