zanieczyszczenie powietrza

WFOSiGW Katowice Tablica

Wróciła tablica na budynku WFOŚiGW w Katowicach. Znów można sprawdzić stan powietrza

Na budynek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wróciła elektroniczna tablica informująca m.in. o stanie powietrza. Można się z niej dowiedzieć, jaki jest aktualny poziom pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki i azotu, tlenku azotu i ozonu, ale też jaka jest pogoda: temperatura, wiatr, ciśnienie i wilgotność powietrza.