Dwa lata akcji „Wyzwanie parkowanie” w Katowicach. Prawie 17 tys. mandatów na kwotę niemal 2 mln zł

Ponad 44,5 tys. interwencji przeprowadzili katowiccy strażnicy miejscy w ciągu dwóch lat w ramach akcji „Wyzwanie parkowanie”. Walka z nielegalnie parkującymi kierowcami trwa. Niedawno pojawił się w niej nowy oręż – patrol reagujący bezpośrednio na zgłoszenie operatora kamery systemu KISMiA.

Katowice podsumowują dwa lata akcji „Wyzwanie parkowanie”.

- W ciągu dwóch lat działania akcji „Wyzwanie parkowanie” katowicka straż miejska wystawiła blisko 17 tys. mandatów na kwotę prawie 2 mln zł. Akcja będzie oczywiście kontynuowana, bo naszym priorytetem jest to, by Katowice były miastem jak najbardziej przyjaznym mieszkańcom. W tym celu zmieniliśmy wizerunek ulicy Dworcowej, która z dużego parkingu stała się deptakiem, a aleję Korfantego zawęziliśmy i zasadziliśmy na niej drzewa. Stale inwestujemy w sieć rowerów miejskich i nowoczesny tabor autobusowy. Nowa polityka parkingowa, której wstępne założenia ostatnio przedstawiliśmy, ma również sprawić, że zmienią się nasze nawyki transportowe, a do ścisłego centrum Katowic będzie wjeżdżać mniej pojazdów. Większa ich rotacja ma uwolnić miejsca parkingowe i sprawić, że w ścisłym śródmieściu Katowic łatwiej będzie zaparkować – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Akcja „Wyzwanie parkowanie” wystartowała pod koniec kwietnia 2021 roku i początkowo swoim zasięgiem obejmowała Śródmieście oraz Koszutkę. W pierwszej fazie kierowcy parkujący w niedozwolonych miejscach lub blokujący ruch mogli liczyć na taryfę ulgową – otrzymywali ulotkę informacyjną przypominającą mandat i słowne upomnienie. Po okresie edukacji wystawiane były mandaty. W ciągu dwóch lat prowadzenia akcji straż miejska w Katowicach podjęła prawie 45 tys. interwencji. Najwięcej, bo 20 069 z nich związanych było z niestosowaniem się do znaków zakazu zatrzymywania i postoju. Natomiast 14 245 miało miejsce w związku z niestosowaniem się do - innych niż znaki drogowe - ograniczeń i zakazów zatrzymywania i postoju, to jest parkowaniu na ścieżkach rowerowych, drogach dla pieszych, podjazdach do bram czy przejściach dla pieszych. W ciągu dwóch lat wystawiono 16 832 mandatów na kwotę 1 980 090 zł.

- Tak stanowcze działania mają doprowadzić do tego, że samochody będą stawały jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Od października 2022 roku w strukturze Referatu Patrolowo-Interwencyjnego funkcjonują patrole przydzielone wyłącznie do dyspozycji obserwatorów KISMiA. Zadaniem zespołu jest szybka interwencja na wykroczenia przeciwko porządkowi w komunikacji ujawniane ze stanowiska obserwatora KISMiA. W okresie siedmiu miesięcy funkcjonowania zespołu odnotowano 2439 wykroczeń przeciwko porządkowi w komunikacji. W 1855 przypadkach użyto urządzeń do blokady kół – mówi Paweł Szeląg, komendant Straży Miejskiej w Katowicach i przypomina, że początkowo funkcjonowały dwa takie patrole, a od kwietnia 2023 r. trzy patrole działają w takim schemacie.

Dzięki pracy patroli reagujących bezpośrednio na zgłoszenie operatora systemu KISMiA zdecydowanie zmniejszył się odsetek spraw kierowanych do sądu. W okresie od października ubiegłego roku do kwietnia wystawiono 2 266 mandatów, a wniosków o ukaranie do sądu było 28.

Straż Miejska w Katowicach dokonała także analizy liczby popełnionych wykroczeń w ramach akcji „Wyzwanie parkowanie”, uwzględniając miejsce zarejestrowania pojazdu. W okresie od 1 stycznia 2023 do 15 maja 2023 r. ogólna liczba wykroczeń to 11 207. Z tego 25,1% (2808 wykroczenia) zostało popełnionych przez kierowców poruszających się pojazdami, których numer rejestracyjny rozpoczynał się od liter SK. Pozostałe wykroczenia popełniane były przede wszystkim przez kierowców poruszających się pojazdami na tablicach zarejestrowanych w miastach ościennych.

Zielone? Nie parkuję!

Akcję „Wyzwanie parkowanie” uzupełnia akcja „Zielone? Nie parkuję!”. W ramach niej przy współpracy z chętnymi Radami Jednostek Pomocniczych wyznaczone zostały miejsca, które zostały zrewitalizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, przy współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w taki sposób, by utrudnić wjazd samochodów. Dodatkowo w ubiegłym roku w ramach akcji w różnych lokalizacjach na terenie miasta zamontowano ponad 300 słupków. Najwięcej, bo 250 pojawiło się na osiedlu 1000-lecia. Ponadto 19 słupków zamontowanych zostało w okolicy ulicy Stalmacha, 11 w rejonie ulicy Sądowej, 16 słupków w okolicy ulic Misjonarzy Oblatów, Grażyńskiego i Iłłakowiczówny, a 6 przy ulicy Pułaskiego w rejonie pawilonu handlowego.

KISMiA pomaga w pilnowaniu porządku w Katowicach

Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA) został wdrożony w 2016 roku. Początkowo w systemie działało 211 kamer. W kolejnych latach, dzięki decyzjom prezydenta oraz aktywności mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego, system rozrósł się do 350 kamer. Więcej kamer, to także więcej działań podjętych dzięki obserwacji tego, co dzieje się na katowickich ulicach. Tylko w 2021 roku Straż Miejska podjęła 3517 interwencji na podstawie zapisów z KISMiA. Rok 2022 to 5351 zdarzeń zainicjowanych dzięki systemowi KISMiA i 2456 ujawnionych wykroczeń.

Przejscia dla pieszych katowice

Może Cię zainteresować:

Katowice świecą dla bezpieczeństwa – trwa doświetlanie przejść dla pieszych

Autor: Redakcja

14/06/2023

Nowy park u zbiegu Leopolda i Le Ronda

Może Cię zainteresować:

W Bogucicach powstaje nowy park. Znajdą się tam m.in. zielony labirynt i ogród sensoryczny

Autor: Redakcja

06/06/2023

Staw morawa katowice

Może Cię zainteresować:

Katowicka Dolina Pięciu Stawów. Powstaną tu m.in. kąpielisko i ścieżka rowerowa, a dziki parking będzie zagospodarowany

Autor: Redakcja

05/06/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon