Już nie będzie śmierdzieć z hali przetwarzania odpadów MPGK. Budowa hermetycznej hali z bioreaktorami

Mieszkańcy Dąbrówki Małej, ale też sąsiednich dzielnic Sosnowca, głównie Milowic, skarżyli się na nieznośny smród, wydobywający się z zakładu przetwarzania odpadów MPGK przy ul. Milowickiej w Katowicach. Niedługo będą mogli odetchnąć z ulgą, bo budowa nowej hermetycznej hali przebiega zgodnie z planem.

Prace na budowie nowej hermetycznej hali zakładu przetwarzania odpadów MPGK w Katowicach rozpoczęły się na początku marca 2021 r. Od tego czasu wykonano już fundamenty, ściany oraz stropy 10 bioreaktorów, które są kluczowymi elementami inwestycji.

Gotowe są także ściany wjazdowe do nowej hali, z wykształconymi bramami od strony wschodniej i południowej. Zakończył się także montaż zasilania obiektu. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem nadproży w bioreaktorach i attyk na zabudowie żelbetowych konstrukcji. Na miejsce budowy dotarły również istotne elementy instalacji, takie jak płyty prefabrykowane posadzek, wentylatory i elementy oczyszczalni. W najbliższym czasie plac budowy uzupełni reszta urządzeń oczyszczalni, które obecnie znajdują się w procesie prefabrykacji.

- Na budowie każdego dnia pracuje średnio 35 pracowników, którzy dostosowują zabudowania pod instalację przyszłej hali hermetyzacji. Od 21 czerwca rozpoczną się roboty stalowe, związane z wykonaniem hali łącznika. W drugiej połowie lipca planujemy przeprowadzenie prac sanitarnych w obiekcie, a następnie montaż urządzeń technologicznych. Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem – mówi Wojciech Łagoń, specjalista ds. Inwestycji i Rozwoju w MPGK.

Nowy obiekt MPGK Katowice zostanie wykonany zgodnie ze standardowymi zasadami budowy tego typu obiektów, przeznaczonych do obsługi odpadów komunalnych.

Bioreaktory z żelbetu w nowej hali MPGK

Hala wykonana z konstrukcji stalowej będzie wyposażona w bioreaktory wykonane z żelbetu, co jest sprawdzoną praktyką w procesach stabilizacji tlenowej odpadów. Technologia nowego obiektu będzie również umożliwiała sprzężenie całego procesu biologicznego przetwarzania odpadów w jednym szczelnym kompleksie, dzięki czemu zwiększy się wydajność procesu ich przetwarzania przy jednoczesnym zminimalizowaniu uciążliwości zapachowych.

Wykonawcą nowej hali hermetycznej jest firma AK Nova z Poznania, która specjalizuje się w budowie zaawansowanych technologicznie obiektów związanych z gospodarką odpadów tj. sortowni, stacji przeładunkowych, oczyszczalni ścieków i odcieków technologicznych oraz składowisk odpadów.

To jedna z najbardziej nowoczesnych inwestycji branży komunalnej w Polsce

Hermetyzacja zakładu MPGK w Katowicach stanowi jedną z najnowocześniejszych inwestycji w branży komunalnej w Polsce. System wentylacji i oczyszczania powietrza, płuczki wodne i chemiczne będą odgrywać kluczową rolę w procesie stabilizacji odpadu, który będzie dojrzewał w żelbetowych, szczelnie zamkniętych bioreaktorach.

Każde z pomieszczeń będzie posiadać oddzielny wentylator napowietrzający, skracający proces dojrzewania stabilizatu, który w kolejnych etapach będzie przesiewany w szczelnej hali. Projekt nowego obiektu uwzględnił również układ oczyszczania odcieków technologicznych, co pozwoli ponownie wykorzystać uzyskaną wodę do przyszłych procesów w zakładzie.

Budowa hali powinna się zakończyć w marcu 2022 roku

Inwestycja zakończy kolejny etap modernizacji i częściowej hermetyzacji zakładu, na którą w latach 2012-2018 przeznaczono 120 mln zł. Jej realizacja jest wynikiem podjętych decyzji o prowadzeniu działalności przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, sprzyjających środowisku oraz mieszkańcom. Budowa hali hermetycznej ma również na celu sprostanie potrzebom mieszkańców, zwracających uwagę na pojawiające się w okolicy uciążliwości zapachowe.

Nowa hala MPGK Katowice w liczbach:

  • 17 083 470 zł – wartość zamówienia
  • do 12 miesięcy – czas trwania budowy
  • ok. 5000 m2 – powierzchnia zabudowy
  • 10 – liczba żelbetowych, zamkniętych pomieszczeń, w których zamknięte będą odpady

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon