Drugie wielkie osiedle powstanie na podstawie lex deweloper na terenach po Hucie Baildon? Takie plany ma spółka córka OPAL-a

Nie opadł jeszcze kurz po awanturze o budowę osiedla na podstawie lex deweloper na poprzemysłowych terenach po Hucie Baildon przy ul. Brackiej, a ten sam koncern szykuje się do kolejnej inwestycji na pobliskiej działce, gdzie kiedyś też działała huta. Do Rady Miasta trafiły dokumenty w sprawie ustalenia lokalizacji osiedla wysokościowców na nawet 800 mieszkań przy ul. Bederowieckiej, na terenie dzielnicy osiedle Tysiąclecia.

Konia z rzędem temu, kto wie, gdzie jest ulica Bederowiecka w Katowicach. Ale już niedługo może być o niej głośno - za sprawą dużej inwestycji mieszkaniowej, która ma tu powstać. Takie plany ma spółka córka znanego w Katowicach koncernu (bo już chyba tak można nazywać to rozrastające się przedsiębiorstwo specjalizujące się w nieruchomościach) OPAL Maksimum - firma Optirem spółka z o.o, której prezesem jest Krystian Miklis, właściciel OPAL-a.

Nowe osiedle z lex deweloper przy ul. Bederowieckiej

Ulica Bederowiecka to boczna uliczka od Brackiej, biegnąca przy cmentarzu w stronę osiedla Tysiąclecia, zasiedlona głównie przez garaże. Skręca się do niej pod wiaduktem Drogowej Trasy Średnicowej (tym przy Wesołym Miasteczku). Jest położona na granicy Załęża i osiedla Tysiąclecie, ale podlega już pod dzielnicę osiedle Tysiąclecia.

22 września 2023 r. Optirem złożył do Rady Miasta Katowice wniosek (później poprawiany) o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą "Budowa zespołu budynków mieszkalnych z częścią usługową wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi oraz infrastrukturą techniczną" przy ul. Bederowieckiej. To krok dla inwestora konieczny, bo teren, na którym ma powstać osiedle (w sumie 8 działek o łącznej powierzchni 47 tysięcy m2) to teren poprzemysłowy dawnej Huty Baildon - wciąż są tu nieduże fragmenty zabudowań produkcyjnych huty, kiedyś biegła przez środek wewnątrzzakładowa linia kolejowa. Teren graniczy też z rzeką Rawą oraz ze stawem Maroko. W Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego lwia część terenu inwestycji widnieje jako tereny, których podstawowym przeznaczeniem są "usługi użyteczności publicznej z wyłączeniem usług uciążliwych", a nie zabudowa mieszkaniowa.

Deweloper chce skorzystać z zapisów ustawy z 2018 roku o "ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących", zwaną lex deweloper. By móc wystąpić o pozwolenie na budowę osiedla, musi najpierw uzyskać zgodę Rady Miasta. Podobny scenariusz OPAL już przetestował w przypadku osiedla praktycznie vis a vis Bederowieckiej - przy Brackiej, również na terenie po Hucie Baildon. Tam, po wielu perypetiach, Rada Miasta ostatecznie wyraziła zgodę na budowę również sporego osiedla (7 budynków 14-, 15- i 18-kondygnacyjnych).

Do 27 listopada 2023 r. zainteresowani mogą składać w Urzędzie Miasta uwagi do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Bederowieckiej. Link do wniosku i załączników znajdziesz TUTAJ

Nowe osiedle na terenie po Hucie Baildon w liczbach

Według wstępnych planów spółki Optirem, osiedle przy Bederowieckiej docelowo ma się składać z 5 wysokich (minimalna wysokość zabudowy to 36 m, maksymalna - 58 m) budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z częścią usługową zlokalizowaną w parterze budynków. Firma planuje budowę dwóch typów obiektów - A (trzy) i B (dwa).

  • Budynki typu A mają mieć od 1 do 2 kondygnacji podziemnych garażowych, od 0 do 1 kondygnacji garażowych z częścią usługową i do 16 nadziemnych kondygnacji mieszkalnych, w tym bryła zasadnicza do 16 kondygnacji naziemnych mieszkalnych z możliwością zróżnicowania wysokości części budynku do 12 kondygnacji.
  • Budynki typu B mają mieć od 1 do 2 kondygnacji podziemnych garażowych, od 0 do 1 kondygnacji garażowych z częścią usługową i do 12 nadziemnych kondygnacji mieszkalnych, w tym bryła zasadnicza do 12 kondygnacji naziemnych mieszkalnych z możliwością zróżnicowania wysokości części budynku do 8 kondygnacji.

Inwestycja ma mieć od 700 do 800 mieszkań, łączna powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań ma wynosić od 35 tys. do 40 tys. m2. W budynkach przewidziano mieszkania od kawalerek o powierzchni 29 m2 do M4 o powierzchni 70 m2. Ma tu być od 1365 do 1560 miejsc postojowych dla samochodów zarówno w garażach podziemnych, jak i na zewnątrz oraz od 700 do 800 miejsc postojowych dla rowerów.

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się:

  • place zabaw,
  • miejsca rekreacji i wypoczynku wyposażone w urządzenia małej architektury i urządzenia sportowe,
  • ścieżki piesze i rowerowe,
  • wybieg dla psów.

Deweloper uzyskał już od wiceprezydenta Katowic Waldemara Bojaruna zaświadczenie, że "miasto Katowice zapewnia wszystkim uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły podstawowej miejsce w tej szkole". Jako szkołę obwodową dla nowej inwestycji wyznaczono Szkołę Podstawową nr 66 im. Janusza Korczaka przy ul. Krzywoustego 7 na osiedlu Tysiąclecia.

Wyliczono, że dla minimalnej powierzchni mieszkaniowej (35 tys. m2) liczba mieszkańców nowego osiedla wyniesie 1250 osób, w tym 63 przedszkolaków i 125 dzieci szkolnych. Dla maksymalnej (40 tys. m2) odpowiednio 1429 mieszkańców, 72 przedszkolaków, 143 dzieci szkolnych.

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice, z upoważnienia prezydenta miasta Katowice, wydał decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia.

Autorką projektu architektonicznego osiedla przy Bederowieckiej jest mgr inż. arch. Kinga Saternus.

Atal olimpijska katowice 02

Może Cię zainteresować:

Katowice. Konstrukcja 35-piętrowego apartamentowca kompleksu Atal Olimpijska prawie gotowa. Trzy budynki tego zespołu to ponad 700 mieszkań

Autor: Katarzyna Pachelska

22/09/2023

Osiedle tbs katowice kosmiczna wizualizacja 2

Może Cię zainteresować:

Katowice pozyskały 63 mln zł na nowe mieszkania. Wybuduje je KTBS. W najbliższych planach m.in. dwa osiedla

Autor: Katarzyna Pachelska

17/08/2023

Policja kajdanki

Może Cię zainteresować:

Katowice. Ojciec zostawił w nocy 5-letniego syna w samochodzie i poszedł bawić się do dyskoteki. Dziecko płakało, zamknięte w aucie

Autor: Katarzyna Pachelska

14/11/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon