Prezydent Katowic powołał pełnomocnika ds. klimatu. Została nim dr Beata Urych

Prezydent Katowic Marcin Krupa powołał pełnomocnika ds. klimatu. Została nim dr Beata Urych. Sprawdź, za co odpowiedzialny jest taki pełnomocnik.

Materiały prasowe
Beata Urych

Katowice chcą usystematyzować działania miasta związane z adaptacją do zmian klimatu. W tym celu prezydent Marcin Krupa powołał pełnomocnika do spraw klimatu.

Pełnomocnik do spraw klimatu w Katowicach

Kilka dni temu przez Katowice przeszła wichura, a w 2019 roku dotknęła nas największa w historii pomiarów opadów deszczu ulewa, która poczyniła wiele szkód. To, jak będzie wyglądał klimat za kilkanaście lat, zależy od nas wszystkich. Upały, ulewy, wichury i burze to efekty zmian klimatycznych, które są odczuwalne we wszystkich miastach w Polsce i na świecie, w tym w Katowicach. Musimy się wzajemnie edukować, a przede wszystkim współpracować, aby dokonać zmian i wpłynąć na polepszenie sytuacji. Dotyczy to zarówno samorządu, jak i mieszkańców Katowic. Dlatego też w Katowicach swoje działania rozpoczyna pełnomocnik ds. klimatu.

Zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami, wymagają od nas szybkich i zdecydowanych działań. Dotyczy to w szczególności kwestii gospodarowania zasobami wodnymi. W Katowicach nie tylko siejemy miejskie łąki, sadzimy nowe drzewa, ale także realizujemy duże projekty inwestycyjne. Obecni jesteśmy na konferencjach, by z jednej strony pokazywać nasze działania, a z drugiej podpatrywać rozwiązania z innych miast. Aby te działania uporządkować i zintensyfikować, powołałem dr Beatę Urych na pełnomocnika ds. klimatu. Wierzę, że jej doświadczenie będziemy mogli wykorzystać w Katowicach - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Za co odpowiada pełnomocnik do spraw klimatu?

Pełnomocnik ds. klimatu odpowiedzialny jest za opiniowanie zadań inwestycyjnych, planów, programów, strategii w zakresie związanym z ochroną klimatu. Ponadto będzie uczestniczyć w przygotowaniu dokumentów takich jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, czy planów i strategii dotyczących adaptacji do zmian klimatu, w tym także monitorowania i aktualizacji „Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu”. Do zadań pełnomocnika, należy także współpraca z komórkami i jednostkami miejskimi, organizacjami pozarządowymi w obszarze ochrony klimatu i powietrza oraz popularyzacja tej tematyki poprzez działania informacyjne i edukacyjne.

- Dotychczas działałam w zespole ds. opracowania, koordynacji oraz monitorowania planów i programów związanych z mitygacją i adaptacją do zmian klimatu dla miasta Katowice oraz Radzie ds. Poprawy Jakości Powietrza przy Prezydencie Miasta Katowice, co pozwoliło mi poznać potrzeby, jak i dotychczasowe działania urzędu. Chciałabym swoje doświadczenie wykorzystać w rozwijaniu już rozpoczętych projektów, a także skupić się mocniej na sprawach klimatu w kolejnych przedsięwzięciach. Zgodnie z ustaleniami podczas COP24 w Katowicach, w ciągu najbliższych lat, musimy ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu poniżej 2°C, a docelowo do 1,5°C. W praktyce oznacza to, że do roku 2030 musimy ograniczyć emisje CO2 o ok. 45% w stosunku do 2010 r. Takie zmiany wymagają zdecydowanych działań, które należy wdrażać jak najszybciej. Wiele się dzieje, ale mamy jeszcze sporo razem do zrobienia – deklaruje Beata Urych, pełnomocnik prezydenta ds. klimatu.

Kim jest dr Beata Urych?

Beata Urych ukończyła studia doktoranckie w zakresie inżynierii środowiska oraz nauk technicznych – czystych technologii węglowych, prowadzone przez Główny Instytut Górnictwa. W swoim dorobku naukowym ma publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych. Ukończyła międzywydziałowe studia magisterskie na kierunku Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Śląskim oraz studia magisterskie na kierunku Marketing i Zarządzanie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Ma 5-letnie doświadczenie zawodowe w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w GIG.

Czytaj też:

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon