W Katowicach wystartowała kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”. To już 19. edycja

Program „Mieszkanie za remont” cieszy się w Katowicach olbrzymią popularnością. Umożliwia on wynajęcie mieszkania od miasta na dogodnych warunkach w zamian za przeprowadzenie remontu. Katowice ogłaszają już 19. edycję programu, dzięki któremu już ponad 500 lokali znalazło swoich najemców.

W Katowicach wystartowała kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

Udostępniona została lista 33 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę.

33 mieszkań w tej edycji programu "Mieszkanie za remont"

– „Mieszkanie za remont” to świetna okazja na znalezienie swego lokum dla osób, które nie chcą brać kredytów na kupno mieszkania, ani płacić wysokiego odstępnego za wynajem na rynku komercyjnym. Program jest bardzo ważny dla miasta, bo pozwala zaspokajać istotne potrzeby mieszkańców, jak również sukcesywnie zmniejszać liczbę pustostanów. Zdarzają się przypadki, gdy osoby spoza Katowic otrzymując „mieszkanie za remont” meldują się w Katowicach i odprowadzają podatki w naszym mieście, a to bardzo ważne w czasie wyzwań demograficznych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

– Dla potencjalnych najemców bardzo ważna jest też możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach mieszkania usytuowanego w budynku stanowiącym własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta - po co najmniej pięciu latach zamieszkiwania w nim. Trzy lata temu wprowadziliśmy także zapisy, które zwiększają szanse „singli” na „mieszkanie za remont”. Wcześniej osoby mieszkające samotnie mogły co prawda aplikować o te lokale, ale ich szanse na zdobycie własnego lokum, przy tak wielkim zainteresowaniu, były niewielkie. Większe szanse mają także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Dodatkowo punktujemy osoby, które już mieszkają w Katowicach – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Jakie mieszkania do wyboru?

W tej edycji programu mamy do wyboru 33 mieszkania o powierzchni od niespełna 20 m2 do ponad 77 m2. Stawka czynszu za 1 m2 waha się od 4,23 zł do 7,65 zł i jest uzależniona m.in. od lokalizacji, a także standardu mieszkania – mówi Katarzyna Betka, zastępca naczelnika wydziału budynków i dróg.

Lokale znajdują się przede wszystkim w

 • Śródmieściu (m.in. ul. 3 Maja, al. Korfantego, ul. Piotra Skargi, Warszawska, Kościuszki, Dąbrowskiego, Sienkiewicza, Żwirki i Wigury, Skłodowskiej-Curie, Batorego),
 • Ligocie-Panewnikach (ul. Koszalińska, Piotrowicka, Grunwaldzka i Panewnicka),
 • Zawodziu (ul. Reja),
 • Piotrowicach-Ochojcu (ul. Małachowskiego).

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, nie można być właścicielem innego mieszkania. Po drugie – należy spełnić kryterium dochodowe. Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 2007,66 do 5353,76 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi mieścić się w przedziale od 1338,44 do 3479,94 zł. Trzecim warunkiem jest brak zaległości z tytułu: najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego.

- Tworząc punktację pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną wielkość powierzchni mieszkalnej w lokalach zajmowanych przez rodziny lub „singli”, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci, jak również samotnego ich wychowywania, legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności czy też posiadanie statusu osoby bezdomnej. Tym samym oprócz wymaganego kryterium dochodowego, brana jest pod uwagę również sytuacja mieszkaniowa, rodzinna czy zdrowotna osób ubiegających się o lokal w tym trybie, która ma odzwierciedlenie w ramach rozpatrywania wniosków i wpływa finalnie na liczbę uzyskanych punktów - podkreśla naczelnik Betka.

Jak aplikować o najem lokalu?

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach od 8.12.2022 r. do 22.12.2022 r. w godzinach pracy OEB.

W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie 2-16.01.2023 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na wyżej wymienionych stanowiskach Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice lub pod nr tel. 32/25-93-634, 32/25-93-204, 32/25-93-949, 32/25-93-288, 32/25-93-194, 32/25-93-351. Lista lokali w ramach programu oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice, pod adresem: https://bit.ly/3HgbQ5v.

Zasady wykonywania prac remontowych lokali oddanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę określa umowa o remont lokalu mieszkalnego, która zawarta zostanie pomiędzy wykonującym remont a Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Umowę najmu lokalu mieszkalnego, po zakończonym remoncie, zawiera się na czas nieoznaczony chyba, że zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator.

Katowice zrealizowały już osiemnaście edycji „Mieszkania za remont”. Do tej pory w ten sposób ponad 500 lokali znalazło swoich najemców, a w każdej z edycji liczba aplikujących była wielokrotnie wyższa, niż dostępnych mieszkań.

Kryteria punktowe:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

 • poniżej 8 m² 8 pkt
 • od 8 m² do 9,99 m² 6 pkt
 • od 10 m² do 12 m² 4 pkt
 • powyżej 12 m² 2 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:

 • poniżej 16 m² 8 pkt
 • od 16 m² do 19,99 m² 6 pkt
 • od 20 m² do 24 m² 4 pkt
 • powyżej 24 m² 2 pkt

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

d) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

e) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:

 • do 1 roku: 2 pkt
 • powyżej 1 roku: 5 pkt
w COP drzewo Fot D Czapla

Może Cię zainteresować:

Kolejne drzewa z aplikacji wCOP-ane w Katowicach. Posadzono m.in. pięć śliw w ogrodzie przedszkola

Autor: Redakcja

08/12/2022

Staw Kozubek

Może Cię zainteresować:

Rewitalizacja Stawu Kozubek coraz bliżej! Miasto Katowice otworzyło oferty na metamorfozę tego miejsca

Autor: Katarzyna Pachelska

08/12/2022

Katowice Dworzec PKP

Może Cię zainteresować:

Nowe inwestycje kolejowe w Katowicach. Do Tychów pojedziesz przez Murcki, do Gliwic przez Kochłowice

Autor: Michał Wroński

07/12/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon