Strefa płatnego parkowania się powiększy. Mieszkańcy mają ostatni głos w tej sprawie

Ruszają konsultacje w sprawie polityki parkingowej w Katowicach. Od dziś do 4 lipca mieszkańcy mogą wziąć udział w ankiecie. Swoją opinię mogą wyrazić również lokalne firmy i instytucje biorąc udział w badaniu.

Zmiany w polityce parkingowej w Katowicach – rusza badanie ankietowe

Zaproponowany obszar poszerzonej strefy parkowania powstał w oparciu o przeprowadzone w 2019 roku badania i analizy parkowania w obszarze Strefy Śródmiejskiej miasta Katowice, a także we współpracy z ekspertami Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego.

- Zgodnie z zapowiedziami, przyszedł czas na konsultacje z mieszkańcami dotyczące nowych rozwiązań parkingowych w Katowicach. Chcemy wypracować takie, które usprawnią poruszanie się po naszym mieście, a zarazem będą jak najbardziej satysfakcjonujące i możliwie najmniej uciążliwe. Zależy mi na tym, aby poznać jak najwięcej opinii, które posłużą do wypracowania dobrej i spójnej polityki parkingowej - dlatego zapraszam do wypełnienia ankiety – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W ankiecie dedykowanej dla mieszkańców Katowic znajduje się mapa obszaru objętego analizami parkingowymi z podziałem na podobszary (sektory ulic) obejmująca:

  • Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania (czyli ścisłe centrum miasta, zaznaczone kolorem czerwonym),
  • poszerzoną Strefę Płatnego Parkowania (czyli obszar otaczający ścisłe centrum miasta, oznaczony kolorem zielonym)
  • tereny wyłączone ze Strefy Płatnego Parkowania (zaznaczone kolorem niebieskim).
Obszar płatnego parkowania
UM Katowice


Mieszkańcy będą musieli odpowiedzieć na cztery pytania zamknięte, dotyczące stawek za parkowanie w wytyczonych strefach, sposobu naliczania za krótkie parkowanie (poniżej 1 godziny) oraz wydłużenia godzin poboru opłat.

Głos mogą zabrać także lokalne firmy i instytucje

W konsultacjach mogą wziąć także udział lokalne firmy i instytucje. Każdy podmiot działający na terenie Katowic może wyrazić opinię na temat proponowanych zmian w nowym obszarze płatnego parkowania. Jak podaje Urząd Miasta w Katowicach, jeden podmiot może wypełnić tylko i wyłącznie jedną ankietę. Ankieta jest dostępna jest TUTAJ

Osoby, które nie mają możliwości samodzielnego wypełnienia ankiety, mogą skontaktować się z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej. W czasie trwania ankiety będzie możliwość jej wypełnienia bezpośrednio w urzędzie. Aby się umówić należy skontaktować się telefoniczne pod nr 32/ 25 93 144.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon