5 mostów i kładek dla pieszych w Katowicach idzie do remontu. Pierwszy zacznie się już 16 maja

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach podpisał umowę na realizację 5 inwestycji mostowych w Katowicach. Pierwsza z nich rozpocznie się 16 maja. Czekają nas utrudnienia w różnych częściach miasta.

Bohaterow monte cassino

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach podpisał umowę na remont lub całkowitą przebudowę 5 mostów i kładek dla pieszych. Tak duże postępowanie zakłada

  1. modernizację wiaduktu drogowego  w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP,
  2. przebudowę mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną,
  3. rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad Rawą,
  4. remont wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II,
  5. rozbiórkę i budowę nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej.   

Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej (przy Kępowej) nad torami PKP

W pierwszym etapie robót, od wtorku 16 maja, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Będzie polegać na zamknięciu dla ruchu pojazdów prawego pasa drogi ul. Ligockiej od strony ul. Piotrowickiej w kierunku centrum (czyli skrzyżowania ulic Mikołowskiej z Brynowską) na wysokości istniejącego wiaduktu drogowego. W drugim etapie nastąpi przywrócenie ruchu na prawym pasie i zamknięcie lewego pasa dla pojazdów. Termin zakończenia prac drogowych planowany jest na 15.12.2023 r., a całkowite zakończenie robót planowane jest na 15.07.2024 r.

Remont będzie uwzględniał naprawę stalowej konstrukcji nośnej poprzez odtworzenie powłoki antykorozyjnej stalowych dźwigarów wraz z konserwacją łożysk. Naprawiona zostanie też konstrukcja betonowa poprzez uzupełnienie ubytków betonu i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego. W części jezdnej zostanie wymieniona izolacja obiektu, dylatacje, nawierzchnie, kapy chodnikowe, balustrady i bariery.

Remont wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II, nad DTŚ

W czwartek 18 maja zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu dla ruchu pojazdów wewnętrznej strony ulicy Jana Pawła II: pasa rozdziału oraz po jednym pasie przyległym do pasa rozdziału. O wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na samej DTŚ zostaniemy poinformowani po akceptacji technologii wykonania robót.

Planowany termin zakończenia prac to połowa lipca 2024 roku. Remont będzie polegał na naprawie elementów betonowych obiektu zaprawami PCC wraz z wykonaniem powłoki antykorozyjnej. W części jezdnej zostanie wymieniona izolacja obiektu, dylatacje, nawierzchnie, kapy chodnikowe, balustrady i bariery.

Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej

Przebudowa będzie polegać na rozbiórce istniejącego wyeksploatowanego przęsła i wybudowaniu nowego, które zostanie przystosowane do nowo wykonanej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szopienickiej. Wykonany zostanie również remont podpór kładki oraz wiaduktu przyległego wraz z umocnieniem skarp. Na czas remontu przewiduje się zamknięcie obiektu dla ruchu pieszego
i przekierowanie go na kładkę tymczasową. Nie przewiduje się zamknięcia ul. Szopienickiej dla ruchu kołowego. Inwestycja zakończy się do końca 2023 roku.

Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino

Remont będzie polegał na naprawie elementów betonowych obiektu zaprawami PCC wraz z wykonaniem powłoki antykorozyjnej. W części jezdnej zostanie wymieniona izolacja obiektu, dylatacje, nawierzchnie, kapy chodnikowe, balustrady i bariery.

Obecnie wprowadzono czasową organizację ruchu polegającą na zamknięciu jezdni wschodniej, a ruch odbywa się zachodnią częścią obiektu. Po akceptacji technologii robót pod obiektem zostanie wprowadzona również czasowa organizacja ruchu na ul. Bagiennej, gdzie ruch będzie się odbywał po jednym pasie w każdym kierunku.

Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą

Przebudowa będzie polegać na rozbiórce istniejącego obiektu i w jego miejscu postawieniu nowego mostu o konstrukcji jednoprzęsłowego sklepienia. Nowy obiekt będzie przystosowany do ruchu pieszego oraz rowerowego. Na czas przebudowy obiektu ul. Żelazna zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego w miejscu wykonywania prac. Ruch pieszy zostanie przeniesiony na kładkę tymczasową.

- Konsekwentnie dbamy o infrastrukturę drogową w mieście. Modernizacje mostów i kładek są konieczne ze względu na stan techniczny obiektów. Musimy pamiętać, że mają one bezpośredni wpływ na życie i bezpieczeństwo korzystających z nich osób, dlatego przykładamy wielką wagę do kondycji wszystkich tego typu obiektów w Katowicach – mówi Konrad Wronowski, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Za realizację inwestycji odpowiedzialna jest firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "DIAG-Most" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przewidziany termin realizacji robót to 15 miesięcy. Koszt realizacji wynosi prawie 30 mln zł - z czego 95% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, a pozostałe 5% będzie stanowił wkład własny Miasta Katowice.

To nie pierwsze remonty mostów w ostatnim czasie 

Prace remontowe trwają już na moście nad Rawą w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino. Zakres planowanej inwestycji obejmuje naprawę elementów konstrukcyjnych mostu oraz kładki zachodniej, w szczególności odtworzenie uszkodzonej otuliny prętów zbrojeniowych (wierzchniej warstwy betonu) wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni. W ramach planowanych robót zostanie wykonana między innymi warstwa wyrównawcza na belkach nośnych, nowa izolacja płyty pomostu oraz dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna ograniczona krawężnikami kamiennymi.
Na poboczach na moście oraz na kładce zostaną wykonane żelbetowe kapy chodnikowe zakończone prefabrykowanymi deskami gzymsowymi. Na górnej powierzchni kap przewidziano ułożenie izolacji nawierzchni żywicznej. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci barier i balustrad zostaną odtworzone w sposób podobny do istniejącego. Powierzchnie betonowe zabezpieczone zostaną powłokami malarskimi oraz powłoką antygraffiti.

Dworzec autobusowy na placu Szewczyka

Może Cię zainteresować:

Holender przeczytał o "najstraszniejszym dworcu" na świecie. To dlatego pierwszy raz przyjechał do Katowic

Autor: Tomasz Borówka

13/05/2023

Wiadukt ligocka kępowa

Może Cię zainteresować:

Zaczyna się remont wiaduktu kolejowego na ul. Ligockiej. Spodziewajcie się dużych utrudnień na tej ruchliwej arterii

Autor: Katarzyna Pachelska

12/05/2023

Pieniadze

Może Cię zainteresować:

Katowice. Kobieta wyrzuciła przez balkon oszczędności życia. Prosto w ręce oszusta

Autor: Katarzyna Pachelska

10/05/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon