Startuje 5. edycja Zielonego Budżetu w Katowicach. W sumie 3 miliony złotych do zagospodarowania

Po raz piąty mieszkańcy Katowic będą mogli zgłaszać swoje propozycje w ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice. W tym roku nabór wniosków rozpocznie się 11 marca i potrwa do 8 kwietnia. Katowiczanie, podobnie jak w poprzednim roku, mogą zagospodarować 3 mln zł. Kwota ta została podzielona między 22 dzielnice miasta, wyznaczono także pulę na projekty ogólnomiejskie.

Startuje 5 edycja Zielonego Budżetu w Katowicach.

- Poprzednie edycje Zielonego Budżetu miasta Katowice pokazały, że mieszkańcy doskonale wiedzą, czego potrzebują w swoim otoczeniu oraz potrafią wskazać, które działania proekologiczne są dla nich najważniejsze. W czterech poprzednich edycjach Zielonego Budżetu mieszkańcy złożyli 715 propozycji. Do tej pory wybranych do realizacji zostało 347 zadań na kwotę przekraczającą 10,5 mln zł – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jestem przekonany, że również w tym roku pojawi się wiele ciekawych pomysłów, które będą pozytywnie wpływać na środowisko naturalne w naszym mieście – dodaje.

Nabór wniosków od 11 marca

Mieszkańcy Katowic mogą zgłaszać swoje projekty od 11 marca do 8 kwietnia za pomocą formularza online, który dostępny będzie na stronie bo.katowice.eu. Następnie wnioski będą przechodziły przez weryfikację formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze najlepsze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku. Podobnie jak w poprzednich latach, również i w tej edycji, na zgłoszone projekty przeznaczono kwotę 3 mln złotych, z których 2,4 mln zł rozdzielono pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, natomiast 600 tys. złotych przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Najlepsze projekty to te, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury realizujemy zadania dotyczące m.in. zazielenienia przestrzeni publicznej, rewitalizacji zieleni skwerów i parków, tworzenia łąk kwietnych, ale również projekty związane z programami dotyczącymi zwierząt – wymienia Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Zielony Budżet miasta Katowice to proces konsultacji społecznych, który pomaga zdiagnozować potrzeby mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Można zgłaszać zadania takie jak: nasadzenia drzew i krzewów, rewitalizację zieleni małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy też warsztaty edukacyjne w zakresie ochrony przyrody i ekologii.

Inspiracje z Dzielnicowej Giełdy Pomysłów

Osoby zainteresowane zgłoszeniem wniosku do Zielonego Budżetu miasta Katowice mogą skorzystać z propozycji jakie wpłynęły w ramach Dzielnicowej Giełdy Pomysłów. W ramach przygotowanej ankiety, w obrębie jednej dzielnicy, mieszkańcy mogli wskazać kilka pomysłów na zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Łącznie wypełniono 371 ankiet, przy czym 259 zostało zgłoszonych za pomocą formularza online, a 112 w formie papierowej. Pomysły wraz z lokalizacją należało dopasować do kategorii, które wyodrębnione zostały na podstawie najczęściej zgłaszanych pomysłów w Budżecie Obywatelskim. Mieszkańcy Katowic najwięcej propozycji przypisali do kategorii:

  • Infrastruktura drogowa i rowerowa – 214
  • Zieleń miejska i mała architektura – 174
  • Kultura i integracja mieszkańców – 133

Właśnie z kategorii „Zieleń miejska i mała architektura” oraz „Ochrona środowiska i zwierząt” (110 propozycji) najwięcej pomysłów wpisuje się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice. Więcej informacji o Zielonym Budżecie oraz propozycjach zgłoszonych w ramach Dzielnicowej Giełdy Pomysłów można znaleźć na stronie: bo.katowice.eu.

Dotychczas zrealizowane inwestycje to m.in. urządzenie zielonego skweru przed Superjednostką, nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin m.in. w Bogucicach, na osiedlu Paderewskiego czy Kokocińcu, łąki kwietne na os. Tysiąclecia, ogród deszczowy na Bażantowie czy zajęcia o charakterze edukacyjnym w szkołach. W ostatnich miesiącach zakończono również realizację takich zadań jak Lawendowa czytelnia przy Bibliotece Śląskiej, park kieszonkowy u zbiegu ul. Markiefki i Piotra w Bogucicach czy zazielenienie okolic wybranych przystanków komunikacji miejskiej w Dąbrówce Małej. W 2024 roku realizowanych będzie 108 zadań z poprzedniej edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Harmonogram 5 edycji Zielonego Budżetu

Zgłaszanie wniosków

11 marca – 8 kwietnia

I etap weryfikacji wraz z ogłoszeniem wyników weryfikacji

9 kwietnia – 23 maja

II etap weryfikacji wraz z ogłoszeniem wyników weryfikacji

24 maja – 11 września

Etap prac Zespołu Oceniającego

12 września – 23 września

Ogłoszenie wyników pracy Zespołu Oceniającego oraz informacji o wyborze zadań do realizacji

do 30 września


Ulica kosciuszki katowice

Może Cię zainteresować:

Spacer ulicą Kościuszki w Katowicach: słynną promenadą na południe. WIDEO

Autor: Katarzyna Pachelska

23/02/2024

Galeria katowicka

Może Cię zainteresować:

Galeria Katowicka z nowym systemem parkingowym. Nie trzeba będzie pobierać biletu. System rozpozna tablice rejestracyjne

Autor: Katarzyna Pachelska

23/02/2024

Forum Samorządowe i Marcin Krupa podczas spotkania prasowego

Może Cię zainteresować:

Transport, sport i zdrowie. Prezydent Marcin Krupa omówił kolejne punkty swojego programu wyborczego

Autor: Aleksandra Szlęzak

23/02/2024

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon