Bez szczepienia nie pójdziesz na koncert, do restauracji i do pracy. Prezydent Krupa i inni prezydenci miast popierają takie prawo

Dzień po ogłoszeniu przez ministra zdrowia nowych, niezbyt surowych, obostrzeń w walce z pandemią koronawirusa, prezydenci miast zrzeszeni w Unii Miast Polskich, w tym prezydent Katowic Marcin Krupa, ogłosili swoje stanowisko. Optują m.in. za możliwością weryfikacji przez pracodawców certyfikatów dokumentujących zaszczepienie przeciw COVID-19 pracowników.

Fb Marcin Krupa
Prezydent Katowic Marcin Krupa

W poniedziałek 29 listopada 2021 r. minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił nowe zasady obostrzeń w związku z 4. falą epidemii koronawirusa w Polsce i pojawieniem się nowego, groźnego, bo zmutowanego, wariantu wirusa, nazwanego Omicronem.

Więcej o obostrzeniach: Mateusz Morawiecki w Pyrzowicach zapowiedział obostrzenia. Mniej osób na siłowniach, w kościołach i restauracjach

Prezydenci 12 miast zrzeszeni w Unii Miast Polskich są bardziej radykalni, jeśli chodzi o zasady, które powinny obowiązywać w czasie pandemii. Dzisiaj, 30 listopada, wystosowali "Poparcie dla apelu i i Listu otwartego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie podjęcia przez Rząd RP pilnych działań w związku z COVID-19 z dnia 28 listopada 2021".

Jednym z sygnatariuszy dokumentu jest prezydent Katowic, Marcin Krupa. Razem z nim podpisali się prezydenci Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.

Czytamy w tym dokumencie, że prezydenci, "żądają podjęcia prac w trybie natychmiastowym nad aktami prawnymi umożliwiającymi pracodawcom weryfikację posiadania przez pracowników Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) i podejmowanie stosownych działań w miejscu pracy".

Prezydenci piszą również: "Pilne jest również podjęcie prac nad ograniczeniami dostępu osób nie posiadających UCC lub aktualnego testu na COVID-19 do miejsc publicznych w zamkniętych pomieszczeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu.

Sygnatariusze dokumentu odnieśli się również do sprawy fałszowania certyfikatów covidowych. "Wnioskujemy również za podjęciem działań eliminujących i penalizujących wysokimi karami proceder oszustw związanych ze szczepieniami, a także zmobilizowanie służb porządkowych do egzekwowania już obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych".

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon