Miasto Katowice dofinansowało nowoczesne laboratoria i pracownie Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska zaprezentowała dzisiaj (25 listopada) dwie nowoczesne pracownie do projektowania i testowania pojazdów. Pracownia nowych technologii oraz hamownia posłużą do projektowania, konstruowania i testowania pojazdów różnego typu. Będą z nich korzystać naukowcy i studenci. Oddanie laboratoriów do użytku połączono z uroczystością Jubileuszu 20-lecia Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej, który znajduje się w Katowicach.

Wyposażenie tych dwu pracowni pozwoli na projektowanie oraz monitorowanie eksploatacji pojazdów różnego typu, pod względem bezpiecznego dla człowieka i środowiska użytkowania. Laboratoria będą służyć naukowcom do prac badawczych oraz studentom zdobywającym nowe umiejętności.

Profesjonalna hamownia podwoziowa do badania samochodów

Hamownia podwoziowa posłuży do szerokiego zakresu badań pojazdów samochodowych w warunkach rzeczywistych. Wyposażenie laboratorium pozwala na sprawdzenie nie tylko parametrów silnika spalinowego, ale także na badania pojazdów z napędem hybrydowym oraz elektrycznym. Dzięki temu jest możliwe, tak ważne ze względów ekologii i ochrony środowiska, wyznaczenie energochłonności oraz emisyjności pojazdu. Warto dodać, że hamownia jest wyposażona w urządzenia mobilnych stacji diagnostycznych, co samo w sobie również jest nowością technologiczną.

- Dzięki wyposażeniu pracowni nowych technologii i zarówno studenckie koła naukowe, jak i uczestnicy zajęć oraz przede wszystkim naukowcy otrzymają wiele nowych możliwości tworzenia rozwiązań w obszarze ekologicznego projektowania pojazdów. Cieszę się, że nasza współpraca z Miastem Katowice zaowocowała kolejnymi, potrzebnymi inwestycjami - mówi prof. Piotr Folęga, dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej.

20-lecie Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej

Zlokalizowany w Katowicach przy ul. Krasińskiego Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej obchodzi w tym roku 20-lecie. Pracownicy prowadzą tu działalność naukową w obszarze badawczym „Inteligentne miasta i mobilność przyszłości”. Na wydziale można studiować na kierunkach:

  • transport,
  • transport kolejowy,
  • inżynieria lotnicza i kosmiczna.

Do wyboru jest szereg specjalności związanych z transportem drogowym, kolejowym, lotniczym oraz inżynierią ruchu i logistyką. Zajęcia są prowadzone w nowoczesnych pracowniach badawczych i salach dydaktycznych. Uzupełnieniem kształcenia jest działalność w studenckich kołach naukowych. Studenci rozwijają w nich swoje zainteresowania i osiągają sukcesy. Na wydziale działa dziewięć studenckich kół naukowych, które zajmują się m.in. konstruowaniem bolidów spalinowych i elektrycznych, dronów oraz elektromobilnością.

- Państwa dążenie do doskonałości naukowej, profesjonalizm, a także życzliwość i otwartość wobec członków naszej politechnicznej społeczności, znacząco przyczyniają się nie tylko do rozwoju uczelni, ale także nieustająco pobudzają potrzebę poszukiwania najlepszych rozwiązań, podnoszących szeroko rozumianą jakość życia. Podejmowanie wielu kluczowych inicjatyw wdrażanych na wszystkich poziomach - od wydziałowego po działalność na arenie międzynarodowej, jest wzorem do naśladowania. Zbiór dobrych praktyk wynikający z tej aktywności staje się z pewnością niezwykle cenną wartością, wnoszoną do naszego akademickiego funkcjonowania - przekazał w imieniu rektora PŚ prof. Arkadiusza Mężyka, prof. Bogusław Łazarz, prorektor ds. ogólnych.

Miasto Katowice dofinansowało katowicki wydział Politechniki Śląskiej

W latach 2021-22 ze środków finansowych w formie dotacji na Strefę Innowacji Miasta Katowice w wysokości 4,5 mln zł przeprowadzono modernizację istniejących budynków wydziału. W ramach dotacji powstały nowoczesne pracownie dydaktyczno-badawcze:

  • Pracownia hamowni podwoziowej,
  • Pracownia diagnostyki drganiowej środków transportu,
  • Pracownia nowych technologii dla Studenckich Kół Naukowych,
  • Pracownia systemów sterowania ruchem kolejowym (SRK),
  • Pracownia awioniki,
  • Pracownia systemów logistycznych,
  • Pracownia systemów transportowych i inżynierii ruchu,

a także przeprowadzono modernizację istniejących pomieszczeń wydziału pod kolejne pracownie w ramach powstałej hali technologii transportu.

- Miasto planuje oprzeć swój rozwój na nauce, na potencjalne doskonale wykształconych specjalistów i chęci pokazania tego, co jest u nas najlepsze. To na pewno wyzwoli kolejny impuls prorozwojowy. Wspólnie tworzymy tzw. złoty trójkąt współpracy na linii nauka – biznes – samorząd. Bez rozwoju nauki nie możemy mówić o progresie czegokolwiek. Nie tylko nauki, ale też rozwoju miasta. W 2024 roku Katowice będą Europejską Stolicą Nauki. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Politechnika Śląska i pozostałe 6 uczelni publicznych zlokalizowanych w naszym mieście. To daje ogromne możliwości dalszego rozwoju - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Strefa bez samochodów na ulicy Krasińskiego

Planowane jest także sfinansowanie przez Miasto Katowice wykonania w 2023 r. projektu oraz w 2024 r. pasażu, strefy dla studentów i mieszkańców na ul. Krasińskiego w Katowicach. Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego będzie zrealizowana w ostatnim etapie działań. Jednym z planowanych rozwiązań jest utworzenie strefy zamkniętej dla pojazdów. W tym celu przeprowadzono analizy i badania poświęcone zmianie ruchu i objazdom na pobliskim obszarze.

- Ulica Krasińskiego funkcjonująca analogicznie do dzielnicy akademickiej w Gliwicach, będzie sprzyjała zaznaczeniu obecności Politechniki Śląskiej w Katowicach. Korzystnie wpłynie na wzmocnienie prestiżu Miasta, a także pozwoli utożsamiać przestrzeń ze strefą nauki i kultury. Przebudowa obszaru przyniesie także wartości dodane mieszkańcom Katowic oraz osobom przyjezdnym i podróżującym. Nowoczesna przestrzeń posłuży rozwojowi wielu instytucji i usług, a utworzenie zamkniętej dla ruchu samochodów przestrzeni wpłynie na identyfikację miejsca jako terenu odpowiadającego potrzebom mieszkańców i sprzyjającego rozwiązaniom zrównoważonego transportu - mówi prof. Piotr Folęga.

Wkład Politechniki Śląskiej w badania naukowe dotyczące transportu został wysoko oceniony w ramach ministerialnej ewaluacji działalności naukowej uczelni w Polsce. Politechnika Śląska otrzymała kategorię „A” w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Konferencja, Urząd Miasta Katowice

Może Cię zainteresować:

46 mln zł dostały Katowice od UNICEF-u na polsko-ukraińską integrację. Będą inwestycje m.in. w żłobki, place zabaw, edukację, akcje organizacji pozarządowych

Autor: Katarzyna Pachelska

24/11/2022

Nowa wschodnia część rezerwatu

Może Cię zainteresować:

Katowicki rezerwat przyrody Las Murckowski zostanie powiększony o 40 hektarów. W sumie będzie miał 141 ha

Autor: Katarzyna Pachelska

24/11/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon