Wygraj podwójny bilet na widowisko "Świat Mistrza Beksińskiego" w Spodku. Regulamin konkursu

24 września 2022 r., w Katowicach, a konkretnie w Spodku, odbędzie się koncert "Świat Mistrza Beksińskiego". Sprawdź, jak wygrać bilety na to wydarzenie.

In Re Fotografia 88 res

W hołdzie dla kunsztu artystycznego oraz pasji do muzyki Zdzisława Beksińskiego już 24 września w katowickim Spodku odbędzie się unikalne wydarzenie artystyczne pod nazwą "Świat Mistrza Beksińskiego", czyli koncert muzyki współczesnej z projekcją „poruszonych” dzieł oraz wystawą oryginalnych obrazów Mistrza.

Koncert rozpocznie się o godz. 19.00. Bilety kosztują od 70 do 220 zł. Można je kupić za pośrednictwem strony koncerty-beksinski.pl

W części pierwszej koncertu usłyszymy utwór współczesny “Sine Titulo” specjalnie skomponowany na potrzeby koncertu przez dyrygenta i kierownika muzycznego Szymona Sutora. W drugiej część koncertu usłyszymy Requiem – A. Schnittke połączone z prezentacją obrazów ściśle związaną z dramaturgią muzyki.

Więcej na temat koncertu: Muzyka i sztuka. Widowisko "Świat Mistrza Beksińskiego" już 24 września w katowickim Spodku. Są jeszcze bilety

Na profilu facebookowym www.facebook.com/24katowice organizujemy konkurs (start 22.09 2022 o godz. 15.00), w którym można wygrać jeden z 2 podwójnych biletów na "Świat Mistrza Beksińskiego". Poniżej regulamin tego konkursu.

Regulamin konkursu z biletami na koncert "Świat Mistrza Beksińskiego" na Facebooku

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj bilety na koncert "Świat Mistrza Beksińskiego" w Spodku w Katowicach”

2. Organizatorem konkursu jest firma Media Operator sp z.o.o. ul. W Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.facebook.com/24katowice

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Media Operator

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Media Operator

§ 3 NAGRODY

  1. Nagrodą w Konkursie jest podwójny bilet na koncert "Świat Mistrza Beksińskiego" 24 września 2022, godz. 19, Spodek, Katowice, w liczbie: 2.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebookowym www.facebook.com/24katowice zamieści wpis, zawierający odpowiedź na temat zadany w poście konkursowym,

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook do maksymalnie 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Bilety w formie elektronicznej zostaną przesłane Zwycięzcy mailem.

5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Media-Operator.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu www.facebook.com/24katowice.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj więcej:

Koncert "Świat mistrza Beksińskiego"

Widowisko "Świat Mistrza Beksińskiego" 24 września w Spodku

Urodziny Katowic

Urodziny Katowic 2022 to nie tylko wielki koncert

Koncepcja zagospodarowania miejskiego terenu przy KTW

Podium ze schodami powstanie przy biurowcach .KTW

Plac Mozaikowy przy hali Kapelusz, Park Śląski

Park Śląski. Plac za Kapeluszem został odnowiony

Źle parkujący kierowcy to plaga w Katowicach

Akcja „Wyzwanie: parkowanie!”. Statystyki zwalają z nóg!

Mera - otwarcie

Wielkie otwarcie Centrum Architektury Ogrodowej Mera Garden

Tramwaj w Katowicach

Znowu będzie można kupić bilet w autobusie?