4560 zł brutto pensji po dwóch latach pracy. Nabór do śląskiej Służby Celno-Skarbowej przedłużony

Do 31 sierpnia 2021 roku kandydaci mogą aplikować na stanowisko funkcjonariusza śląskiej Służby Celno-Skarbowej.

Praca w Służbie Celno-Skarbowej wiąże się z różnymi obowiązkami. Do zadań mundurowych należy przede wszystkim kontrola celna towarów, ale również zwalczanie przestępczości podatkowej oraz celnej, zwalczaniem nielegalnego hazardu, przemytu towarów akcyzowych. Podczas szkoleń z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, funkcjonariusze poznają m. in. sposoby kontroli ruchu i transportu drogowego, współpracy z urzędami celnymi innych krajów, wykrywania przestępstw związanych z wywozem określonych towarów.

Na co może liczyć funkcjonariusz?

Na początek na kandydata czeka wynagrodzenie rzędu 2885,10 zł brutto (około 2444,44 zł netto), jednak po dwóch latach służby na oddziale celnym można liczyć na pensję w wysokości 4560 zł brutto.

Poza tym dochodzi szereg benefitów:

 • dodatek za służbę w porze nocnej
 • dodatki za wieloletnią służbę
 • za stopień służbowy
 • dodatek funkcyjny
 • dodatek za sprawowanie opieki nad powierzonym psem
 • dodatek za realizację zadań kontrolnych
 • dodatek realizację zadań w zakresie kontroli zgłoszeń celnych, towarów i osób
 • dofinansowanie wypoczynku
 • zwrot kosztów za przejazd do jednej z wybranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem dla funkcjonariusza i członków rodziny
 • dopłaty do zajęć kulturalno-oświatowych
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach (26+5) i po 20 (26+10)
 • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby

Termin składania aplikacji

Kandydaci mogą składać oferty do dnia 31 sierpnia 2021 roku w formie pisemnej w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach lub za pośrednictwem placówki pocztowej. Szczegółowe informacje (wymagania, dokumenty, warunki służby) dotyczące prowadzonego naboru dostępne w stronie śląskiej KAS lub pod nr telefonu (32) 207-61-81.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon