Ósma edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach rozstrzygnięta. Jakie projekty zostaną zrealizowane?

W tegorocznym głosowaniu mieszkańcy zdecydowali o wyborze 119 zadań. Swój głos oddało 15,84% uprawnionych do głosowania. Najmłodszy z głosujących miał… niespełna miesiąc, a najstarszy 99 lat. Najchętniej głosowali mieszkańcy Podlesia, na drugim miejscu Załęże, na trzecim – Murcki. Po raz pierwszy w historii katowickiego Budżetu Obywatelskiego frekwencja we wszystkich jednostkach pomocniczych przekroczyła próg 10%.

Z 330 wniosków zgłoszonych do Budżetu, aż 77% zostało pozytywnie rozpatrzonych. O tym, które zostaną zrealizowane zdecydowali mieszkańcy Katowic w specjalnym głosowaniu, które trwało od 6 do 19 września 2021 roku.

100 mln zł inwestycji

Dziękuję za duże zaangażowanie katowiczanom, którzy pisali projekty, jak i wszystkim głosującym, których było ponad 43 tysiące. Osoby te udowodniły, że budżet obywatelski jest świetnym narzędziem rozwijania dzielnic Katowic i wpływania na życie społeczności lokalnych. Przez ostatnie siedem lat zrealizowaliśmy w Katowicach ponad 750 projektów zgłoszonych przez mieszkańców o wartości przekraczającej 100 mln zł. Pomaga nam to budować i wzmacniać społeczeństwo obywatelskie. Jeśli ktoś korzysta z wodnego placu zabaw, drogi rowerowej czy ławeczki osiedlowej, na którą wcześniej głosował, to później chętniej uczestniczy w następnych edycjach budżetu obywatelskiego i namawia do tego samego swoich sąsiadów – mówi prezydent Marcin Krupa.

Poddane pod głosowanie zostały 254 propozycje - pomyślnie zweryfikowane, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Zdecydowana większość z nich (225) to zadania lokalne, zaś 29 dotyczyło pomysłów ogólnomiejskich. Tegoroczna pula BO wyniosła 15,6 mln zł i po raz kolejny była największa w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca wśród miast wojewódzkich.

Frekwencja

Frekwencja w głosowaniu wyniosłą w tym roku 15,84%. Ponad 56% głosujących stanowiły kobiety, zaś najczęściej oddającą głos grupą wiekową były osoby w przedziale 35-44 lat. Wśród dzielnic triumfowało Podlesie (31,73%). Drugie miejsce pod tym względem zajęło Załęże (26,32%), a trzecie Murcki (25,38%). Dzielnice te, decyzją prezydenta, otrzymają za wysoką frekwencję w głosowaniu dodatkowe środki - ponad 21 tys. zł dla Podlesia, 13 tys. zł dla Załęża oraz prawie 9 tys. zł dla Murcek.

Zwycięskie projekty

Spośród 119 projektów katowiczanie najchętniej głosowali na projekt „BEZPIECZNE KATOWICE” dotyczący zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Podlesiu, który zebrał aż 11 285 głosów mieszkańców. Koszt realizacji projektu wyniesie 900 tys. zł.

Drugie miejsce zajął projekt dotyczący rewitalizacji stawu Kozubek i utworzenie wokół niego zielonej strefy wypoczynku dla mieszkańców. Staw znajduje się przy ul. Obroki, na terenie po byłej kopalni węgla kamiennego „Kleofas”. Ten projekt otrzymał 8 221 głosów (wartość zadania 1,8 mln zł) i jest to zadanie o charakterze dwuletnim, więc jego realizację Zakład Zieleni Miejskiej zakończy w 2023 r. Trzecie miejsce przypadło projektowi „SkończMY ze smogiem w Katowicach” o wartości 100 tys. zł, który uzyskał 7 162 głosy.

Zrealizowane zostaną różnorodne pomysły. Decyzją mieszkańców powstaną trzy nowe psie wybiegi: w Załężu, na Osiedlu Tysiąclecia oraz w Piotrowicach. W Podlesiu lampami LED doświetlonych zostanie 9 przejść dla pieszych wzdłuż ul. Armii Krajowej i Uniczowskiej. W Kostuchnie z kolei, pojawi się radarowy wyświetlacz prędkości, który będzie sygnalizował kierującym pojazdami ew. przekroczenie dopuszczalnej prędkości (w rejonie Miejskiego Przedszkola nr 42). Obiekt Ośrodka Sportowego „Podlesianka” wzbogaci się o system automatycznego nawadniania boiska, a przy jednej z trybun pojawi się nowe ogrodzenie. W Parku Murckowskim ustawione zostaną wielofunkcyjne ławki fitness, natomiast w Janowie (przy ul. Zamkowej) powstanie siłownia „Street workout” - park do ćwiczeń dla młodzieży.

Rowerzystów na pewno ucieszy fakt, że mieszkańcy zdecydowali o realizacji licznych inwestycji w infrastrukturę rowerową. To m.in.: ścieżki rowerowe od ul. Meteorologów do ul. Francuskiej (łączącej Osiedle Zgrzebnioka z tą częścią Śródmieścia), wzdłuż ul. Kochłowickiej (od ul. Barlickiego do ul. Witosa), kontynuacja ścieżki wzdłuż ul. Mieszka I i ul. Tysiąclecia do Al. Bolesława Krzywoustego. Na ul. Medyków (od ul. Zarańskiego do Szpitala Kolejowego) powstaną pasy rowerowe, a na ul. Wojewódzkiej (na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Francuskiej) pojawi się kontraruch rowerowy. Powstanie również bezpieczny przejazd przez skrzyżowanie ul. Powstańców/Damrota na Osiedlu Paderewskiego. Zmieniona zostanie nawierzchnia drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej (od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej) oraz pojawią się stojaki rowerowe przy placach zabaw w Parku Kościuszki – informuje Urząd Miasta.

Pełne wyniki głosowania dostępne są na stronie www.BO.Katowice.eu

Lista wybranych w głosowaniu projektów ogólnomiejskich

  • „BEZPIECZNE KATOWICE” – Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Podlesiu
  • Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic
  • SkończMY ze smogiem w Katowicach
  • Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!
  • Piano-Tężnia Festiwal 2022
  • Dziś - wirtualni, jutro - realni przedsiębiorcy! Symulacje biznesowe dla katowickich szkół ponadpodstawowych
  • Zakup nowości wydawniczych - książek i audiobooków dla Filii 35 Obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach
  • „Zaczytani w katowickich parkach". Montaż biblioteczek plenerowych w katowickich parkach - Budnioka, Bogucickim, Zadole, Kościuszki, Olimpijczyków, 3 Stawy wraz z zakupem do nich książek
  • Zakup odzieży klubowej dla zawodników UKS Pałac Młodzieży Katowice reprezentujących Miasto Katowice w turniejach szachowych
  • Bajtel rozrabiaka - wakacyjne kuglowanie


Subskrybuj 24kato.pl

google news icon