Utrudnienia w związku z Wizz Air Katowice Half Marathon w sobotę 19 czerwca. Wykaz zamykanych ulic, ograniczenia w parkowaniu

Wizz Air Katowice Half Marathon odbędzie się w sobotę 19 czerwca 2021. Będzie to bieg nocny. W godzinach popołudniowych i nocnych trzeba się spodziewać utrudnień w centrum miasta, w okolicach Strefy Kultury, Doliny Trzech Stawów i Muchowca.

3. edycja Wizz Air Katowice Half Marathon odbędzie się w Katowicach w sobotę 19 czerwca 2021 r.
Dystanse:
• 21,097 km – półmaraton
• 10 km – bieg towarzyszący
• 5 km – bieg towarzyszący
• 4 x 5 km – bieg sztafetowy

Będzie to bieg nocny - po raz pierwszy w historii tego biegu. Pierwszy wystartuje o godz. 17, ostatni - o godz. 20.00.

Mapki tras biegów znajdziecie w naszej galerii zdjęciowej.

Opis utrudnień w Katowicach:

 • W celu zapewnienia swobodnego i bezpiecznego biegu konieczne jest ograniczenia parkowania samochodów na:
  • ul. Trzech Stawów – zachodnia jezdnia w rejonie Campingu nr 215 oraz południowa
   i północna jezdnia w rejonie Skweru 304 Dywizjonu Bombowego Ziemi Śląskiej.
  • ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Trzech Stawów do pętli autobusowej

Na ww. fragmentach ulic zaprojektowano znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się”
z tabliczką o treści „W dniu ………….. r.”. Konieczne jest także usunięcie istniejących znaków informujących D-18 lub D-18a.

