Masz pomysł na piknik sąsiedzki, plac zabaw czy warsztaty? Katowice czekają na Twój wniosek!

Urząd Miasta zaprasza do udziału w konkursie na pomysły dotyczące naszej najbliższej okolicy. Na wartościowe projekty czeka dofinansowanie. Jak zgłosić swoją propozycję?

UM Katowice
Inicjatywa lokalna Katowice

Inicjatywy lokalne na 2024 rok

Każdy mieszkaniec Katowic lub działająca w tym miejscu organizacja może zgłosić się do udziału w programie aktywizującym lokalną społeczność. Akcja trwa już od dziesięciu lat. Wystarczy mieć pomysł, opisać go, zebrać grupę i złożyć wniosek. Urząd Miasta jest gotowy dofinansować dobre projekty. Jeśli zostaną one ocenione pozytywnie, samorząd rozpocznie współpracę z pomysłodawcami.

- Dzięki inicjatywom lokalnym zrealizowano aż 661 pomysłów mieszkańców, wydając na nie blisko 6,4 mln zł. Praca społeczna mieszkańców jest kluczowym elementem inicjatyw lokalnych, zarówno na etapie oceny wniosków, jak i na etapie realizacji. W 2022 roku mieszkańcy wnieśli aż 35 577 godzin pracy społecznej przy realizacji 116 inicjatyw. To ogromne zaangażowanie! Dziękujemy! - stwierdzają urzędnicy.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego
 • działalności charytatywnej
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • edukacji, oświaty i wychowania
 • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki
 • ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego

Jeśli ktoś jest jeszcze zainteresowany powalczeniem o dotację, musi się pospieszyć. W tym roku wnioski można składać do 15 listopada. Jednym z kryteriów oceny ofert jest opinia Rady Dzielnicy. Potrzebne dokumenty znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice. Projekty należy składać:

 • w Punkcie podawczym - Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1
 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
 • poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej), opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
- Warto zgłosić swoje pomysły, bo to Wasza szansa na wpływ na rozwijanie Katowic - zapraszają koordynatorzy programu. - Jeśli macie pytania lub potrzebujecie wsparcia, dzwońcie pod numer telefonu 322 593 118 lub piszcie na adres: inicjatywalokalna@katowice.eu.
Nowa teznia katowice tysiaclecie 02

Może Cię zainteresować:

Nowa tężnia w Katowicach. Powstała na osiedlu Tysiąclecia. Solanka w tężni pochodzi z Zabłocia

Autor: Redakcja

05/10/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon