Wyrzucał worki z gruzem do Rawy. Teraz czeka go dotkliwa kara

Straż Miejska zatrzymała 52-letniego mieszkańca Katowic, który wyrzucał worki z gruzem do rzeki. Sprawa trafiła do sądu.

Przy mostku na wysokości ulicy Górniczej w Katowicach stał mężczyzna, a obok niego znajdował się wózek dziecięcy, przeładowany nieestetycznymi pakunkami. Mężczyzna brał kolejno worki i wyrzucał je, wprost do płynącej dołem Rawy.

Czynność tę zauważyła mieszkanka Katowic, która natychmiast zawiadomiła Straż Miejską. Po kilku minutach strażnicy już na własne oczy widzieli jak 52-latek sięga po kolejny worek z zamiarem szybkiego pozbycia się go.

Sąd zajął się sprawą

Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę i podjęli określone kroki prawne. Sprawa ostatecznie trafiła do sądu.

Sąd wymierzył mu karę grzywny w wysokości 1000 złotych, zasądził od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 złotych tytułem opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego Miasta Katowice oraz kwotę 70 złotych tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania – informuje katowicka Straż Miejska.

Gdzie wyrzucać odpady po remoncie?

Mieszkaniec Katowic z pewnością zapamięta, że nie wolno wyrzucać śmieci gdzie popadnie. W trakcie remontu zawsze można zamówić specjalny kontener, ale również przypomnijmy, że w Polsce funkcjonują Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do których gruz czy odpady poremontowe można wywieźć.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia przyjęcie odpadów takich jak:

 • przeterminowane leki
 • odpady wielkogabarytowe
 • odpady zielone
 • odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe
 • zużyte opony
 • elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • baterie i akumulatory
 • opakowania z papieru i tektury
 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych
 • szkło opakowaniowe
 • opakowania z tekstyliów
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych
 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów
 • beton oraz gruz betonowy
 • gruz ceglany
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury, terakoty itp.
 • szkło okienne, drzwiowe, bezbarwne, lustra
 • odzież

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon