Maleje liczba wypadków na drogach w Katowicach. Tylko 6 ofiar śmiertelnych w 2021. W 2008 było ich aż 27

Mimo że liczba zarejestrowanych samochodów rośnie, maleje liczba wypadków na drogach – to wnioski płynące z dokumentu pod nazwą „Analiza wypadkowości na sieci drogowej Miasta Katowice”, sporządzonego przez wydział transportu Urzędu Miasta Katowice na podstawie danych uzyskanych z policji.

Dokument zawiera m.in. analizę porównawczą ostatnich pięciu lat i porównanie z 2008 rokiem, w którym wystąpiła największa liczba wypadków drogowych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Zauważalny jest znaczący spadek wypadkowości – z 449 w 2008 roku do 163 w 2021 roku. Jednocześnie w tym okresie znacząco wzrosła liczba pojazdów, ze 194 tys. do niemal 322 tys. Tym samym w 2008 roku mogliśmy mówić średnio o 1 wypadku przypadającym na 433 pojazdy, a w ubiegłym roku o jednym wypadku na 1973 pojazdy. Również w kategorii osób, które zginęły w wypadkach, 2021 rok okazał się jednym z najbezpieczniejszych w ostatnich latach. W 2021 roku ofiar śmiertelnych było 6, podczas gdy w 2008 roku – 27.

- W trosce o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców podjęliśmy w Katowicach szereg działań w miejscach o podwyższonej wypadkowości. Pomimo rosnącej z roku na rok liczby rejestrowanych pojazdów odnotowaliśmy w ubiegłym roku aż o 64 % mniej wypadków niż 13 lat temu. Do najważniejszych zadań zrealizowanych przez nas w ubiegłym roku należy m.in. zakończenie przebudowy skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicą Armii Krajowej, zmieniliśmy organizację ruchu na katowickim Rondzie, a także systematycznie prowadzimy działania poprawiające bezpieczeństwo pieszych w dzielnicach poprzez wprowadzanie przejść wyniesionych oraz innej infrastruktury uspokajającej ruch, a także rozbudowujemy sieć dróg rowerowych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Prezydent dodaje, że kolejne działania są w trakcie realizacji. – Wdrażany jest w Katowicach ITS, czyli Inteligentny System Transportowy. W ramach tego zadania modernizacji zostanie poddanych 112 skrzyżowań – zostaną one wyposażone w nowoczesne narzędzia do monitorowania ruchu i sterowania nim. W mieście pojawi się też 17 znaków zmiennej treści – dodaje prezydent.

Mniej wypadków z pieszymi, więcej - z rowerzystami

Co ważne raport potwierdza, że spadła liczba wypadków z udziałem pieszych – w 2021 roku odnotowano 44 takie zdarzenia, a w 2018 roku – 88. Nieznacznie wzrosła za to liczba wypadków z udziałem rowerzystów – z 20 w 2018 roku, do 21 w 2021 roku. Popularność tego środka transportu stale rośnie, co jest potwierdzeniem słusznej strategii miasta w inwestycje w transport zrównoważony, ale i wpływa na statystyki.

W porównaniu do 2020 roku nieznacznie wzrosła liczba osób rannych w wypadkach, chociaż w dalszym ciągu jest ich mniej niż w 2008 roku, kiedy to rannych zostało 559 osób. W 2020 roku 183 osoby zostały ranne, a w 2021 roku – 193. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 2020 rok to okres obowiązywania maksymalnych ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, skutkujących znaczącym zmniejszeniem wielkości ruchu na drogach, natomiast w roku 2021 zaobserwowany został powrót wielkości ruchu do okresu sprzed pandemii.

Z analizy wynika, że w 2021 roku w Katowicach doszło do 163 wypadków drogowych, z czego najwięcej (22%) w piątek, a najmniej (6%) w niedzielę. Przedział czasowy o największej liczbie wypadków to godziny popołudniowego szczytu komunikacyjnego – podsumowuje Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu. – Najczęstszym rodzajem wypadków (32,5%) było zderzenie boczne, natomiast najczęstszymi przyczynami wypadków było niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub innemu pojazdowi oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – dodaje naczelnik.

Strefa Tempo 30 ograniczyła liczbę wypadków w centrum Katowic

Dane obrazują także jak na liczbę wypadków wpłynęło powstanie Strefy Tempo 30. Przypomnijmy, że od sierpnia 2015 roku funkcjonuje w Katowicach Strefa Tempo 30 w śródmieściu, która dodatkowo w lipcu 2017 roku została poszerzona o dzielnice, a następnie poszerzono strefę w Centrum do ul. Grundmanna.

Dzięki wprowadzeniu Strefy Tempo 30 w mieście dochodzi do mniejszej liczby wypadków. Jej wprowadzenie znacząco poprawiło bezpieczeństwo. Porównując dane z 2014 roku – przed wprowadzeniem ograniczenia oraz ubiegłorocznych danych można zaobserwować, że liczba wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów spadła do zera. Zmniejszyła się także łączna liczba wypadków – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Do największej liczby wypadków w 2021 roku dochodziło na:

  • ul. Chorzowskiej (17)
  • Al. Roździeńskiego (9)
  • ul. Kościuszki (8).

Wśród 163 wypadków ogółem, 44 było z udziałem pieszych, a tych najwięcej było na ul. Piotrowickiej, a ten najpoważniejszy, w którym zginęła jedna osoba - na ulicy Bagiennej, natomiast z udziałem rowerzystów odnotowano 21 wypadków – najwięcej na ulicach Chorzowskiej i Trzech Stawów.

Jak wynika z podsumowania raportu, to właśnie modernizacja i rozbudowa układu drogowego oraz działania z zakresu inżynierii ruchu spowodowały na przestrzeni ostatnich lat znaczący spadek ilości wypadków w Katowicach, szczególnie z udziałem pieszych, przy jednocześnie rosnącej liczbie zarejestrowanych pojazdów. Jednym z ważniejszych działań, które znacząco poprawiły bezpieczeństwo było wprowadzenie Strefy Tempo 30 w śródmieściu.

Analiza porównawcza wypadkowości na sieci drogowej Miasta Katowice – lata 2017- 2021 oraz za rok 2008

Lp.

DANE

2008r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

2021r.

1.

Liczba zarejestrowanych pojazdów na terenie Katowic

194332

293601

303051

311697

315690

321589

2.

Liczba wypadków

449

253

247

218

162

163

3.

Liczba osób rannych

559

340

289

252

183

193

4.

Liczba osób zabitych

27

11

4

12

7

6

5.

Dzień tygodnia o największej liczbie wypadków

Piątek

Poniedziałek

Czwartek

Czwartek

Piątek

Piątek

6.

Przedział czasowy 6-godzinny
o największej liczbie wypadków

14.00 - 20.00

202
wypadki

13.00 - 19.00

118 wypadków

14.00-20.00

119
wypadki

11.00-17.00

97 wypadków

13.00-18.00

56 wypadków

13.00-18.00

80 wypadków

7.

Najczęściej występujący rodzaj wypadków

Najechanie na pieszego - 195

44,5% ogółu wypadków

Najechanie na pieszego - 90

35,5% ogółu wypadków

Najechanie na pieszego –
82

33,2% ogółu wypadków

Najechanie na pieszego -
63

28,9% ogółu wypadków

Boczne zderzenie się pojazdów
w ruch - 57

35,1% ogółu wypadków

Najechanie na pieszego -
53

32,5% ogółu wypadków


Uniwersytet Slaski

Może Cię zainteresować:

Uniwersytet Śląski wdroży program oszczędnościowy. Chce ograniczyć koszty energii

Autor: Michał Wroński

13/10/2022

01 Wieżowce

Może Cię zainteresować:

W Katowicach popatrz w górę. Stylistyka tutejszych wieżowców ma międzynarodowe korzenie

Autor: Wojciech Fudala

10/10/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon