Wyniki drugiej edycji Zielonego Budżetu w Katowicach. Prawie setka projektów zostanie zrealizowana

Poznaliśmy listę zadań wybranych w ramach II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice. Ze 164 zgłoszonych pomysłów, Zespół Oceniający do realizacji w 2022 roku wybrał 89 projektów. Sprawdź, jakie.

Rynek, plac kwiatowy
Katowice, wyniki Zielonego Budżetu

Zielony Budżet miasta Katowice jest formą konsultacji społecznych mających na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły, a te najciekawsze i najbardziej poprawiające środowisko naturalne miasta, po wcześniejszej weryfikacji, są realizowane. Na inwestycje w ramach tego projektu przeznaczono 3 miliony złotych, a szacuje się, że łączny koszt inwestycji wybranych w tegorocznej edycji wyniesie 2,8 mln zł.

Biorąc pod uwagę wyniki prac Zespołu Oceniającego i jego rekomendacje, postanowiłem przychylić się do propozycji zwiększenia liczby zadań, które zostaną wpisane do projektu budżetu miasta na przyszły rok. Przeanalizowaliśmy raz jeszcze kosztorysy i zakres zadań pod kątem możliwości ich wykonania, wprowadzając w nich drobne modyfikacje. Tym samym, dzięki pomysłodawcom, w przyszłym roku zrealizujemy aż 89 propozycji, które w najlepszy sposób wpisują się w proekologiczny rozwój naszego miast – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zazielenianie Katowic - inwestycje

Większość z wybranych projektów dotyczy pielęgnacji istniejącej zieleni oraz tworzenia nowych zielonych obszarów przestrzeni miejskiej. Wśród tych propozycji znalazło się m. in. odtworzenie zieleni wokół Małego Stawu w Parku im. Tadeusza Kościuszki, utworzenie zielonego skweru na osiedlu Kokociniec, powstanie łąk kwietnych w Podlesiu czy Osiedlu Tysiąclecia.

W drugiej edycji Zielonego Budżetu znalazły się również propozycje określające ramy pomocy dla zwierząt, jak budowa karmników miejskich, budek lęgowych dla ptaków, budek mieszkalnych dla wiewiórek czy hoteli dla owadów zapylających.

Warsztaty edukacyjne w Katowicach

Dzięki finansowemu wsparciu Zielonego Budżetu możliwe będzie również przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych. Odbędą się zajęcia „Jeż w Kato to nasz zwierz!", cykl spotkań szkoleniowych pod hasłem „Bliżej Natury" czy cykl warsztatów kształtujących wśród najmłodszych aktywną postawę wobec otaczającej przyrody.

Lista projektów Zielonego Budżetu

Pełną listę wybranych projektów znaleźć można na stronie www.katowice.eu/zielonybudzet oraz www.bo.katowice.eu.

Katowice w czołówce rankingu najbardziej zielonych miast w Polsce. Liczby zaskakują

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon