urbanistyka katowice

Katowice gwiazdy

Katowice przystępują do opracowania Planu Ogólnego. To nowe narzędzie planistyczne uściślające standardy urbanistyczne

Każda gmina w Polsce musi mieć Plan Ogólny, określający gminne standardy urbanistyczne. Czas na opracowanie takiego dokumentu jest do końca 2025 r. Katowice już przystępują do prac nad sporządzeniem Planu.