Katowice promują rodzicielstwo zastępcze. Trwa kampania „Podaruj dzieciom nadzieję na dom”

W 2023 roku w Katowicach funkcjonowało 297 rodzin zastępczych, ale to wciąż zbyt mało, by wszystkie potrzebujące dzieci miały bezpieczny dom. W związku z tym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze pod nazwą „Podaruj dzieciom nadzieję na dom”.

Katowice promują rodzicielstwo zastępcze

- Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym i bezpiecznym domu. Jednak życie pisze różne scenariusze. Dlatego konieczne jest funkcjonowanie rodzin zastępczych, które mogą otoczyć dzieci bezwarunkową miłością. Jako miasto wspieramy tych, którzy decydują się zapewnić najmłodszym bezpieczny dom. To nie tylko wsparcie psychologiczne, możliwość zapisania się na szkolenia czy do grup wsparcia, ale także wsparcie finansowe – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to na powiecie leży konieczność tworzenia warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych i pomocowych. W Katowicach za to zadanie odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który przygotował dla rodzin zastępczych szeroką ofertę pomocy.

- W 2023 roku w rodzinach zastępczych na terenie Katowic przebywało 433 dzieci. Dla porównania
w 2022 roku było ich 364. Obecnie mamy 297 rodzin zastępczych, ale nasze działania są skierowane na to, by było ich zdecydowanie więcej. Przyjęta została uchwała Rady Miasta, w myśl której rodziny zastępcze będą mogły otrzymać dostosowane do ich potrzeb mieszkanie z zasobów miasta Katowice na czas sprawowania tej funkcji. To uzupełnienie dotychczasowych działań
– mówi Maciej Biskupski, wiceprezydent Katowic.

Rodzina zastępcza w Katowicach może liczyć na stałe wsparcie koordynatora rodziny pieczy zastępczej, który udziela profesjonalnej pomocy w kwestiach związanych z pełnieniem roli rodzica zastępczego oraz w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych dotyczących dziecka znajdującego się w pieczy zastępczej. Ponadto ma ona możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnika, mediatora, pedagoga, psychologa czy terapeuty oraz uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach, spotkaniach grup wsparcia, spotkaniach w ramach „Kawiarenki rodzin zastępczych".

To także wsparcie materialne. Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej wynoszą odpowiednio: w spokrewnionej rodzinie zastępczej - 1 002 zł,
w niezawodowej i zawodowej rodzinie zastępczej - 1 517 zł. Zawodowe rodziny zastępcze mogą także liczyć na wynagrodzenie. Jest ono uzależnione od liczby dzieci przebywających pod opieką danej zawodowej rodziny zastępczej. Dodatkowo rodzinom zastępczym przysługuje świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego, w którym prowadzona jest piecza nad dziećmi oraz świadczenie na dofinansowanie do wypoczynku poza miastem.

- Rodziną zastępczą mogą zostać osoby, które tworzą związek małżeński, ale również osoby niepozostające w związku małżeńskim, które spełniają wymogi ustawowe oraz przejawiają chęć i gotowość podjęcia się tej roli, i którym los dzieci nie jest obojętny. Osoby te powinny mieć w sobie gotowość do dawania wsparcia, wrażliwość i energię do działania, chęć do pomagania i otaczania innym wsparciem. Zachęcamy wszystkich chętnych do zgłaszania się – mówi Małgorzat Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej.

- Nie trzeba mieć żadnych specjalnych predyspozycji. Bycie rodziną zastępczą nie różni się w zasadzie od wychowywania własnego dziecka. Jeśli ktoś chociaż przez chwilę się zastanawiał nad zostaniem rodzicem zastępczym, to proszę nam wierzyć, że warto spróbować – mówiła Magdalena Skupień-Imiołczyk, która wraz z mężem tworzy rodzinę zastępczą.

By pozyskać nowe rodziny zastępcze MOPS w Katowicach przekazuje przy okazji prowadzenia kampanii pod nazwą „Podaruj dzieciom nadzieję na dom” poradnik dla kandydatów na rodziny zastępcze na temat rodzicielstwa zastępczego oraz ulotki. Kampania prowadzona jest w mediach społecznościowych, radiu i TV. Jej celem jest rozpowszechnianie informacji dotyczących idei rodzicielstwa zastępczego.

Szczegółowe informacje na temat rodzicielstwa zastępczego uzyskać w:

Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
tel. 32 606 18 46 do 56, 32 606 18 39 do 40
e-mail: zpz@mops.katowice.pl lub na stronie: web.mops.org/node/2625

Interesujesz się Śląskiem i Zagłębiem? Zapisz się i bądź na bieżąco - https://www.slazag.pl/newsletter

Kapielisko bugla katowice

Może Cię zainteresować:

Wakacje 2024 czas start! Mocna oferta wakacyjnych wydarzeń w Katowicach

Autor: Redakcja

21/06/2024

Katowice nowy stadion budowa 12

Może Cię zainteresować:

Nowy stadion miejski w Katowicach będzie gotowy w tym roku, ale nie na wielki powrót GKS-u do Ekstraklasy. Zdjęcia z drona

Autor: Katarzyna Pachelska

21/06/2024

Letni ogrod teatralny

Może Cię zainteresować:

Letni Ogród Teatralny 2024 od 6 lipca do 31 sierpnia w Katowicach. Spektakle dla dorosłych i dla dzieci oraz inne atrakcje. PROGRAM

Autor: Katarzyna Pachelska

18/06/2024

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon