Jerzy Buzek odpowiedzialny za Pakiet Wodorowo-Gazowy UE

Jerzy Buzek został wybrany na sprawozdawcę Parlamentu Europejskiego w sprawie kluczowego rozporządzenia na temat unijnego rynku wodoru oraz gazu ziemnego i gazów odnawialnych. Z ramienia Europejskiej Partii Ludowej poprowadzi też prace nad dotyczącą tego zagadnienia dyrektywą.

https://twitter.com/JerzyBuzek
Jerzy Buzek

Zarówno rozporządzenie, jak i dyrektywa stanowić mają część Pakietu „Fit for 55”. Ma on pomóc Unii Europejskiej zrealizować cel co najmniej 55-proc. redukcji emisji CO2 do 2030 r. w sposób przystępny kosztowo i akceptowalny społecznie. Prof. Jerzy Buzek to jedyny polski europoseł, który jest głównym sprawozdawcą PE w ramach prac nad całym Pakietem.

- Sprawa jest niezwykle ważna, również dla Polski - z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze - wciąż aktualne są wyzwania związane z bezpieczeństwem dostaw gazu, sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej właśnie nam o tym przypomina. Po drugie - gaz będzie miał istotne znaczenie w naszej transformacji energetycznej i odchodzeniu od węgla, zwłaszcza w ciepłownictwie. W krótszej perspektywie będzie to gaz ziemny, w dłuższej - coraz bardziej gazy niskoemisyjne: wodór, biogaz, biometan – wyjaśnia prof. Buzek podkreślając, że niezbędne jest zapewnienie jasnych ram prawnych, warunków do rozwoju infrastruktury i sieci.

- I po trzecie – w sercu tych działań powinna być zawsze troska o konsumentów i przeciwdziałanie szokom cenowym. Nikt nie może być dziś w Unii zmuszany do wyboru między opłaceniem rachunku za ogrzewanie a zakupem jedzenia czy leków – podkreśla były premier RP i były przewodniczący PE.

Pakiet Wodorowo-Gazowy zakłada m.in. szereg ułatwień w dostępie do sieci dla gazów odnawialnych i niskoemisyjnych oraz system certyfikacji tych gazów. Ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne UE przez strategiczne podejście do magazynów tego paliwa i wprowadzenie ograniczeń w zawieraniu kontraktów długoterminowych na gaz ziemny. Wraca też do pomysłu wspólnych jego zakupów, co już w roku 2010 zgłosili Jerzy Buzek i Jacques Delors, jako jeden z filarów Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. Pakiet ma ponadto stworzyć warunki do dynamicznego rozwoju gospodarki wodorowej.

- Wodór może stać się jednym z głównych nośników energii XXI w. oraz kluczem do zielonej reindustrializacji i obniżania emisji w wielu sektorach gospodarki - przemyśle energochłonnym, ciepłownictwie, transporcie. To czy i na ile będzie to także udziałem Polski, decyduje się tu i teraz. To kluczowe również dla regionów takich, jak Śląsk i Zagłębie - to szansa na ich sprawiedliwą i efektywną transformację, zrównoważony rozwój i nowe, trwałe miejsca pracy. To jeszcze jeden powód czemu te propozycje legislacyjne są tak potrzebne i ważne - ocenia Jerzy Buzek.

Po przyjęciu stanowiska przez komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz cały Parlament Europejski, ostateczny kształt nowego rozporządzenia i dyrektywy będą wynikiem negocjacji między PE a państwami członkowskimi (Radą UE).

Praca nad Pakietem Wodorowo-Gazowym to kontynuacja wcześniejszych działań Jerzego Buzka w Parlamencie Europejskim - jako przewodniczący komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii był on sprawozdawcą m.in. rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu i nowelizacji dyrektywy gazowej, obejmującej gazociąg Nord Stream 2 przepisami prawa UE. W 2016 r. Instytut EurActiv umieścił Jerzego Buzka w trójce postaci kluczowych dla tworzenia Unii Energetycznej, z kolei w 2019 r. - POLITICO uznało go za jedną z pięciu najbardziej wpływowych osób dla rynku gazu Unii.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj więcej:

Projekt bez tytułu

Język śląski pojawił się w Parlamencie Europejskim

Samorządowcy z umowami na realizację projektów zakładających powstanie nowych CUS

"Nowe spojrzenie na usługi społeczne"

Kohut

Kolejne kroki ws. uznania języka śląskiego w Polsce

Alicja Omięcka

Podwyżki dla pracowników Kolei Śląskich już od 1.10.2021!

Marcin Banot i Leo Urban podczas wspinaczki

Śląski Spiderman znów zaatakował Paryż. I znów mu się udało!

Przegląd samochodu zmiany 2021

Przegląd techniczny samochodu. Będą zmiany

Zabawki

Zabawka Roku 2021. Najlepsze zabawki na Dzień Dziecka