Ponad milion złotych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami

W ramach programu „Śląskie. Bez barier” ponad milion złotych trafi na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Założenia programu przedstawiono na sesji Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego.

fot. UMWŚ/Patryk Pyrlik
Sejmik Niepełnosprawnych

Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego powołano w marcu 2021 r. Jak podkreślił Jakub Chełstowski powinien on wskazywać urzędnikom jak funkcjonować, żeby rozwiązywać problemy niepełnosprawnych. Pomysły sejmiku uwzględniono w budżecie województwa na 2022 rok.

- Przekazujemy milion złotych na różnego rodzaju działania, jeżeli chodzi o kulturę, turystykę, zdrowie czy sport. Jest to pewnego rodzaju pilotaż, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski. Chcemy jak najbardziej efektywnie te środki wydawać i myślę, że „Śląskie. Bez barier” to projekt, który może w najbliższych latach bardzo mocno się rozwijać – podkreśla marszałek woj. śląskiego, Jakub Chełstowski.

Jeżeli chodzi o zdrowie to pieniądze trafia m.in. na szkolenia i poradnictwo czy integrację osób niesłyszących lub niedosłyszących. W przypadku turystyki – m.in. na rajdy, które umożliwią osobom z dysfunkcjami poznanie Beskidów, Jury Krakowsko-Częstochowskiej czy Krainy Górnej Odry oraz na poprawę infrastruktury turystycznej i likwidację barier. Także w instytucjach kultury likwidowane mają być architektoniczne bariery, które utrudniają korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon