„Wakacyjna szkoła języka polskiego dla Ukraińców” w Katowicach. Bezpłatne zajęcia

Od połowy lipca w Katowicach zaczyna działalność "Wakacyjna szkoła języka polskiego dla Ukraińców". Zajęcia będą się odbywały w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

UMK
Wakacyjna szkoła języka polskiego

„Wakacyjna szkoła języka polskiego dla Ukraińców będzie funkcjonowała od połowy lipca do końca sierpnia. Zajęcia będą odbywały się w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Kurs języka polskiego dla Ukraińców

- Zdajemy sobie sprawę z tego jak duży problem w codziennym funkcjonowaniu może stanowić bariera językowa, dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie wakacyjnego kursu języka polskiego. Udział w zajęciach sprawi, że łatwiej będzie integrować się z mieszkańcami miasta czy znaleźć pracę. Dodatkowo będzie też możliwością na poznanie nowych osób, dlatego zachęcam do zapisywania się na zajęcia – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

„Wakacyjna szkoła języka polskiego dla Ukraińców” to bezpłatny kurs językowy przeznaczony dla uchodźców wojennych zamieszkujących obecnie na terenie Katowic. Zajęcia będą odbywały się w Pałacu Młodzieży, przy ul. Mikołowskiej 26 od 18 lipca do 26 sierpnia. Uczestnicy podzieleni zostaną na kilka grup wiekowych:

A1 – grupa dziecięca - 8 - 13 lat (poniedziałki i środy: 13:00 – 15:15)
B1 – grupa młodzieżowa - 14 - 19 lat (poniedziałki i środy: 15:30 – 17:45)
C1 – grupa dla dorosłych (wtorki i czwartki: 13:00 – 15:15)
C2 – grupa dla dorosłych (wtorki i czwartki: 15:30 – 17:45)
C3 – grupa dla dorosłych (poniedziałki i czwartki: 15:30 – 17:45)

Zajęcia zakończą się przyznaniem certyfikatu. Aby go otrzymać, konieczne jest minimum 80% frekwencji na zajęciach. Ilość miejsc jest ograniczona. Osoby, które zostały zakwalifikowane otrzymają zwrotną informację telefonicznie lub mailowo. Zgłoszeń należy dokonywać przez formularz dostępny pod adresem https://forms.office.com/r/Y3Ym1CkSKn. W przypadku pytań można się kontaktować pod adresem UA@pm.katowice.pl lub pod numerem telefonu 661 365 365 od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 –20:00.

Kurs finansowany jest z środków Taipei Representative Office in Poland.

Katowice dla Ukrainy

Katowice cały czas podejmują działania na rzecz uchodźców z Ukrainy. Na bieżąco wydawane są im numery PESEL, chociaż liczba przyjmowanych wniosków zdecydowanie spadła w porównaniu do pierwszych tygodni po tym jak weszła w życie specustawa. Obecnie nadawanych jest ok. 30 numerów PESEL dziennie. W sumie od 16 marca w Katowicach nadano 12 298 numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. Punkt przyjmowania wniosków działa przy ul. Pocztowej 5, dlatego Karta Dużej Rodziny i Katowicka Karta Mieszkańca wydawane są w Biurze Obsługi Mieszkańców.

W dalszym ciągu funkcjonuje punkt powitalny przy ul. Sądowej. Od momentu otwarcia tego miejsca pomocy udzielono tam 23 496 osobom. W budynku Międzynarodowego Dworca Autobusowego w Katowicach można otrzymać niezbędną pomoc – pakiet informacji, środki higieny osobistej, ciepły posiłek i ciepłe napoje. W ciągu doby w punkcie tym pomoc otrzymuje około 200 osób – przede wszystkim to kobiety z dziećmi.

Do kwater prywatnych relokowano ok. 714 osób. Ponad 1 300 osób przebywa w miejscach przygotowanych we współpracy z miastem. W dalszym ciągu MOPS zapewnia wsparcie w postaci bonów żywnościowych w Akademiku Polonia oraz w obiekcie przy ul. Pukowca 15. Z takiej formy korzysta zdecydowana większość uprawnionych do tego osób. Wciąż działa punkt przy ul. Młyńskiej 2c, gdzie dostępna jest odzież i produkty suche. Pomoc udzielana jest także w Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców przy ul. Młyńskiej 5, prowadzonym przez Fundację In Corpore.

Katowickie przedszkola i szkoły nadal podejmują liczne działania integracyjne i pomocowe. Uczniowie szkół mogą uczestniczyć w akcji „Lato w mieście”. W jej organizację włączyły się m.in. katowickie szkoły, ośrodki sportowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy kultury, biblioteki, galerie, Pałac Młodzieży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, MOSiR, kluby sportowe i parafie współpracujące z miastem Katowice. To zajęcia sportowe, artystyczne, gry i zabawy, warsztaty, itp. Duża część zajęć jest bezpłatna.

Wszystkie dzieci ukraińskich uchodźców wojennych, w wieku przedszkolnym mogą uczęszczać do samorządowych przedszkoli w Katowicach. W trzech przedszkolach uruchomiono oddziały przedszkolne przeznaczone dla dzieci ukraińskich, w pozostałych przedszkolach dzieci włączane są do grup. Dzieci mogą skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, prowadzonych przez miasto Katowice. W razie potrzeby poradnie zapewniają udział tłumacza w procesie diagnozy. Do 28 czerwca z oferty miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych korzystało 596 wychowanków. Mając na uwadze trudną sytuację w jakiej znaleźli się obywatele Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz koniecznością ucieczki wraz z dziećmi z własnych domów i własnej ojczyzny, miasto Katowice dofinansuje pobyt ukraińskich dzieci w żłobkach niepublicznych. Osoby mieszkające w Katowicach mogą starać się o przyjęcie dziecka do żłobka niepublicznego dofinansowywanego z budżetu miasta Katowice w wysokości 600 zł miesięcznie. Z takiego dofinansowania korzysta 11 dzieci, które objęte są opieką przez niepubliczne żłobki.

W Katowicach zostały złożone 3333 wnioski o przyznanie świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, z czego 2993 zostało rozpatrzonych, natomiast świadczenie z 2028 wniosków zostało wypłacone.

Wojciech Kilar

Może Cię zainteresować:

Muzyczny maraton na 90. rocznicę urodzin Wojciecha Kilara w przededniu rocznicy, w sobotę 16 lipca

Autor: Katarzyna Pachelska

11/07/2022

ORW Bugla

Może Cię zainteresować:

Tańsze atrakcje też w wakacje z Katowicką Kartą Mieszkańca. Sprawdź, z czego można skorzystać

Autor: Katarzyna Pachelska

08/07/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon