Katowice przystępują do opracowania Planu Ogólnego. To nowe narzędzie planistyczne uściślające standardy urbanistyczne

Każda gmina w Polsce musi mieć Plan Ogólny, określający gminne standardy urbanistyczne. Czas na opracowanie takiego dokumentu jest do końca 2025 r. Katowice już przystępują do prac nad sporządzeniem Planu.

Katowice gwiazdy

We wrześniu 2023 roku nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązała gminy do przyjęcia Planu ogólnego. To nowe narzędzie planistyczne, które zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w danej gminie.

Plan Ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Przepisy wykonawcze dotyczące tworzenia Planu znalazły się w stosownym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii, które weszło w życie 23 grudnia 2023 r. 25 stycznia 2024 r. na wniosek prezydenta Katowic Rada Miasta przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego miasta Katowice.

- Na stworzenie tego kluczowego dla miasta dokumentu przepisy dają nam czas do końca 2025 roku. Z perspektywy przeprowadzenia całej procedury planistycznej czasu jest niewiele, gdyż konieczne jest przeprowadzenie m.in. konsultacji społecznych, dlatego już teraz przystępujemy do prac – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zgodnie z wymogami ustawy, granice przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego obejmują obszar całego miasta. Dokument będzie określał podział obszaru gminy na strefy planistyczne oraz wskazywał gminne standardy urbanistyczne.

Konieczne konsultacje społeczne

- Plan zostanie opracowany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z grudnia 2023 r. również w zakresie terminów wynikających z powyższych przepisów – mówi Agnieszka Czapelka, kierownik referatu projektowania planistycznego w wydziale planowania przestrzennego i urbanistyki Urzędu Miasta Katowice. - Aktualnie pracujemy nad przygotowaniem szczegółowego harmonogramu tych prac. Jednym z pierwszych etapów będzie zbieranie wniosków do planu. O terminach i sposobie ich zbierania będziemy informować w kolejnym miesiącu, jednak już teraz zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem tego dokumentu – dodaje kierownik.

Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jako dokument będzie stanowił akt prawa miejscowego, a ustalenia w nim zawarte będą wiążące dla planów miejscowych oraz dla decyzji o warunkach zabudowy. Obowiązujące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowują moc do dnia wejścia w życie Planu Ogólnego, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.

Rowery katowice

Może Cię zainteresować:

Wykonawca pierwszej velostrady w Katowicach został wybrany. Inwestycja będzie kosztować ok. 11,5 mln zł

Autor: Redakcja

25/01/2024

Rower metropolitalny GZM fot GZM

Może Cię zainteresować:

Nareszcie! Rower Metropolitalny ruszy 25 lutego. Na początek w ośmiu miastach Śląska i Zagłębia

Autor: Michał Wroński

25/01/2024

Slaski urzad wojewodzki

Może Cię zainteresować:

Film kręcony m.in. w Katowicach dostał aż 5 nominacji do Oscarów. Pokazy przedpremierowe "Strefy interesów" już w połowie lutego

Autor: Katarzyna Pachelska

24/01/2024

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon