30 tysięcy uczniów rozpoczyna naukę w katowickich szkołach, w tym 2,5 tysiąca dzieci z Ukrainy

Wśród 30 tysięcy uczniów w Katowicach, 2 237 dzieci szkolny dzwonek usłyszy po raz pierwszy. Najwięcej pierwszoklasistów ma szkoła nr 33 na Osiedlu Witosa, gdzie utworzono 5 klas pierwszych.

1 września, po wakacyjnej przerwie, w szkołach znów rozbrzmi szkolny dzwonek. W katowickich szkołach naukę w roku szkolnym 2022/2023 rozpocznie blisko 30 tys. uczniów.

- Wszystkim uczniom życzę, aby ten rok szkolny był fantastyczną przygodą opartą na zdobywaniu wiedzy. Odkrywajcie swoje pasje! Pamiętajcie także o szerokiej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Organizują je zarówno kluby sportowe funkcjonujące w mieście, jak i instytucje takie jak Młodzieżowe Domy Kultury. Szczególne słowa kieruję do pierwszoklasistów – mam nadzieję, że w szkole poznacie wielu wspaniałych kolegów, a nauka będzie Wam łatwo przychodzić. Do nauczycieli i pracowników naszych szkół kieruję życzenia zdrowia i cierpliwości – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Najwięcej pierwszoklasistów w szkole na osiedlu Witosa

2 237 dzieci szkolny dzwonek usłyszy po raz pierwszy. Największa liczba pierwszoklasistów pojawi się w murach Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia na Osiedlu Witosa, gdzie utworzonych zostało 5 oddziałów klasy I, do których będzie uczęszczać 114 uczniów.

Wśród prawie 30 tys. uczniów, ponad 17,3 tys. będzie się uczyć w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Średnia liczba uczniów w oddziałach wynosi 21. Natomiast w szkołach ponadpodstawowych będzie się ich uczyło 11,8 tys. – przy czym średnia liczba uczniów w tych szkołach na klasę to 24 osoby.

W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 największym zainteresowaniem cieszyło się

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach, gdzie ogółem chętnych było 3 297 osób.
  • Na drugim miejscu znalazło się IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach - 2 474,
  • na trzecim X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach - 2 034 osoby.

Uczniowie z Ukrainy w Katowicach

W katowickich szkołach naukę rozpoczną także ukraińscy uchodźcy wojenni w wieku szkolnym i przedszkolnym. Będzie ich ponad 2,5 tys. – do miejskich przedszkoli uczęszczać będzie ok. 600 dzieci, do szkół podstawowych ponad 1600, a do szkół ponadpodstawowych ok. 270 dzieci. Do szkół specjalnych zgłoszonych zostało 16 dzieci. Dla najmłodszych mających problem z komunikowaniem się w języku polskim przygotowano w sumie w 9 szkołach (7 szkół podstawowych i 2 licea ogólnokształcące) 22 oddziały przygotowawcze. Gdyby okazało się to niewystarczające, to w gotowości są kolejne 2 szkoły średnie, w tym jedno technikum. Ponadto działać w 3 miejskich przedszkolach uruchomione zostaną 3 oddziały stworzone specjalnie z myślą o dzieciach ukraińskich.

Nowe klasy i kierunki kształcenia

Nowy rok szkolny w Katowicach to także nowe kierunki kształcenia. W Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach uruchomione zostaje kształcenie w zawodzie "technik mechanik lotniczy", natomiast w Technikum nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zostaje uruchomione kształcenie w oddziale dwujęzycznym z językiem angielskim w zawodzie "technik hotelarstwa". "Technik stylista" to nowy zawód, którego od 1 września będzie można się nauczyć w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach.

Okres wakacyjny dla uczniów był czasem odpoczynku, natomiast w szkołach trwały w tym czasie remonty.

Szkoły są gotowe na przyjęcie uczniów. Zdecydowana większość prac w jednostkach oświatowych zakończyła się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. W ramach zrealizowanych zadań remontowych wykonano m. in. remont basenu w Szkole Podstawowej nr 58, remont boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, remont sal lekcyjnych, korytarzy, sanitariatów, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Tam gdzie prace jeszcze się kończą nie wpływa to na możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych – mówi Sławomir Witek, naczelnik wydziału edukacji i sportu.

Szacowany koszt przeprowadzonych prac remontowych to prawie 1,8 mln zł.

Programy edukacyjne w Katowicach

Na uczniów katowickich szkół czeka także szereg programów, w ramach których mogą rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę. Wśród nich program pt. ,,Zakodowane Katowice”, czyli zajęcia z zakresu kodowania i programowania dla uczniów klas III szkół podstawowych. Założeniem programu jest rozwijanie u uczniów umiejętności logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania, a także kształtowanie kompetencji społecznych. Uczenie się kodowania i programowania to nie tyle nabywanie umiejętności czysto technicznych, ile dbanie o wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia te pozwalają rozwijać umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: poprzez doświadczanie i eksperymentowanie co przekłada się również na szybkie zapamiętywanie przyswajanych informacji i umiejętne ich wykorzystywanie w praktycznym działaniu. Program po rocznym pilotażu w 6 katowickich szkołach podstawowych, od 1 września 2022 r. będzie skierowany do uczniów klas III szkół podstawowych w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla oddziału. Szacuje się, że w roku szkolnym 2022/2023 weźmie w nich udział 1890 uczniów.

Wśród propozycji znalazł się także program edukacji regionalnej ,,SERCE METROPOLII – KATOWICE MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”, który realizowany jest w celu przekazania rzetelnej, kompleksowej wiedzy o mieście – miejscu pochodzenia lub miejscu zamieszkania/ uczęszczania do szkoły, rozbudzenia poczucia dumy z zachodzących przemian, podniesienia świadomości w zakresie narzędzi i mechanizmów wpływających na kreowanie miejskiej rzeczywistości, rozbudzenie aktywności obywatelskiej, a także propagowanie różnorodności, otwartości i szacunku dla innych. Program realizowany jest w I i II klasach szkół ponadpodstawowych w wymiarze 1 godziny tygodniowo na oddział. Szacowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach w roku szkolnym 2022/2023 to 6034.

Z myślą o starszych uczniach funkcjonuje program P-TECH oraz Katowice Miastem Fachowców, który zachęca młodzież stojącą przed wyborem dalszej drogi edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych poprzez pokazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Uczniowie katowickich szkół korzystają także z miejskich basenów w ramach lekcji wychowania fizycznego, realizując program „Jak ryba w wodzie”.

Więcej na temat dostępnych programów można znaleźć na stronie internetowej miasta, pod adresem www.katowice.eu

Urszula Bauer

Może Cię zainteresować:

1875 wakatów w szkołach woj. śląskiego. I co? "Nie ma dramatu" - uważa śląska kurator oświaty

Autor: Katarzyna Pachelska

31/08/2022

Katowicka Moderna

Może Cię zainteresować:

Dlaczego do Katowic pielgrzymują fani architektury? Wabi ich Szlak Moderny. Zapraszamy na fotowycieczkę po Szlaku

Autor: Katarzyna Pachelska

31/08/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon