Katowicki Luwr w zabudowaniach dawnej kopalni Wieczorek. Tak będzie wyglądać Hub Gamingowo-Technologiczny

Znamy już zwycięzcę konkursu na projekt Dzielnicy Nowych Technologii, czyli Hubu Gamingowo-Technologicznego, jaki ma powstać w zabudowaniach po dawnej KWK Wieczorek w dzielnicy Nikiszowiec-Janów. Rewitalizacja i adaptacja tych budynków ma kosztować około 300 mln zł. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać.

Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla adaptacji i rewitalizacji istniejących budynków po kopalni KWK Wieczorek pod funkcje HUB-u Gamingowo-Technologicznego.

W budynkach dawnej KWK Wieczorek powstanie centrum nowych technologii

Zakres konkursu dotyczył I etapu inwestycji, czyli terenu po zachodniej stronie ulicy Szopienickiej oraz istniejącej zabudowy zabytkowej po stronie wschodniej tej ulicy. W sumie chodzi o 19 tysięcy m.kw. powierzchni. Cała Dzielnica Nowych Technologii obejmie tereny usytuowane wokół dwóch historycznych szybów wydobywczych kopalni „Wieczorek” - szybu Pułaski oraz szybu Poniatowski, powstałych w latach 1903-1910. W obrębie terenu Katowickiego HUB-u Gaminowo-Technologicznego zaplanowano utworzenie nowoczesnych powierzchni z przeznaczeniem pod studia nagrań, laboratoria, przestrzenie co-workingowe, biura, przestrzenie wystawienniczo-eventowe, centrum edukacyjne oraz Data Center.

Zabudowania KWK Wieczorek, tak jak pobliski Nikiszowiec, zaprojektowali Emil i Georg Zillmannowie.

– Zostałem zaszczepiony tym pomysłem podczas jednych z rozgrywek Intel Extreme Masters w Katowicach. Spotkałem się z przedstawicielem firmy Intel, który spytał, czy nie mamy możliwości wykreowania przestrzeni do biznesów okołogamingowych, by testować rozwiązania technologiczne pod gry komputerowe. Podpisaliśmy wtedy list intencyjny o współpracy. Jestem przekonany, że za kilka lat projekt, jakim jest powstanie Dzielnicy Nowych Technologii, będzie mógł być porównywany do rewitalizacji terenów po kopalni Katowice, a tym samym powstania Strefy Kultury. Na terenie należącym wcześniej do kopalni Wieczorek powstanie nowoczesne centrum technologiczno-gamingowe. Przekształcenie tych miejsc w przestrzeń dla sektora nowoczesnych technologii pozwoli nam wrzucić szósty bieg i stanie się kolejnym kamieniem milowym w rozwoju Katowic – ocenia Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W portfolio HUB-u mają znaleźć się między innymi: wynajem powierzchni biurowych i coworkingowych, usługi korzystania ze współdzielonej infrastruktury, wynajem studiów telewizyjnych i nagrań, laboratoria, zaplecze infrastruktury IT (data center, farma renderująca), sale konferencyjne i pomieszczenia edukacyjne oraz usługi towarzyszące firmom zatrudniającym setki pracowników.

Podziemny dziedziniec wzorem paryskiego Luwru

Do ostatniego etapu konkursu zakwalifikowano trzy prace. Jednogłośnie zwyciężyła koncepcja zespołu AMC Andrzej. M. Chołdzyński sp. z o.o z Lublina (to autorzy również projektu . Sądowi konkursowemu spodobały się wnikliwość i kreatywność rozwiązań, zwłaszcza zróżnicowanie dotyczące obiektów zabytkowych i nowych oraz rozwiązanie w postaci podziemnego pasażu, zespalającego obiekty dawnej kopalni.

- To miejsce jest już urbanistycznie świetnie zaplanowane, to dzieło dokonane. Zmianą ma być tylko funkcja tego obiektu - mówi architekt Andrzej M. Chołdzyński, współautor zwycięskiego projektu. - Chcieliśmy docenić kulturotwórcze, historyczne korzenie tego miejsca, zrobić jak najmniej zmian w tym, co istnieje. Dołożyliśmy tylko w minimalistyczny sposób to, czego tam potrzeba dodatkowo, by zintegrować te budynki dla współczesnych funkcji. Zaprojektowaliśmy duży park i wzorem paryskiego Luwru część dolną tego kręgosłupa, dziedzińca, który integruje wszystkie budynki, umieściliśmy pod ziemią - dodaje architekt.

Zwycięzcy konkursu, po zakończeniu negocjacji i podpisaniu umowy, będą mieć 12 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej. Następnie przeprowadzona zostanie jej weryfikacja i ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy inwestycji. Finansowanie na realizację inwestycji ma pochodzić z budżetu miasta Katowice, a także trwają starania pozyskania dofinansowania, jak i funduszy prywatnych inwestorów.

Kolejne etapy powstawania Dzielnicy Nowych Technologii

Rozstrzygnięty konkurs dotyczy I etapu inwestycji. Kolejne etapy zadania pn.: „Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny” przedstawiają się następująco:

  • w etapie II wybudowane zostaną hale produkcyjne, które mogą być przedmiotem adaptacji do różnych celów - ich zakładanym przeznaczeniem są studia telewizyjne i studio nagrań dla obsługi przemysłu e-sportowego. Prace projektowe planuje się na 2023 rok (z odpowiednio wcześniej ogłoszonym postępowaniem na wyłonienie Projektanta), a zakończenie realizacji inwestycji na koniec 2025 roku,
  • etap III polegać będzie na uzbrojeniu obiektów w sprzęt technologiczny oraz sprzęt ogólnego przeznaczenia. Zakłada się realizację tego etapu do połowy 2026 roku,
  • w etapie IV przewiduje się wybudowanie biurowców o łącznej powierzchni użytkowej ponad 84.000 mkw. przeznaczonej dla około 2 800 pracowników. Moment i zakres realizacji tego etapu uzależniony będzie od potwierdzenia zainteresowania najmem przez przedsiębiorstwa,
  • etap V dotyczyć będzie południowej części terenu, gdzie znajdzie się miejsce zapewne dla kolejnych budynków biurowo-usługowych lub produkcyjnych oraz parkingów. Zakłada się, że inwestycje realizowane będą w dużej mierze w oparciu o kapitał prywatny,
  • etap VI – Szyb Poniatowski - zaplanowany został jako wzmocnienie ponadprzeciętnej atrakcyjności historycznego układu urbanistyczno- architektonicznego zabytkowego osiedla Nikiszowiec.

Czytaj też:

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon