Hala hermetyzacyjna w Dąbrówce Małej już działa. Nie będzie już nieprzyjemnych zapachów?

Hala hermetyzacyjna w Dąbrówce Małej, przy ul. Milowickiej, która ma za zadanie doszczelnić końcowy etap przetwarzania odpadów zmieszanych, już została uruchomiona.

Od wielu lat mieszkańcy dzielnicy Dąbrówka Mała w Katowicach, ale też sosnowieckich Milowic, a nawet Czeladzi i Siemianowic Śląskich, alarmowali, że w okolicy ich domów czuć czasami przeraźliwy smród. Winą za to obarczali działający w Katowicach przy ul. Milowickiej Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów, choć Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. w Katowicach wskazywało, że w okolicy znajduje się jeszcze co najmniej kilka zakładów, które mogą generować przykre zapachy.

Jednak urzędnicy postanowili zająć się tym tematem. Zbudowano punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych w Zakładzie przy Milowickiej 7A, rozbudowano część mechaniczną instalacji do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania i produkcji paliwa alternatywnego. Największą i ostatnią inwestycją, która ma poprawić wydajność Zakładu, a przy tym komfort życia okolicznych mieszkańców, jest hala hermetyzacyjna.

Hala hermetyzacyjna jest już gotowa i uruchomiona

Hala hermetyzacyjna przy ul. Milowickiej w Katowicach, która ma za zadanie doszczelnić końcowy etap przetwarzania odpadów zmieszanych już otrzymała, po licznych formalnych i pozytywnie zakończonych kontrolach tzw. Pozwolenie Zintegrowane wydawane przez Urząd Marszałkowski. Umożliwiło ono pełne jej uruchomienie. Oznacza to, że cały proces przetwarzania odpadów przebiega teraz w zamkniętych pomieszczeniach, z których powietrze kierowane jest do wielostopniowej instalacji oczyszczania z pyłów i ewentualnych składników, które mogą brzydko pachnieć.

- Hala hermetyzacyjna to jedna z największych inwestycji, jakie podjęło MPGK w ostatnich latach. Łączna powierzchnia nowej zabudowy to 3554,4 m2. Dzięki działaniu nowego obiektu końcowy proces stabilizacji frakcji biodegradowalnej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych nie odbywa się jak dotychczas w pryzmach na świeżym powietrzu, a w 10 nowych żelbetowych bioreaktorach – mówi Robert Potucha, wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

10 żelbetowych bioreaktorów i hala manewrowa

Nowy obiekt składa się z 10 żelbetowych bioreaktorów oraz hali manewrowej łączącej je z istniejącą halą przetwarzania biologicznego oraz stanowiskiem przesiewania stabilizatu. Wybudowana została także wentylatorownia z systemem napowietrzania bioreaktorów – na każdy bioreaktor przypada jeden wentylator o wydajności 10 000 m3/h. Powietrze, które znajduje się w systemie jest ujmowane zestawem odciągów – czyli w sposób zorganizowany kierowane do oczyszczania do tzw. scrubberów (aparatów absorpcyjnych służących do pochłaniania i neutralizacji niektórych składników mieszaniny gazowej). W ramach instalacji oczyszczania powstała także podczyszczalnia powstających w procesie odcieków, która umożliwia m.in. zawracanie odzyskanej wody i powtórne jej wykorzystanie do innych procesów technologicznych.

- Proces biologiczny prowadzony jest teraz w zespole hermetycznych, zamkniętych obiektów. Oznacza to, że ewentualne zapylenie czy złowonne powietrze, które mogłoby się wydobywać w związku z procesami załadunku, wyładunku, technologicznymi pracami maszyn i przesiewania trafia do wielostopniowego oczyszczania. Powietrze poprocesowe trafia do biofiltra oraz do dwustopniowego układu dezodoryzacji. Każdy układ posiada dwa scrubbery – tłumaczy Robert Potucha, wiceprezes MPGK.

W pierwszej fazie oczyszczania działa 3-stopniowy scrubber wodny, a druga faza obejmuje scrubber z dozowaniem reagentów chemicznych. Wydajność układu odciągowego realizowana jest przez dwa wentylatory, każdy o mocy 40 000 m3/h.

Jeden z najnowocześniejszych takich obiektów w Polsce

Hala jest wyposażona w nowoczesny system kontrolno-pomiarowy poszczególnych elementów. W czasie prób miały miejsce testy poszczególnych komponentów oraz kalibracja urządzeń. Odbywały się one już na ,,żywym organizmie”, w trakcie prób z pełnym obciążeniem, aby można było precyzyjnie dobrać ilości potrzebnych substancji oraz zaprogramować działanie aparatury.

- Wybudowany obiekt jest jednym z najnowocześniejszych pod względem technologicznym w skali kraju. Przez ostatnie lata dużo pracowaliśmy nad unowocześnieniem całego procesu unieszkodliwiania odpadów, tak aby spełniał jak najwyższe wymagania środowiskowe. Chcemy, aby nasza działalność była jak najbardziej efektywna i chroniła środowisko poprzez prawidłowe przetwarzanie niestety zalewających nas odpadów, ponieważ jest to jedno z naszych założeń misyjnych – podkreśla wiceprezes MPGK Katowice.

Budowa obiekty kosztowała 17 mln zł

Koszt wybudowania hali wyniósł ok. 17 mln zł. Jej otwarcie stanowi ostatni etap hermetyzacji procesu unieszkodliwiania odpadów zmieszanych. Cały proces biologicznego przetwarzania odpadów organicznych wytworzonych ze zmieszanych odpadów komunalnych został umieszczony w ciągach technologicznych, co eliminuje na każdym etapie przetwarzania ewentualne uciążliwości zapachowe. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia MPGK wyprzedza nawet zalecenia unijne. Planowane rozwiązania systemowe zakładają, że od 2035 r. nie więcej niż 10% odpadów będzie mogło być składowane. Realizacji tego unijnego wymogu służy m.in. uruchomiona właśnie instalacja MPGK. Niespełnienie tych kryteriów wpłynęłoby na konieczność ponoszenia kar i tym samym na wzrost opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Przyjazny Zakątek zdjęcie główne

Może Cię zainteresować:

Będzie można kupić mieszkanie w domku na Giszowcu od Katowickiego TBS

Autor: Reklama

21/07/2022

Katowice, Rynek

Może Cię zainteresować:

Katowice w dziesiątce miast z najwyższym poziomem szczęścia w Polsce wg raportu Otodom i ThinkCo

Autor: Katarzyna Pachelska

20/07/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon