Upadłość konsumencka a rozwód

W życiu wiele jest sytuacji stresowych. Rozwód, śmierć kogoś bliskiego, utrata pracy. Jeśli do tych spraw doliczymy także problemy finansowe, sprawa komplikuje się jeszcze bardziej. Od pewnego czasu, polskie prawo, daje nam jako konsumentom, możliwość ogłoszenia upadłości. Możliwość ta została stworzona, aby dłużnikowi ułatwić nieco życie. Dzięki tej formule, dłużnik może "złapać oddech" i uporządkować swoje sprawy finansowe, a wierzyciele mogą zaspokoić swoje potrzeby. Kwestia niezwykle ciekawą z punktu widzenia karnisty, a dość problematyczną z punktu widzenia samego dłużnika, jest wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na nasze małżeństwo pod kątem finansowym. Kluczowa pozostaje tu także odpowiedź na pytanie, czy rozwód z osobą, która ogłosiła upadłość konsumencką zwalnia nas z jej długów.

20220520132148 pexels photo 5668473 jpeg

Upadłość konsumencka - podstawowe informacje

24 marca 2020 roku doszło do nowelizacji ustawy prawo upadłościowe. Wedle niej, każdy konsument, mający problem ze spłatą swoich zobowiązań, może ogłosił upadłość konsumencką. Z takiej procedury może skorzystać każda osoba fizyczna, która stała się niewypłacalna tzn. nie może regulować zobowiązań minimum 3 miesiące. Upadłość może ogłosić pojedynczy konsument lub też małżonkowie wspólnie (jednak na oddzielnych wnioskach).

W sytuacji złożenia wniosku o upadłość, cały nasz majątek ruchomy i nieruchomy wlicza się w skład tzw. masy upadłościowej, którą zarządza, ustanowiony przez Sąd syndyk. To on, z naszego majątku, spłaca wierzycieli. W postępowaniu upadłościowym decyzję dotyczącą naszych zobowiązań podejmuje Sąd. Może on rozłożyć wszystkie nasze zobowiązania rozłożyć na raty, umorzyć część długów lub zasądzić całkowite umorzenie.

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem, które stało się alternatywą dla komorniczego postępowania egzekucyjnego. Zaletą tego rozwiązania jest swego rodzaju "spokój". Nie stresujemy się już kolejnymi wezwaniami od wierzycieli czy kontaktami firm windykacyjnych, bo nasze finanse są pod ścisłą kontrolą. Tu pojawia się jednak także pewna wada - odkąd ogłosiły upadłość konsumencką, tracimy prawo do zarządzania własnym majątkiem, bo robi to za nas odpowiednia instytucja.

Upadłość konsumencka a małżeństwo

Jeśli zawieramy małżeństwo, a nie zdecydowaliśmy się na podpisanie intercyzy, to powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszystkie dobra zgromadzone przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa stają się dobrami wspólnymi. To samo dzieje się z długami - te zaciągnięte w małżeństwie przez jedną ze stron, stają się zobowiązaniem obojga małżonków. Sytuacja już sama w sobie może być trudna, ale co się dzieje w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków?

Sąd dogłębnie bada sytuację osobistą każdego konsumenta, włączając w to również status ustroju majątkowego. Jeśli jeden z małżonków ogłasza upadłość, wspólność majątkowa ustaje, jednak cały majątek wchodzi w skład masy upadłościowej.

Upadłość konsumencka a rozwód

W normalnym postępowaniu, jeśli decydujemy się na wzięcie rozwodu, w orzeczeniu Sąd po pierwsze orzeknie ustanie wspólności majątkowej, a po drugie podzieli cały majątek między dwie strony. Tyczy się to zgromadzonych nieruchomości i ruchomości.

Można by się spodziewać, że jeśli się rozwodzimy, a nasz małżonek ogłasza upadłość majątkową, to możemy spać spokojnie o swoją część majątku. Otóż nie do końca. Wszystko zależy od czasu, jaki upłynął od ogłoszenia upadłości a orzeczeniem rozwodu. Co to oznacza w praktyce? W pierwszej kolejności, pozew o rozwód powinien być złożony 2 lata zanim złożony zostanie pozew o rozwód. Drugi warunek określa, że samo orzeczenie rozwodu musi być wydane co najmniej rok zanim złożony zostanie wniosek o upadłość.

Jak widać powyżej, jeśli dwie przesłanki nie zostaną spełnione, to mimo rozwodu możemy odpowiadać swoim majątkiem razem z małżonkiem. Jednak nie ma drogi bez wyjścia. Jeśli w sytuacji powstania realnej rozdzielności, nie wiedzieliśmy, że małżonek jest niewypłacalny możemy wnioskować o uznanie rozdzielności za skuteczną. Warunkiem jest tutaj fakt, aby rozdzielność ta nie krzywdziła wierzycieli.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej fachowych informacji na ten temat, możecie szukać konkretniejszej pomocy.

Kancelaria Prawna RESTITUTIO
ul. Wolności 330, 41-800 Zabrze
tel.: 881 820 009
https://kancelaria-odszkodowanie.pl/upadlosc-konsumencka-katowice

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon