Katowice prowadzą dobrze politykę finansową. Raport Fitch Rating

Katowice prowadzą dobrze politykę finansową w raporcie Fitch Rating. Potwierdzają Analitycy uwzględnili w nim m.in. pogorszenie koniunktury gospodarczej spowodowanej pandemią koronawirusa oraz obniżenie poziomu pierwszego progu PIT i zwolnienia z płacenia podatku osób poniżej 26. roku życia. Uwzględniając te okoliczności długoterminowe ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” określono jako Perspektywa Stabilna.

Fitch potwierdził rating Katowic na poziomie A Perspektywa Stabilna

Elastyczność wydatków Katowic została oceniona przez Fitch jako „mocna”. Jak wyjaśniają analitycy w raporcie, obligatoryjne zadania Miasta stanowią około 60% wydatków ogółem. Wydatki Katowic w porównaniu do innych polskich miast były wyższe, co wynika z polityki Miasta polegającej na świadczeniu usług o wysokim standardzie. Fitch zakłada, że w razie potrzeby Katowice mogłyby zmniejszyć wydatki operacyjne o co najmniej 10%. Dodatkowo - i po zakończeniu inwestycji infrastrukturalnych w latach 2020-2021 - Katowice mają zdolność zmniejszenia lub opóźnienia znacznej części wydatków majątkowych.

- Ocena niezależnych ekspertów potwierdza wiarygodność stolicy woj. śląskiego i metropolii, dlatego utrzymanie ratingów to bardzo dobra wiadomość dla Katowic – mówi prezydent Marcin Krupa.

Podobnie, jak inne miasta w kraju, cały czas walczymy z pandemią koronawirusa oraz jej skutkami ekonomicznymi i gospodarczymi. Tym bardziej znacząca jest opinia, że Katowice utrzymują solidne wyniki budżetowe. Wpływa na to w głównej mierze lokalna gospodarka, która od kilku lat zdominowana jest w naszym mieście przez usługi. Po raz kolejny możemy się również pochwalić jedną z najniższych stop bezrobocia w Polsce. W Katowicach utrzymuje się na poziomie 1,8% w porównaniu do 6,3% w Polsce - dodaje.

Stabilność dochodów Katowic w ratingu została oceniona przez analityków jako „średnia”. W latach 2016-2020 rosły dochody operacyjne miasta.

– Na wzrost ten wpływ miały wyższy od średniej krajowej PKB na mieszkańca Katowic oraz niskie bezrobocie – podkreślają autorzy ratingu.

Jako „średnia” została oceniona także stabilność wydatków – Główne zadania Miasta nie są podatne na zmiany koniunktury gospodarczej i dotyczą głównie wydatków na oświatę, transport publiczny, gospodarkę komunalną, administrację, gospodarkę mieszkaniową, kulturę, sport oraz bezpieczeństwo publiczne. Dotyczą one także świadczeń rodzinnych, które są zlecone i finansowane z budżetu państwa – oceniają analitycy.

- Dzięki utrzymaniu oceny ratingowej na tym samym poziomie Katowice są postrzegane jako wiarygodny i rzetelny partner biznesowy. To bardzo ważne dla miasta, szczególnie w czasie trwającej pandemii i walki z koronawirusem, która generuje dodatkowe wydatki w budżetach miast. Jesteśmy w trakcie szczepień, pandemia kiedyś się skończy, a wysoka ocena ratingowa daje nam szerokie możliwości w zakresie kreowania najlepszej strategii finansowej. Pozwala nam to rozwijać miasto w każdym jego obszarze, zwłaszcza inwestycyjnym. W praktyce oznacza to coraz wyższy standard życia mieszkańców. To również pozytywny sygnał dla wszystkich, którzy postrzegają Katowice jako dobre miejsce do mieszkania, pracy czy rozwijania swojego biznesu. Musimy zabiegać o utrzymanie wysokich ocen ratingowych, bo to daje nam realne możliwość konsekwentnego realizowania strategii rozwoju Katowic – mówi Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon