Katowice ponownie najlepsze w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. Za nimi m.in. Gliwice, Bielsko-Biała i Tychy

Katowice zwyciężyły w kategorii miasto na prawach powiatu tegorocznego Rankingu Gmin Województwa Śląskiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Urząd Statystyczny w Katowicach. Nagrody wręczono w środę 15 listopada, w gmachu Sejmu Śląskiego.

Katowice ponownie najlepsze w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego.

- To ważne dla Katowic wyróżnienie, gdyż pod uwagę brane są bardzo konkretne kryteria, które świadczą o tym jak rozwija się dane miasto czy gmina. W przypadku Katowic podejmujemy szereg działań, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Wydatki na oświatę i kształcenie młodzieży stanowią ponad 30% wszystkich wydatków miasta. W przyszłym roku dołożymy ponad 450 milionów złotych, których nie pokrywa subwencja oświatowa, bo chcemy by dzieci i młodzież mogły korzystać z wysokiego poziomu kształcenia. Współpracujemy z biznesem, by zadbać o miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Na koniec września stopa bezrobocia w Katowicach wynosiła zaledwie 1,1%, a oferta spędzania czasu wolnego jest bogata w liczne wydarzenia kulturalne, sportowe, rozrywkowe – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dziękuję Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz partnerowi merytorycznemu rankingu – Urzędowi Statystycznemu w Katowicach za zaangażowanie w rozwój samorządu i troskę o niego. Ranking daje możliwość weryfikacji czy wszystko idzie we właściwym kierunku – dodaje prezydent.

W województwie śląskim to trzecia edycja rankingu. Ranking powstaje w oparciu o ocenę 16 wskaźników, takich jak:

 • dochody gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
 • wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na jednego mieszkańca,
 • poziom zadłużenia,
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • migracja ludności,
 • wydatki na oświatę i szkolenia urzędników,
 • przyrost naturalny.

Utworzony wskaźnik rankingowy ocenia siłę rozwojową gminy w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej (rozwój zrównoważony).

- Ranking Gmin Województwa Śląskiego 2023 organizowany był w tym roku po raz trzeci wspólnie z Urzędem Statystycznym w Katowicach. Inicjatywa ta ma na celu pobudzić dyskusję na temat rozwoju społecznego gmin, miast naszego województwa, w oparciu o obiektywne wskaźniki statystyczne, pokazujące stan faktyczny rozwoju gmin naszego regionu. Celem Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin, wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie województwa. Przeprowadzane analizy statystyczne są podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu – mówi Anna Jakubowska, dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego, współorganizatora rankingu.

Katowice były bezkonkurencyjne w swojej grupie, jeśli chodzi o wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, to kwota 19 943,83 zł na jednego mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r. Stolica województwa śląskiego zajęła też pierwsze miejsce w kategorii dot. liczby podmiotów gospodarki narodowej w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2022 r. – z liczbą 324 podmiotów. W przypadku dochodów własnych budżetu per capita w latach 2020–2022 Katowice zajęły drugą lokatę osiągając pułap 5 432,81 zł. Również drugą lokatę miasto uzyskało w kategorii dot. udziału środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2022 r. (2,05%).

Ze wskaźnikiem 4,061 Katowice zajęły pierwszą lokatę w rankingu miast na prawach powiatu. Tuż za stolicą województwa znalazły się

 • Gliwice (3,733),
 • Bielsko-Biała (3,667),
 • Tychy (3,504),
 • Żory (3,022),
 • Rybnik (2,930),
 • Dąbrowa Górnicza (2,552),
 • Świętochłowice (2,543),
 • Częstochowa (2,424),
 • Jaworzno (2,418).

W przypadku tego Rankingu, organizatorzy ocenie poddają wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu województwa śląskiego tworząc trzy odrębne kategorie oceny wskaźników. W tym roku Katowice zajęły pierwsze miejsce w kategorii miast na prawach powiatu. W pozostałych kategoriach zwyciężyły Ożarowice (gminy do 20 tys. mieszkańców) oraz Tarnowskie Góry (gminy powyżej 20 tys. mieszkańców). W dodatkowej kategorii - Lider zmiany - nagrodzona została gmina Bojszowy. Partnerem merytorycznym Ranking Gmin jest Urząd Statystyczny w Katowicach. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Jarmak katowice przygotowania 07

Może Cię zainteresować:

Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 w Katowicach już od 17 listopada. Trwa budowa diabelskiego młyna i kramów

Autor: Katarzyna Pachelska

13/11/2023

Miuosh mat Z Pi T Slask

Może Cię zainteresować:

Europejskie Miasto Nauki. Miuosh i Julia Pietrucha wśród gwiazd widowiska KATOPOLIS. Ruszyła sprzedaż biletów

Autor: Michał Wroński

13/11/2023

Automatyczny parking w Katowicach

Może Cię zainteresować:

Instruktażowy film pomoże kierowcom obsłużyć automatyczny parking w Katowicach

Autor: Michał Wroński

12/11/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon