Węzeł Giszowiec. We wrześniu bezkolizyjny wjazd z Trzech Garbów (DK 81) na DK 86 w stronę Tychów

Do końca wakacji zostanie oddany do ruchu 700-metrowy odcinek jezdni zachodniej DK 86 w stronę Tychów. We wrześniu 2021 r. będziemy mogli wjechać bezpośrednio i bezkolizyjnie z DK 81 (ul. 73 Pułku Piechoty, tzw. Trzy Graby) na drogę krajową 86 w stronę Tychów.

„Osiemdziesiątka szóstka” to jedna z najczęściej użytkowanych dróg krajowych w Polsce. Przed rozpoczęciem prac każdego dnia przejeżdżało nią około 55 tysięcy pojazdów. Obecnie trwa w Katowicach wielka przebudowa węzła Giszowiec, która ma zapewnić m.in. bezkolizyjne połączenie niezwykle ważnej dla miasta DK 86, łączącej Katowice z Tychami/Bielskiem-Białą z DK 81, kierującą się ku południowym dzielnicom Katowic.

Prowadzona w tym miejscu inwestycja polega m. in. na rozbudowie i przebudowie:

  • odcinka ul. Pszczyńskiej (DK-86),
  • odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK-81),
  • starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty,
  • budowy węzła drogowego na przecięciu DK-86 (ul. Pszczyńska) z DK-81 (ul. 73 Pułku Piechoty),
  • rozbudowie węzła drogowego Kolista,
  • przebudowie odcinka ul. Kolista i ul. Karolinki.

Inwestorem jest Urząd Miasta Katowice. Wykonawcą jest sopocka spółka NDI.

Niedługo pojedziemy bezkolizyjną łącznicą DK 81 i DK 86 na Tychy

- Aktualnie realizujemy budowę obu jezdni wschodnich Drogi Krajowej 86. Trwa też budowa, zaprojektowanych w ciągu tej drogi, trzech wiaduktów W2, W3 i W4. Wiadukty przebiegają nad liniami kolejowymi i nad ulicą Kolistą. Prowadzimy również roboty ziemne, wzmacniamy istniejący nasyp pomiędzy obiektami W1 i W2 oraz realizujemy budowę konstrukcji nawierzchni drogowej na odcinkach drogowych DK-86. Poza tym wykonujemy dwa przejścia podziemne w technologii żelbetowej, monolitycznej – relacjonuje Adam Owsiany, dyrektor projektu w firmie NDI.

Owsiany zapowiada, że w we wrześniu 2021 r. do ruchu zostanie oddana łącznica bezkolizyjna (łącząca DK-81 i DK-86) umożliwiająca wjazd z ulicy 73 Pułku Piechoty na ulicę Pszczyńską w kierunku na Tychy, a już do końca wakacji 700-metrowy odcinek jezdni zachodniej DK-86 w stronę Tychów, od wiaduktu nad ulicą Kolistą do skrzyżowania z ulicą Górniczego Stanu.

- Bardzo się cieszę, że kolejna ważna inwestycja drogowa Katowic nabiera realnego kształtu. Niezmiennie dążymy do wyraźnego oddzielenia ruchu tranzytowego od wewnątrzmiejskiego, co najkorzystniej odczują sami mieszkańcy, a realizowana bezkolizyjna łącznica stanowi istotny element tego ogromnego przedsięwzięcia. Zakończenie prac przy rozbudowie Drogi Krajowej 81 od węzła autostrady A4 z drogą krajową 86 będzie kluczem dla nowego, znacznie sprawniejszego układu komunikacyjnego miasta - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Kilka sposobów wzmocnień słabego podłoża

W czasie prowadzonych prac stosowane są najnowocześniejsze technologie. W ubiegłym tygodniu zakończyło się wzmacnianie podłoża w rejonie wiaduktu drugiego – wykorzystywana jest tam innowacyjna metoda tzw. „trench-mix”. W podobny sposób wzmocnione zostało również podłoże przy wiadukcie trzecim.

- Zastosowaliśmy nowatorską metodę, która polega na wzmocnieniu gruntu poprzez wgłębne mieszanie urządzeniem o nazwie „trenczer”. Urządzenie to miesza zaczyn cementowy wraz z urobkiem – mówi Robert Tuleta kierownik robót mostowych z firmy NDI - Zależało nam na dostosowaniu metod robót do warunków terenowych. Tutaj, gdzie mamy do czynienia ze znacznym uwarstwieniem podłoża gruntowego, wykorzystana technologia jest najskuteczniejsza, bo dzięki niej uzyskamy jednolity materiał cementowo-gruntowy.

W ten sposób wykonywane są panele grunto-betonowe pod każdym z przyczółków i filarów mostowych. Zaprojektowane głębokości wzmocnień wynoszą od 4 do 9 metrów.

Na realizowanej inwestycji stosuje się kilka sposobów wzmocnień słabego podłoża. Oprócz innowacyjnego „trench – mix” wykorzystuje się także kolumny DSM oraz tradycyjną wymianę gruntu (zastosowano je np. na żelbetowych przejściach podziemnych)

- Z kolei na odcinkach drogowych, w ramach robót dodatkowych, realizujemy wzmocnienie istniejącego nasypu DK 86 za pomocą kolumn DSM. Wzmocnienie to sięga głębokości do 14 metrów, a projektowana długość kolumn to 14 tysięcy metrów. To praca na najbliższe dwa miesiące – tłumaczy Adam Owsiany, dyrektor projektu w firmie NDI.

Co ważne, na ten moment prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano już m. in. budowę obu jezdni drogi krajowej 81 o długości 1 km. Przebudowano sieci uzbrojenia podziemnego, które kolidowały z projektowanym układem drogowym oraz sieci ciepłownicze, gazowe, teletechniczne, elektroenergetyczne i te należące do kopalni KWK Murcki-Staszic.

Przełączenia magistrali wodociągowej

- Jesteśmy na ostatnim etapie przełączeń magistrali wodociągowej, która jest własnością Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. W ramach tej inwestycji przebudowujemy sieć na długości ponad 1300 metrów. Jesteśmy w ostatniej fazie prac, w węźle W4 – mówi Adam Owsiany.

Magistrala przebiega z południa na północ, zasilając kilka miast aglomeracji górnośląskiej.

Inwestycja nie jest łatwa do przeprowadzenia, ponieważ wykonawca musiał zadbać o to, by na każdym etapie prac zachować zarówno ciągłość ruchu drogowego, jak i kolejowego.

Koszt całej inwestycji sięga 247,5 milionów, z czego 210 milionów dofinansowania uzyskano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon