Nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice nie chce, by drzewa w Lesie Murckowskim zostały uznane przez Radę Miasta pomnikami przyrody

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej w Katowicach wyszedł z inicjatywą uchwalenia przez Radę Miasta uchwały uznającej 227 drzew w Lesie Murckowskim pomnikami przyrody. Tymczasem negatywną ocenę tego projektu wydał nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice, Stanisław Jeziorański.

FB Jarosław Makowski
Las Murckowski

Na najbliższej sesji Rady Miasta Katowice, w ostatni czwartek lipca 2022 r. ma się odbyć głosowanie nad uchwałą uznającą 227 drzew z Lasu Murckowskiego pomnikami przyrody. Wcześniej, bo 22 lipca, nad tym projektem ma deliberować Komisja Klimatu Rady Miasta.

Czy Rada Miasta przegłosuje uchwałę o ustanowieniu pomników przyrody?

Jest już przygotowany tekst uchwały, w którym Rada Miasta Katowice
"ustanawia pomnikami przyrody 227 drzew - w tym 209 drzew z gatunku buk zwyczajny (Fagus sylvatica), 9 drzew z gatunku grab pospolity (Carpinus betulus), 9 z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur). Drzewa te zostały wyszczególnione, nazwane (nazwa polska i łacińska), zwymiarowane (obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm od podłoża, przybliżona wysokość drzewa) w załączniku do niniejszej uchwały, który to załącznik jest integralną jej częścią".

Drzewa znajdują się na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Katowice.

O pomyśle takiej uchwały pisaliśmy:

Opinia nadleśniczego Katowic jest negatywna

Tymczasem opinię w sprawie projektu tej uchwały wydał nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice, Stanisław Jeziorański. Jest ona negatywna.

Jak czytamy w jego opinii: "Przedmiotowe drzewa spełniają jedno z kryteriów uznawania tworów przyrody za pomniki przyrody a mianowicie obwód mierzony na wysokości 130 cm. W odniesieniu do drugiego warunku wyróżniania się wśród innych drzew warunek ten nie jest spełniony, drzewa o podobnych parametrach licznie występują na terenie rezerwatu Las Murckowski. Obwód mierzony na wysokości 130 cm często ledwie przekracza wartości podane w tabeli rozporządzenia a drzewa rosnące w tych drzewostanach corocznie przyrastają na grubość stąd też można domniemywać że w najbliższych latach liczba takich drzew o tym parametrze jeszcze wzrośnie. Nadleśnictwo Katowice prowadzi na tych obszarach leśnych racjonalną gospodarkę leśną, w ramach której osobliwości przyrodnicze są chronione między innymi poprzez pozostawianie drzew ekologicznych oraz fragmentów wydzieleń leśnych do rozkładu drzew, są przy tym uwzględniane elementy bezpieczeństwa publicznego".

Nadleśniczy Jeziorański podnosi w swojej opinii fakt, że bardzo istotnym przy podejmowaniu uchwały jest aspekt kondycji zdrowotnej drzew, która jest trudna do określenia bez szczegółowych badań dendrologicznych i wykonania tomografii określającej stan zdrowotny pni drzew.

Dalej nadleśniczy pisze: "Teren jest mocno wykorzystywany do celów rekreacyjnych i należy z niezwykłą starannością zapewnić bezpieczeństwo społeczności tak dużej aglomeracji miejskiej. Duża liczba drzew proponowanych do objęcia ochroną jest zlokalizowana wzdłuż szlaków turystycznych, tras rowerowych i często odwiedzanych miejsc. Uchwalenie „hurtem" tylko ze względu na jeden z wymaganych warunków (parametr obwodu) bez analizy zdrowotności byłby działaniem nieodpowiedzialnym. Należy z dużą starannością przeanalizować każdą z kandydatur na pomnik przyrody po gruntownym przebadaniu stanu zdrowotnego dla zachowania
bezpieczeństwa publicznego. Prace te powinny być wykonane przed podjęciem uchwały przez specjalistów, a wydane przez nich ekspertyzy powinny być podstawą do objęcia ochroną prawną drzew. W szczególności z uwagi na zmieniające się warunki
klimatyczne, często występujące silne wiatry które wyrządzają duże szkody w drzewostanach, zagrażają stabilności drzew zwłaszcza osłabionych przez bardzo licznie występujące grzyby i owady. Właśnie takie drzewa najczęściej stają się wiatrołomami i wykrotami.

Nadleśniczy martwi się też o skutki finansowe przygotowanego projektu uchwały. "Nadleśnictwo Katowice nie może ponosić żadnych kosztów związanych z objęciem ochroną i utrzymaniem drzew pomnikowych - koszt ten leży po stronie Gminy" - pisze.

Jeziorański docenia pomysł ochrony wyjątkowych drzew na terenie miasta Katowice, jednak zauważa, że realizacja nie powinna opierać się "tylko na powoływaniu pomników przyrody lecz przede wszystkim na właściwym gospodarowaniu zasobami drzew rosnących na terenie miasta poza terenami leśnymi, co leży w gestii przede wszystkim
władz miasta i wydziału kształtowania środowiska".

- Drzew przekraczających wymiary określonych w tabeli rozporządzenia na terenie miasta Katowice są setki. Istotne jest odpowiednie gospodarowanie tymi zasobami drzew o wymiarach
pomnikowych i racjonalne powoływanie tworów przyrody żywej jako pomnika przyrody - kończy nadleśniczy.
Katowice drzewa promenada 1

Może Cię zainteresować:

Projektanci Katowic wiedzieli, że mieszczuchy pożądają zieleni. Zobaczcie te świetne zdjęcia

Autor: Tomasz Borówka

07/05/2022

Skwer w Katowicach

Może Cię zainteresować:

Rekordowa liczba zgłoszonych wniosków do III edycji Zielonego Budżetu w Katowicach

Autor: Katarzyna Pachelska

28/06/2022

Las Murckowski

Może Cię zainteresować:

Co kryje Las Murckowski? Dawniej był to zaledwie fragment Puszczy Śląskiej. Dziś trzeba chronić jej resztki

Autor: Patryk Osadnik

12/06/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon