Nowe ekologiczne osiedle TBS będzie przy ul. Kosmicznej w Katowicach. Zobacz wizualizacje

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego planuje budowę nowego osiedla przy ul. Kosmicznej w Giszowcu. Ma być ekologiczne i energooszczędne. Wiemy już jak będzie wyglądać. Zobacz wizualizacje.

Katowicki TBS ma w planach budowę nowego osiedla na terenie dawnego ogrodnictwa przy ul. Kosmicznej w Giszowcu. Dzisiaj, 28 października 2021 r. ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.

Nowe osiedle TBS przy ul. Kosmicznej w Giszowcu

Według założeń konkursu osiedle ma być zbudowane zgodnie z ideą zrównoważonej architektury. Osiedle ma być unikalnym w skali Polski niskoenergetycznym zespołem mieszkaniowym z szerokim zastosowaniem rozwiązań proekologicznych i prospołecznych. Ma się wyróżniać się wysoką jakością przestrzeni wspólnych, co ma sprzyjać tworzeniu więzi sąsiedzkich oraz zapewniać poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom w różnym wieku.

Planowana inwestycja będzie składała się z zespołu czteropiętrowych budynków wyposażonych w windy. W ramach osiedla powstanie 110 lokali, od jednopokojowych kawalerek do czteropokojowych mieszkań przeznaczonych dla rodzin. Najwięcej będzie tych 2 pokojowych o wielkości do 55 m kw. Wszystkie mieszkania będą miały komórki lokatorskie, balkony, tarasy lub ogródki. Pomimo zakładanej minimalizacji ruchu kołowego i dostępności dla wszystkich grup wiekowych nie zapomniano o parkingach. Na osiedlu na jedno mieszkanie będzie przypadało przynajmniej 1,5 miejsca parkingowego, ale większość z nich znajdzie się w garażach podziemnych.

Osiedle przy ul. Kosmicznej w Katowicach. Ogłoszenie wyników

Pierwszą nagrodę dostały architektki z Katowic

Pierwszą nagrodę w wysokości 25 tys. zł brutto i zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki przyznano pracy oznaczonej nr 114 jako najlepiej, zdaniem Sądu Konkursowego, spełniającej cel konkursu. Projekt wykonały Kinga Banczyk i Magdalena Orzeł-Rurańska.

– Najważniejsza była dla nas urbanistyka, żeby stworzyć osiedle o niskiej intensywności zabudowy. Są to niskie budynki, a jednocześnie tworzyć między nimi wnętrza urbanistyczne, które tworzą fajną przestrzeń do życia, bo dla nas często tej przestrzeni, która jest między tymi budynkami brakuje, zwłaszcza dzisiaj w realizacjach – wyjaśniają twórczynie projektu.

Jak wyjaśnia Janusz Olesiński, prezes zarządu TBS, nagrodę przyznano koncepcji urbanistyczno-architektonicznej prezentującej najlepsze rozwiązanie, kompletne pod względem funkcjonalno-użytkowym i w najbardziej racjonalny sposób realizującej wytyczne zamawiającego.

Jury doceniło zaproponowane rozwiązania przestrzenne, klarowny układ funkcjonalny części mieszkalnych i parkingów podziemnych, prosty układ mieszkań powiązanych oszczędną formą komunikacji pionowej i poziomej oraz ekonomiczną formę budynków o zwartej bryle bez nadmiaru dodatkowych powierzchni – mówi Olesiński.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon