Zielony Budżet zmienia Katowice. Nowa zieleń na Kokocińcu i Osiedlu Paderewskiego

238 krzewów, 1700 bylin przy ul. Sikorskiego oraz 16 nowych drzew i blisko 400 krzewów i bylin wzdłuż alei przy SP nr 67 w Kokocińcu – realizacja zadań publicznych w ramach Zielonego Budżetu trwa w najlepsze.

Zielony Budżet miasta Katowice jest formą konsultacji społecznych mających na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły, a te najciekawsze i najbardziej poprawiające środowisko naturalne miasta, po wcześniejszej weryfikacji, są realizowane. Na inwestycje w ramach tego projektu przeznaczono 3 miliony złotych.

Pierwsza edycja strzałem „w dziesiątkę”

Mieszkańcy Katowic najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich otoczeniu. Jednym z wiodących elementów jest zieleń, której stale przybywa, między innymi dzięki inicjatywom oddolnym. W ubiegłym roku ruszył Zielony Budżet, i już pierwsza edycja pokazała, że katowiczanie mają wiele świetnych pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. Potwierdziła to liczba zgłoszeń, jak i zróżnicowanie projektów mieszkańców. Łącznie zgłoszono 128 wniosków, z czego 54 zostały wybrane do realizacji, a część z nich jest już gotowa. Teraz pozostaje nam czekać na wyniki weryfikacji zgłoszeń w ramach drugiej edycji, a sam jestem ciekaw, jakie pomysły mieszkańcy zgłosili w tym roku. Do dyspozycji mają aż 3 mln złotych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Weryfikacja zgłoszeń do drugiej edycji

Obecnie trwa weryfikacja merytoryczna wniosków, które można było składać do 27 maja. Na początku przyszłego miesiąca (do 9 września) komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku.

Zrealizowane projekty

W pierwszej edycji Zielonego Budżetu zrewitalizowano chociażby zieleń wzdłuż ulicy Sikorskiego (obsadzono ok. 316,5 m2 terenów zielonych – mowa tutaj o ponad 1,7 tys. szt. bylin i 238 szt. krzewów, uzupełniono żywopłoty, które zabezpieczono siatką ochronną, a dodatkowe krzewy pojawiły się przy zjazdach na drogi osiedlowe) czy posadzono m. in. 12 dębów szypułkowych Fastigiata wzdłuż ulicy prowadzącej przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach – Kokocińcu. Trwają także prace związane między innymi z utworzeniem „Zielonego skweru przed Superjednostką", a równocześnie trwają odbiory dla zadań „Ptasi dom" i „Budki lęgowe dla małych ptaków na osiedlu Józefowiec", dzięki którym w mieście pojawi się ok. 180 nowych budek lęgowych.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon