Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku Siemianowic. Nowa droga będzie węższa niż pierwotnie planowano

Zamiast śródmiejskiej autostrady - powstanie droga tylko z trzema pasami ruchu. Przynajmniej na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do al. Korfantego w Wełnowcu. Przedłużenie ulicy Stęślickiego będzie inaczej zaprojektowane niż pierwotnie zakładano.

Ulica Stęślickiego biegnie na razie tylko od skrzyżowania z ul. Chorzowską do ul. Misjonarzy Oblatów w Koszutce. Ale plany dotyczące przedłużenia tej, na razie krótkiej, ulicy miały rozmach. Do dzisiaj. Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta, katowiccy urzędnicy zdecydowali się nie budować "śródmiejskiej autostrady", ale skromniejszą drogę, z jednym pasem w każdą stronę, i z dodatkowym pasem do lewoskrętu. Przynajmniej na odcinku od Misjonarzy Oblatów do al. Korfantego. Odcinek od al. Korfantego ulicą Konduktorską w kierunku Siemianowic Śląskich, ma być bardziej okazały.

Jako powód zmiany koncepcji realizacji przedłużenia ul. Stęślickiego miasto podaje "stawianie na transport zrównoważony, promocję dojazdu do centrum komunikacją miejską".

- Planowane przedłużenie ulicy Stęślickiego jest spójne z zasadami zrównoważonego transportu. Chcemy, by nowa droga na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do al. Korfantego nie generowała dodatkowego ruchu, lecz usprawniała funkcjonowanie istniejących rozwiązań transportowych, w tym także w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego, z jednoczesnym uwzględnieniem potencjału rozwojowego przyległych terenów. Dlatego będziemy zmieniać pierwotne założenia dla przedłużenia ul. Stęślickiego – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jak będzie wyglądać przedłużona ul. Stęślickiego

Na przedłużonej ulicy Stęślickiego planowana jest tylko jedna jezdnia o trzech pasach ruchu, przy czym jeden z nich ma służyć praktycznie wyłącznie funkcji bezkolizyjnego lewoskrętu, co, jak ma nadzieję miasto, powinno zapewnić bezpieczne i sprawne funkcjonowanie skrzyżowań oraz bezpieczeństwo i płynność ruchu na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami.

Skrzyżowania z ulicami:

  • Misjonarzy Oblatów,
  • Słoneczną,
  • Józefowską,
  • al. Korfantego,
  • Konduktorską

są planowane w formie rond lub z sygnalizacjami świetlnymi nadającymi priorytet pojazdom transportu publicznego. Wybór rozwiązań szczegółowych ma być możliwy na etapie sporządzania dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem pełnej identyfikacji uwarunkowań realizacyjnych.
W ramach projektu utrzymane zostanie skomunikowanie ulic Norwida i Kozioła, natomiast na ciągu ulic Kozioła - Rysia zapewnione zostanie bezkolizyjne połączenie piesze i rowerowe. Na całym planowanym ciągu drogowym zaprojektowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe, natomiast w rejonie skrzyżowań uwzględnione zostaną lokalizacje przystanków autobusowych. Nowa ulica ma się wyróżniać dużą liczbą nasadzonych wzdłuż niej drzew.

- Priorytetem przy wyborze rozwiązań szczegółowych na etapie sporządzania dokumentacji technicznej będzie wybór takich rozwiązań infrastrukturalnych i funkcjonalnych, aby poprowadzenie drogi nie stanowiło bariery architektonicznej dla mieszkańców, zarówno w aspekcie przestrzennym, jak i funkcjonalnym. Chcemy, by zaproponowane rozwiązania transportowe zostały zaprojektowanie w powiązaniu z zielenią w pasie drogowym i rozwiązaniami dla ochrony mieszkańców przed hałasem – mówi Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu.

Dwutorowy odcinek linii tramwajowej

W ramach planowanej inwestycji przebudowany zostanie także fragment linii tramwajowej na skrzyżowaniu z al. Korfantego, tak aby uzyskać odcinek dwutorowy. Ponadto, w ramach projektowania przedłużenia ul. Stęślickiego przeanalizowana zostanie możliwość potencjalnego zabezpieczenia pasa terenu dla poprowadzenia nowej linii tramwajowej od ul. Chorzowskiej.

Od al. Korfantego na północ - już dwa pasy w każdym kierunku

Natomiast kolejny odcinek przedłużenia ul. Stęślickiego na odcinku od al. Korfantego ulicą Konduktorską w kierunku Siemianowic Śląskich będzie mieć już nieco inną funkcję i charakter. Zakłada się, że droga ta będzie obsługiwać dodatkowo ruch międzymiejski, zatem jest tu planowany przekrój dwujezdniowy. Podstawową funkcją tego odcinka drogi będzie zebranie ruchu z układu dróg miejskich w Katowicach i sprawne wyprowadzenie w kierunku Siemianowic Śląskich, stanowiąc jednocześnie alternatywę dla odcinka al. Korfantego przebiegającego w kierunku placu Alfreda.

Etap projektowania do połowy 2023 r.

Obecnie przedłużenie ul. Stęślickiego jest na etapie projektowania. W 2017 roku podpisano umowę z firmą Sweco na zaprojektowanie przedłużenia ul. Stęślickiego, której w związku z przeprojektowaniem odcinka od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. Korfantego na drogę węższą od wcześniej planowanej zostaną zlecone prace dodatkowe. Dlatego wcześniej konieczne są zmiany budżetowe, które będą przedmiotem obrad radnych na najbliższej sesji rady miasta.

Szacuje się, że koszt zmian projektowych wyniesie około 300 tys. zł, czyli wykonanie całej dokumentacji projektowej to koszt 2 mln zł. Zakończenie etapu projektowania przewidziane jest w drugiej połowie 2023 roku.

Czytaj też:

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon