rada miasta

Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Katowice otrzymał Piotr Uszok fot Sławomir Rybok

Piotr Uszok Honorowym Obywatelem Katowic. Laudację wygłosił Jerzy Buzek

Były prezydent miasta Piotr Uszok otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Katowic. - Porządek, systematyczność i pracowitość to cechy charakteryzujące Piotra Uszoka. To również cechy opisujące śląską tradycję patriotyczną. Ten patriotyzm wyraża się w trosce o swoje miasto i region - powiedział Jerzy Buzek.