Trwa przetarg na projekt przebudowy ul. Wieżowej, która ma odciążyć ruch w Kostuchnie i Piotrowicach

Trwają przygotowania do realizacji ważnej dla mieszkańców Kostuchny i Piotrowic inwestycji drogowej. Lepsze połączenie ul. Szarych Szeregów z ul. Bażantów umożliwi sprawne i bezpieczne poruszanie się między tymi lokalizacjami. Przebudowana zostanie już istniejąca ul. Wieżowa - trwa postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę dokumentacji projektowej dla tego zadania.

Miasto Katowice przymierza się do przebudowy ulicy Wieżowej, która ma zapewnić lepsze połączenie ul. Szarych Szeregów z ul. Bażantów.

- Działania związane z realizacją tej inwestycji to odpowiedź na wynik konsultacji społecznych z 2015 roku i głosy mieszkańców oczekujących inwestycji drogowych, które usprawniłyby poruszanie się w tym rejonie. Pamiętajmy, że chcielibyśmy, aby zmodernizowana ulica na jej całym przebiegu była objęta ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Docelowo obowiązywałby na niej także zakaz ruchu samochodów ciężarowych, które będą mogły jeździć ul. Armii Krajowej i ul. Szarych Szeregów – mówi Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic.

Ulica Wieżowa będzie wyglądać inaczej niż teraz

Obecnie ulica Wieżowa to wąska droga bez chodników. Po realizacji inwestycji jej wygląd ulegnie znacznej zmianie. Zgodnie ze wstępnym planem, powstanie tu nie tylko jezdnia o szerokości 6 metrów, ale również pas zieleni z miejscami postojowymi, zjazdami i chodnikiem. Ponadto, by usprawnić wjazd i wyjazd z Wieżowej, przy skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów miałoby powstać rondo. Inwestycja nie tylko więc usprawni poruszanie się pomiędzy dwoma dzielnicami, ale wpłynie także na komfort jazdy. Zanim to jednak nastąpi, konieczne jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Odpowiadać będzie za to wykonawca wyłoniony w przetargu ogłoszonym właśnie przez miejską spółkę Katowickie Inwestycje S.A. Oferty mogą być składane do 30 listopada. Potem nastąpi ich otwarcie, weryfikacja oraz ocena, by doprowadzić do wyboru wykonawcy i podpisania umowy.

- Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wieżowej od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów w kierunku ul. Bażantów. Projektowany odcinek będzie kończył się w rejonie placu zabaw i nawiązywał do istniejącego odcinka ulicy. Ponadto wykonawca będzie musiał opracować rozwiązania projektowe dotyczące zmiany w organizacji ruchu dla ul. Urbana oraz jej skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów – mówi Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Przypomnijmy, że w 2015 roku przeprowadzono konsultacje społeczne, które wskazały, że mieszkańcy oczekują inwestycji drogowych w swoim miejscu zamieszkania i przychylają się do propozycji połączenia ulicy Bażantów z Szarych Szeregów. Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych okolicy poprzez budowę nowej drogi przebiegającej poza terenem osiedla popierało 65,6% respondentów, z czego prawie 25% zdecydowanie popierało ten pomysł. Niemal 46% respondentów mieszkających na Osiedlu Bażantowo zdecydowanie popierało pomysł budowy nowej drogi, co wraz z osobami „raczej popierającymi” to działanie dało poparcie na poziomie 78,69%. W pozostałych rejonach odsetek ten to 83,08% (Kostuchna) i 60,16% (Osiedle Odrodzenia). Biorąc pod uwagę powyższe jak również intensywny rozwój inwestycyjny południa Katowic zdecydowano się na rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia.

Intensywny koniec roku w Katowicach

Obok przetargu na zaprojektowanie przebudowy ul. Wieżowej trwają też przygotowania do innych istotnych inwestycji drogowych w Katowicach. To między innymi postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji dla przebudowy trzech skrzyżowań w ciągu ul. Armii Krajowej. Mają one zostać zmodernizowane, zyskać nowe pasy, chodniki i drogi rowerowe, a celem tych działań jest poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak również pieszych i rowerzystów. Przygotowany na to zadanie budżet wynosi ponad milion złotych, natomiast oferta złożona w postępowaniu opiewa na niecałe 800 tys. zł. Jeśli zostanie ona zatwierdzona, kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy z wykonawcą. Przewidziany czas na realizację dokumentacji to 11 miesięcy.

Trwa także procedura przetargowa dotycząca budowy nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych. Obejmuje ona m.in.

  • przedłużenie ulicy Dobrowolskiego do ulicy Katowickiej,
  • budowę nowego układu drogowego w rejonie ulicy Tysiąclecia 88b,
  • budowę przedłużenia ulicy Mickiewicza,
  • budowę układu w rejonie ul. Kalinowej i ul. Księdza Stanisława Wilczewskiego.

Wybór wykonawcy jest przewidywany na grudzień 2022.

Ponadto w najbliższym czasie zostanie ogłoszone inne, istotne postępowanie przetargowe. Mowa o przedłużeniu ulicy Bocheńskiego w kierunku Ligoty.

Okolice ul. Hierowskiego Katowice

Może Cię zainteresować:

18-piętrowe wieżowce między fińskimi domkami? Mieszkańcy Kostuchny protestują

Autor: Katarzyna Pachelska

07/11/2022

Park osiedle Norma

Może Cię zainteresować:

Cztery nowe parki w Katowicach. A Katowicki Park Leśny zostanie zmodernizowany

Autor: Katarzyna Pachelska

04/10/2022

Max Premium Burgers Katowice wizualizacja 1

Może Cię zainteresować:

Pierwsza restauracja szwedzkiej sieci Max Premium Burgers w Katowicach już na ukończeniu

Autor: Katarzyna Pachelska

17/11/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj więcej:

Przetarg na projekt przebudowy Wieżowej

Pięciu wykonawców chce zaprojektować przebudowę ul. Wieżowej

Park osiedle Norma

Podpisano umowy na realizację czterech nowych parków

Prace na torach

Zaczyna się dziać przy kolei przez Murcki i Kostuchnę

Biurowiec, Famur

Tak miał wyglądać nowy biurowiec Famuru

Zadania z poprzedniej edycji Zielonego Budżetu

Zielone inwestycje powstaną niedługo w dzielnicach Katowic

Wieżowa Katowice

Duże nowe katowickie osiedle zyska lepszy wjazd i wyjazd

Dworzec PKP Katowice

CPK odwołuje spotkania w sprawie przebiegu linii kolejowej