Katowice. PESEL-e dla obywateli Ukrainy są nadawane tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie w urzędzie przy Rynku

Przez dwa dni, 16 i 17 marca, numery PESEL dla obywateli ukraińskich były nadawane w Katowicach w dwóch miejscach. Od 18 marca miasto zaprasza ich do nowego, specjalnie utworzonego - w Urzędzie Stanu Cywilnego, na rogu ul. Matejki i placu Wolności.

fotopolska.eu
Katowice Urząd Stanu Cywilnego

Miasto Katowice zdecydowało się zrezygnować z pomysłu obsługi obywateli Ukrainy w Biurze Obsługi Mieszkańców przy Rynku i w punkcie przy ul. Pocztowej 5. Zapewne dlatego, że w pierwszych dniach przyjmowania wniosków od uchodźców o nadanie numeru PESEL, w tych dwóch miejscach tworzyły się ogromne kolejki (tak zresztą jest też w innych urzędach miast czy gmin w Polsce), utrudniające normalne funkcjonowanie urzędu.

Czytaj też:

Dlatego od 18 marca nadawanie nr PESEL uchodźcom zostaje przeniesione do specjalnie w tym celu utworzonego punktu w Urzędzie Stanu Cywilnego (wejście od strony ul. Matejki). Obsługa będzie prowadzona w dniach i w godzinach pracy urzędu, jeśli jednak będzie taka potrzeba godziny przyjmowania wniosków mogą zostać wydłużone.

Dodatkowo punkt w USC będzie działał w najbliższą sobotę i niedzielę (19 i 20.03.2022 r.), w godzinach 9.00-13.00. Informacja o zmianie, wraz z mapami dojazdu do nowego punktu została przekazana do punktów noclegowych prowadzonych przez miasto i instytucji, które zapewniły schronienie grupom uchodźców.

Ważne! PESEL dla Ukraińców nie oznacza obywatelstwa! I nie, nie będą mogli głosować w wyborach - wyjaśnia prawniczka

Jak uchodźca może otrzymać numer PESEL

Numer PESEL może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który przybył po 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi, i złoży wniosek do dowolnego urzędu gminy. To ważna informacja, bo w dużych miastach tworzą się największe kolejki, w innych mogą być mniejsze.

We wniosku trzeba podać takie dane jak:

  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski,
  • ukraiński numer ewidencyjny – jeśli dana osoba go posiada.

Osoby, które chcą uzyskać także profil zaufany, dodatkowo zobligowane są do podania adresu e-mail i polskiego numeru telefonu.

By złożyć wniosek konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentu, który potwierdzi dane podane we wniosku i tożsamość osoby składającej wniosek. Jeżeli ktoś nie posiada takiego dokumentu, może złożyć wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej. Niezbędne jest także kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość). W Katowicach uchodźcy mogą bezpłatnie zrobić zdjęcie w zakładzie fotograficznym na rogu ul. 3 Maja i Rynku.

Odciski palców tylko od osób powyżej 12. roku życia

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem trzeba przynieść osobiście do punktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Katowicach. Urzędnik na miejscu pobierze odciski palców. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców. Na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis. Wydanie tego dokumentu jest bezpłatne. Numer PESEL zostaje nadany na miejscu.

Otrzymanie numeru PESEL przez osoby przyjeżdzające do nas z Ukrainy umożliwia ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W myśl tzw. specustawy wnioski można składać od 16 marca. Tylko pierwszego dniu katowiccy urzędnicy przyjęli 246 wniosków. W całym 2021 roku łącznie w Katowicach wydano 2450 numerów PESEL. Również tylko w środę 16 marca w punkcie fotograficznym znajdującym się obok urzędu wykonano 625 zdjęć.

ZOBACZ TEŻ:

Katowice Grundmanna 02

Może Cię zainteresować:

Nowa linia tramwajowa w Katowicach będzie miała... 600 metrów. Tramwaj na południe na miarę naszych możliwości?

Autor: Michał Wroński

17/03/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon