Katowice. Inwestycje za 20 mln zł w szpitalu dziecięcym w Ligocie. Zmodernizowano m.in. blok operacyjny

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II (GCZD) chwali się nowymi inwestycjami. Szpital w katowickiej Ligocie to jedna z największych placówek dziecięcych w Polsce.

Projekt „Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury obiektowej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach” realizowany był od kwietnia 2023 r. Jego łączna wartość to 20 mln zł. Projekt został w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.3 – „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU”.

Zmodernizowano Blok Operacyjny w szpitalu w Ligocie

Zmodernizowano układ przestrzenno-funkcjonalny Bloku Operacyjnego. Zakres robót oprócz kompleksowej modernizacji budowlanej, obejmował również:

  • pełną wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz deszczowej,
  • modernizację instalacji wentylacyjnej wraz z montażem centrali nawiewno-wywiewnej i agregatu wody lodowej,
  • modernizację instalacji gazów medycznych,
  • doprowadzenie i montaż punktu poczty pneumatycznej,
  • wymianę instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym sieci strukturalnej, kontroli dostępu, systemu monitoringu oraz systemu sygnalizacji pożaru.

Ponadto w zakresie projektu znajdowało się dostarczenie i montaż urządzeń transportu pionowego (dźwigów osobowo-towarowych) oraz częściowo wyposażenia, w tym medycznego tj.: Jednostek Zaopatrzenia Medycznego (wielostanowiskowego mostu medycznego) oraz Systemu Integracji Sal Operacyjnych.

Zainstalowany System Integracji Sal Operacyjnych umożliwia sprawne zarządzanie sprzętem oraz wyposażeniem medycznym i niemedycznym Bloku Operacyjnego. W ramach projektu zakupiony został m. in. nowoczesny aparat RTG z ramieniem C. Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii utworzone zostało nowe stanowisko intensywnej terapii, przeznaczone dla pacjentów wymagających izolacji z powodu zakaźnej choroby wirusowej.

Poczta pneumatyczna działa w całym szpitalu

- Drugą, bardzo istotną częścią projektu, była rozbudowa systemu poczty pneumatycznej w szpitalu. Dzięki tej inwestycji poczta pneumatyczna łączy obecnie szpitalne laboratorium i wszystkie oddziały GCZD. Poczta pneumatyczna pozwala na sprawne przesyłanie próbek do badan, co przyśpiesza czas diagnostyki oraz umożliwia szybsze podejmowanie skutecznych decyzji terapeutycznych - mówi Wojciech Gumułka
rzecznik prasowy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Ze środków projektu szpital sfinansował też wprowadzenie systemu zarządzania lekami. To rozwiązanie usprawnia nadzór nad dystrybucją leków w placówce. System przechowywania i podawania leków zwiększa bezpieczeństwo pacjentów w zakresie farmakoterapii. System przypomina m.in. o konieczności podania leku i o dawce leku zleconej pacjentowi przez lekarza. Ponadto w ramach zadania poddano modernizacji wszystkie apteczki oddziałowe o łącznej powierzchni 260 m2, wyposażając je w zabudowę medyczną dedykowaną do przechowywania leków i wyrobów medycznych. Apteczki oddziałowe zostały odpowiednio oczujnikowane w taki sposób, by stale monitorować parametry środowiskowe tj. temperaturę i wilgotność powietrza, co ma kluczowe znaczenie w zwiększeniu bezpieczeństwa przechowywania leków i prowadzonych z ich udziałem terapii.

Jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II (GCZD) to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. W GCZD funkcjonują 24 poradnie specjalistyczne oraz 16 oddziałów szpitalnych, na bazie których działa 8 klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Rocznie placówka przyjmuje ok. 17 tysięcy pacjentów na oddziały szpitalne, udziela 60 tys. specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 35 tys. świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W GCZD, które jest szpitalem klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizowany jest kompleksowy program szkoleń dla studentów polskich i zagranicznych. Prowadzone jest również kształcenie przed i podyplomowe, w tym specjalizacje, staże oraz kursy specjalistyczne w zawodach medycznych. Szpital w Katowicach to także jedyny ośrodek w tej części kraju, który zajmuje się leczeniem chorób rzadkich i ultra rzadkich u dzieci. Placówka zatrudnia ponad 1000 pracowników.

Park dolina slepiotka katowice 01

Może Cię zainteresować:

Ostatnie prace w parku w dolinie Ślepiotki w Katowicach. Wkrótce nowy park w dzielnicy Piotrowice-Ochojec będzie gotowy

Autor: Katarzyna Pachelska

24/02/2024

Galeria katowicka

Może Cię zainteresować:

Galeria Katowicka z nowym systemem parkingowym. Nie trzeba będzie pobierać biletu. System rozpozna tablice rejestracyjne

Autor: Katarzyna Pachelska

23/02/2024

Spin place katowice bankowa 08 blank architekci

Może Cię zainteresować:

Nowe miejsce w Katowicach: spinPLACE to centrum kreatywności i coworkingu Uniwersytetu Śląskiego

Autor: Katarzyna Pachelska

23/02/2024

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon