raport katowice

Fitch potwierdził rating Katowic na poziomie A Perspektywa Stabilna

Katowice prowadzą dobrze politykę finansową. Raport Fitch Rating

Katowice prowadzą dobrze politykę finansową w raporcie Fitch Rating. Potwierdzają Analitycy uwzględnili w nim m.in. pogorszenie koniunktury gospodarczej spowodowanej pandemią koronawirusa oraz obniżenie poziomu pierwszego progu PIT i zwolnienia z płacenia podatku osób poniżej 26. roku życia. Uwzględniając te okoliczności długoterminowe ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” określono jako Perspektywa Stabilna.