Przy wyborach do rad dzielnic nie zarobisz. Wojewoda przypomniał o tym radnym

22 uchwały rady miasta utrącone w jeden dzień przez nadzór prawny wojewody śląskiego – taki wynik zanotowały Katowice. Dokonana przez urzędników wojewody Marka Wójcika hekatomba dotyczy zmian w statutach katowickich dzielnic. Poszło o zapisane tam diety dla członków okręgowej i obwodowej komisji wyborczych obsługujących wybory do rad dzielnic.

pixabay.com
Pieniadze

To były szybkie, jednogłośne głosowania: brak uwag i zgłoszeń ze strony radnych, krótka informacja ze strony przewodniczącego rady o tym, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt pozytywnie, 26 głosów „za” i następny proszę… W sumie na odbywającej się 29 lutego sesji katowicka rada miasta w takim trybie znowelizowała statuty wszystkich 22 dzielnic miasta.

Rada Miasta przekroczyła swoje kompetencje

Tydzień temu (5 kwietnia) nadzór prawny wojewody śląskiego zakwestionował wszystkie 22 wspomniane powyżej uchwały stwierdzając, że w części są one niezgodne z ustawą o samorządzie gminnym i powinne zostać wyeliminowane z „obrotu prawnego”.

Skąd taka ocena? Otóż – jak czytamy w opublikowanych właśnie rozstrzygnięciach nadzorczych – nowelizacje zostały podjęte „z przekroczeniem upoważnienia ustawowego”. Konkretnie chodzi zaś o to, że do statutów dzielnic wprowadzono zapis, iż osobom wchodzącym w skład okręgowej i obwodowej komisji obsługującej procedurę wyborów do rady dzielnicy przysługuje zryczałtowana dieta „za czas realizacji czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady Miasta Katowice”.

- W ocenie organu nadzoru, Rada Miasta ustalając powyższą zasadę (…) przekroczyła przysługujące jej kompetencje – stwierdzili urzędnicy nadzoru prawnego wojewody.

Praca w komisjach wyborczych ma charakter społeczny

Jak wskazują urzędnicy wojewody rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej, podobnie jak też może ustanowić zasady, na jakich członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady dzielnicy (osiedla), rady sołeckiej, będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej. Nie posiada natomiast – jak czytamy - podstaw do „rozszerzania katalogu osób uprawnionych do pobierania diet, a w konsekwencji do ustalenia takich diet dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów w jednostce pomocniczej gminy”.

Urzędnicy wojewody przypomnieli przy okazji, że kwestia dotycząca przyznawania zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład okręgowej i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic w Katowicach była już przedmiotem postępowania sądowo-administracyjnego, a wypowiadający się w tej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny jasno stwierdził, że praca w komisjach wyborczych „ma charakter społeczny, a fakt wykonywania określonych czynności nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy z gminą”.

- W związku z czym członkom komisji na tej podstawie nie będą przysługiwać diety, wynagrodzenie lub zwrot innych kosztów. Podkreślić trzeba, że ustawodawca nie upoważnił organu stanowiącego gminy do kreowania takiego uprawnienia w drodze uchwały – stwierdził NSA.

Jak informują urzędnicy wojewody wskazane uchybienie należy zaliczyć do kategorii „istotnych naruszeń prawa”, przy czym możliwe jest doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem poprzez wyeliminowanie jedynie zakwestionowanej części uchwały.

Wieczorek

Może Cię zainteresować:

Wojewoda Wieczorek masowo blokuje uchwały miejskich radnych. Pod tym względem jest w Polsce liderem

Autor: Michał Wroński

17/03/2022

Radne katowice

Może Cię zainteresować:

Nowi radni w Radzie Miasta w Katowicach. Większość świeżo upieczonych radnych to kobiety

Autor: Katarzyna Pachelska

08/04/2024

Marcin Krupa

Może Cię zainteresować:

Wybory samorządowe 2024 w Katowicach. Oficjalne wyniki. Marcin Krupa prezydentem. Skład Rady Miasta

Autor: Katarzyna Pachelska

08/04/2024

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon