Wygraj podwójny bilet na widowisko "Świat Mistrza Beksińskiego" w Spodku. Regulamin konkursu

24 września 2022 r., w Katowicach, a konkretnie w Spodku, odbędzie się koncert "Świat Mistrza Beksińskiego". Sprawdź, jak wygrać bilety na to wydarzenie.

In Re Fotografia 88 res

W hołdzie dla kunsztu artystycznego oraz pasji do muzyki Zdzisława Beksińskiego już 24 września w katowickim Spodku odbędzie się unikalne wydarzenie artystyczne pod nazwą "Świat Mistrza Beksińskiego", czyli koncert muzyki współczesnej z projekcją „poruszonych” dzieł oraz wystawą oryginalnych obrazów Mistrza.

Koncert rozpocznie się o godz. 19.00. Bilety kosztują od 70 do 220 zł. Można je kupić za pośrednictwem strony koncerty-beksinski.pl

W części pierwszej koncertu usłyszymy utwór współczesny “Sine Titulo” specjalnie skomponowany na potrzeby koncertu przez dyrygenta i kierownika muzycznego Szymona Sutora. W drugiej część koncertu usłyszymy Requiem – A. Schnittke połączone z prezentacją obrazów ściśle związaną z dramaturgią muzyki.

Więcej na temat koncertu: Muzyka i sztuka. Widowisko "Świat Mistrza Beksińskiego" już 24 września w katowickim Spodku. Są jeszcze bilety

Na profilu facebookowym www.facebook.com/24katowice organizujemy konkurs (start 22.09 2022 o godz. 15.00), w którym można wygrać jeden z 2 podwójnych biletów na "Świat Mistrza Beksińskiego". Poniżej regulamin tego konkursu.

Regulamin konkursu z biletami na koncert "Świat Mistrza Beksińskiego" na Facebooku

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj bilety na koncert "Świat Mistrza Beksińskiego" w Spodku w Katowicach”

2. Organizatorem konkursu jest firma Media Operator sp z.o.o. ul. W Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.facebook.com/24katowice

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Media Operator

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Media Operator

§ 3 NAGRODY

  1. Nagrodą w Konkursie jest podwójny bilet na koncert "Świat Mistrza Beksińskiego" 24 września 2022, godz. 19, Spodek, Katowice, w liczbie: 2.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebookowym www.facebook.com/24katowice zamieści wpis, zawierający odpowiedź na temat zadany w poście konkursowym,

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook do maksymalnie 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Bilety w formie elektronicznej zostaną przesłane Zwycięzcy mailem.

5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Media-Operator.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu www.facebook.com/24katowice.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon