Śląscy policjanci na archiwalnych zdjęciach. Odrębna Policja Województwa Śląskiego była jednym z najbardziej widocznych atrybutów jego autonomii

Policja Województwa Śląskiego stanowiła jeden z najbardziej dostrzegalnych atrybutów śląskiej autonomii, gwarantowanej w Statucie organicznym z 1922 roku. Funkcjonariuszy śląskiej policji spotykalo się często - jak to policjantów - przy rozmaitych okazjach, zarówno codziennych, jak i uroczystych.

Statut organiczny gwarantował śląskim władzom wojewódzkim kompetencje organizacji sił policyjnych i żandarmerii. Wojewoda śląski powołał Policję Województwa Śląskiego rozporządzeniem z 17 czerwca 1922. On też został jej zwierzchnikiem. Jej pierwsi funkcjonariusze - batalion policji, który przybył na teren województwa także 17 czerwca 1922 - niemal z marszu przystąpili do realizacji swego zadania, czyli zapewniania bezpieczeństwa i porządku na terenie przejmowanym przez polską administrację.

Pierwsza siedziba Policji Województwa Śląskiego mieściła się przy ulicy Zielonej 29 (czyli dzisiejszej Żwirki i Wigury). Później władze śląskie policji przeprowadziły się na Jagiellońską, do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tamże przeniósł się Urząd Śledczy, jednak na Żwirki i Wigury pozostał Wydział Śledczy. Tuż obok, przy Kilińskiego 9, mieściła się Miejska i Powiatowa Komenda Policji Województwa Śląskiego. A niedaleko, na ulicy Głowackiego - Oddział konny Policji.

Jednak policjantów spotykało się przede wszystkim nie w placówkach, a w terenie – podczas patroli, interwencji, przy kierowaniu ruchem. No i czynnościach śledczych. Słowem, jak dziś.

Orkiestra Policyjna przygrywała nie tylko na uroczystościach. Okazje by jej posłuchać miewali też obywatele wypoczywający w plenerze

Policyjny Klub Sportowy, zrzeszający śląskich policjantów, należał do czołówki polskich klubów policyjnych, wyróżniając się szczególnie w takich dyscyplinach jak boks i szermierka. Od 1926 r. policyjni sportsmeni mieli do dyspozycji boisko piłkarskie przy ul. Bankowej. Tamże powstały ich korty tenisowe.


Subskrybuj 24kato.pl

google news icon