Unia Europejska

Jerzy Buzek

Jerzy Buzek odpowiedzialny za Pakiet Wodorowo-Gazowy UE

Jerzy Buzek został wybrany na sprawozdawcę Parlamentu Europejskiego w sprawie kluczowego rozporządzenia na temat unijnego rynku wodoru oraz gazu ziemnego i gazów odnawialnych. Z ramienia Europejskiej Partii Ludowej poprowadzi też prace nad dotyczącą tego zagadnienia dyrektywą.