 • Zgodnie z przyjętymi wcześniej ustaleniami dotyczącymi utrzymania ruchu drogowego na jezdniach przylegających bezpośrednio do trasy biegu zastosowane zostaną zapory drogowe U-20 oddzielające trasę biegu oraz ruchu ogólnego. Rozwiązania te dotyczą:
  • ul. Dudy Gracza – od skrzyżowania z ulicą Pańki do skrzyżowania z ulicą Warszawską/1 Maja,
  • ul. Granicznej – od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego,
  • ul. Lotnisko – od skrzyżowania z ul. Szybowcową do skrzyżowania z ul. Francuską,
  • ul. Francuskiej – od skrzyżowania z ulicą Lotnisko do skrzyżowania z ul. Ceglaną,
  • ul. Ceglanej – od skrzyżowania z ul. Francuską do skrzyżowania z ul. Meteorologów,
  • ul. Trzech Stawów – na długości trasy rowerowo-rolkowej
 • W celu maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników dróg wynikających
  z organizacji imprezy na terenie miasta zostanie rozstawiona służba porządkowa informująca o uciążliwościach oraz możliwych kierunkach dojazdu. Szczegółowe zadania udzielane przez służbę porządkową z uprawnieniami do kierowania ruchem, służbę informacyjną oraz służbę porządkową bez uprawnień:
  • Olimpijska – Góreckiego – informacja o biegu, dojazd do ulicy Katowickiej
  • Nadgórników – Ścigały – informacja o biegu, brak dojazdu do ul. Nadgórników,
  • Al. Roździeńskiego – Dudy – Gracza – Dobrowolskiego – informacja o biegu, możliwa jazda na wprost Al. Roździeńskiego, oraz nawrotka na relacji Al. Roździeńskiego od Centrum, Dudy – Gracza – Al. Roździeńskiego, z ul. Dudy Gracza możliwy skręt
   w prawo w Al. Roździeńskiego (kierunek Sosnowiec) oraz skręt w lewo w Al. Roździeńskiego (kierunek Centrum) pod nadzorem służby porządkowej
   z uprawnieniami,
  • Dudy – Gracza – Pańki – informacja o biegu, możliwa jazda na wprost, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Dudy – Gracza – Warszawska – 1 Maja – informacja o biegu, możliwa jazda na wprost lub w lewo z ul. Warszawskiej, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Graniczna - Krasińskiego – informacja o biegu, możliwa jazda na wprost ulicą Krasińskiego, lub skręt w lewo lub w prawo z ulicy Granicznej w Krasińskiego, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Graniczna - Przemysłowa – informacja o biegu, możliwa jazda na wprost ulicą Graniczną lub skręt w lewo w ulicę Przemysłową oraz wyjazd z Przemysłowej w lewo, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Graniczna – Sikorskiego – wyjazd z parkingu CH BELG – informacja o biegu, możliwa jazda na wprost ulicą Graniczną lub skręt w lewo na parking CH BELG oraz w prawo
   w Sikorskiego, natomiast wyjazd z CH BELG w lewo i na wprost oraz z Sikorskiego
   w prawo i na wprost (korekta na rysunku – powinien być nakaz jazdy na wprost lub
   w lewo i na wprost w prawo), pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Graniczna - Powstańców – informacja o biegu, możliwa jazda na wprost ulicą Graniczną lub skręt w lewo w ulicę Powstańców oraz wyjazd z Powstańców
   w lewo, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Rondo Zentklera - informacja o biegu, możliwa jazda na wprost ulicą Graniczną, wyjazd z osiedle wyłącznie w lewo, pod nadzorem służby porządkowej
   z uprawnieniami,
  • Graniczna – wyjazd przy targowisko - informacja o biegu, możliwa jazda na wprost ulicą Graniczną, wyjazd z osiedle wyłącznie w lewo, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Graniczna – Ofiar Katynia – informacja o biegu, możliwa jazda na wprost ulicą Graniczną lub skręt w lewo w ulicę Ofiar Katynia, pod nadzorem służby porządkowej
   z uprawnieniami,
  • Graniczna – Dygacza – informacja o biegu, możliwa jazda na wprost ulicą Graniczną, wyjazd z Dygacza w lewo lub na wprost (korekta na rysunku – powinien być nakaz jazdy na wprost lub w lewo), pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Graniczna – Pułaskiego – informacja o biegu, możliwa jazda na wprost ulicą Pułaskiego w ulicę Graniczną, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Prowansalska - Pułaskiego – informacja o biegu, możliwa jazda na wprost ulicą Pułaskiego lub skręt w lewo w ulicę Prowansalską oraz wyjazd z Prowansalskiej
   w lewo, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Lotnisko - Pułaskiego – informacja o biegu, wyjazd z ul. Lotnisko od strony parkingu wyłącznie w prawo, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Lotnisko - Alpejska – informacja o biegu, konieczny nawrót na rondo przy Alpejskiej
   i dojazd do ul. Szybowcowej, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami (21km)
  • Lotnisko - Alpejska – informacja o biegu, wyjazd z ulicy Alpejskiej w prawo, skręt
   z Lotnisko w Alpejską, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami (10km)
  • Szybowcowa - Lotnisko – informacja o biegu, możliwy skręt w prawo z ulicy Szybowcowej w ulicę Lotnisko, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Lotnisko – wyjazd z Atal Francuska informacja o biegu, możliwy skręt w prawo w ulicę Lotnisko, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Francuska - Lotnisko – informacja o biegu, możliwy skręt w lewo z ulicy Lotnisko
   w ulicę Francuską (dojazd do ogródków) oraz jazda na wprost z ulicy Francuskiej
   w stronę A4, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Francuska – wyjazd z Atal Francuska informacja o biegu, możliwy skręt w prawo
   w ulicę Francuską, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Francuska – Ceglana informacja o biegu, możliwy skręt w prawo z Francuskiej od strony A4 w ulicę Ceglaną oraz jazda na wprost i w lewo z ulicy Francuskiej od strony Trzech Stawów, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Krzemienna - Ceglana informacja o biegu, możliwy skręt w lewo z ulicy Krzemiennej
   w ulicę Ceglaną oraz jazda na wprost ulicą Ceglaną lub skręt w lewo w ulicę Krzemienną, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Meteorologów - Ceglana informacja o biegu, możliwy skręt w prawo z ulicy Ceglanej w ulicę Ceglaną w kierunku ul. Kościuszki, pod nadzorem służby porządkowej
   z uprawnieniami,
  • Wita Stwosza - Ceglana informacja o biegu i braku możliwości przejazdu do ulicy Francuskiej i Meteorologów,
  • Zgrzebnioka informacja o biegu i konieczności zawrócenia na rondku, pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Lelków - Zgrzebnioka informacja o biegu i braku możliwości przejazdu do ulicy Zgrzebnioka
  • Skrzyżowania w ciągu ulicy Drozdów informacja o biegu, możliwość jazdy na wprost pod nadzorem służby porządkowej z uprawnieniami,
  • Skrzyżowania w ciągu ulicy Czyżyków informacja o biegu, możliwość wyjazdu
   z rozpatrywanego obszaru ulicami Słowików – Sikorek – Kosów
  • Trzech Stawów – Francuska informacja o biegu i braku możliwości przejazdu, powrót do skrzyżowania ulic Francuska - Lotnisko
  • Trzech Stawów – Porcelanowa – zjazd z DK86 informacja o biegu i braku możliwości dojazdu do parku, dopuszczony jedynie ruch na relacji łącznica DK86 – Trzech Stawów pod wiaduktem
 • W celu poinformowania kierujących pojazdami na drogach dochodzących do trasy biegu
  o zamknięciach dróg rozstawione zostaną zapory drogowe U-20 wraz z zastosowaniem odpowiednich znaków nakazu jazdy informujących o możliwych kierunkach ruchu lub znaków zakazu. Z uwagi na zakres opracowania oraz czas trwania imprezy ww. oznakowanie zostało zastosowane na ważniejszych drogach dochodzących do trasy wyścigu. Pozostałe wloty będą zabezpieczane przez służbę porządkową/wolontariuszy. Konieczna jest także korekta istniejącego oznakowania drogowego kolidującego z oznakowaniem projektowanym.

Terminy wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:

 • trasa 5 km w dniu 19.06.2021 r. od godz. 16:30 (start biegu od godz. 17:00)
 • trasa 10 km w dniu 19.06.2021 r. od godz. 17:30 (start biegu od godz. 18:00)
 • trasa 21 km w dniu 19.06.2021 r. od godz. 19:00 (start biegu od godz. 20:00)

Termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu:

 • w dniu 19.06.2021 r. - niezwłocznie po zakończeniu imprezy, w uzgodnieniu z Policją

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon