MPGK Katowice

MPGK katowice

Katowice dostaną ponad 11 mln dotacji na modernizację sortowni odpadów

Katowice otrzymają dofinansowanie na modernizację linii sortowniczej odpadów zbieranych selektywnie, która znajduje się w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK. 24 lipca 2023 r. została podpisana umowa w tej sprawie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.