Tysiące mężczyzn z woj. śląskiego korzysta z zasiłków macierzyńskich. Bo im się należą!

Brzmi absurdalnie, ale jest jak najbardziej zgodne z prawem. Mężczyźni mogą pobierać zasiłek macierzyński, i to robią. Ponad 9,3 tys. ojców w województwie śląskim korzystało z zasiłku macierzyńskiego tylko od stycznia do końca maja 2021 roku.

Ojciec (zdjęcie ilustracyjne)

Przy okazji Dnia Ojca (pamiętajcie, to 23 czerwca!) warto przypomnieć, że podlegając ubezpieczeniu chorobowemu w przypadku narodzin dziecka tata może skorzystać z płatnej opieki nad maluszkiem w postaci:

  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • urlopu ojcowskiego.

W zdecydowanej większości tatusiowe korzystają właśnie z tego ostatniego.

Rodzice nowonarodzonego dziecka mogą liczyć na 52 tygodnie wolnego od pracy, na które składają się:

  • urlop macierzyński,
  • urlop rodzicielski

Zasada ta dotyczy także opiekunów, którzy przyjmują dziecko na wychowanie. Okres ten może się wydłużyć, jeśli przy porodzie urodzi się więcej niż jedno dziecko.

Urlop ojcowski trwa 2 tygodnie i mogą go wziąć tylko ojcowie. Inaczej przepada

Dodatkowo tatusiowie mają jeszcze prawo do urlopu ojcowskiego. Trwa on dwa tygodnie i jest przeznaczony tylko dla ojców.

Trzeba pamiętać o tym, że z urlopu ojcowskiego można skorzystać do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia, maksymalnie w dwóch częściach po tydzień każda. W tym samym czasie matka dziecka może przebywać na urlopie macierzyńskim, a ojciec dziecka - na urlopie ojcowskim.

To uprawnienie tylko dla ojców i tatusiowe chętnie z niego korzystają. W województwie śląskim na urlopie ojcowskim w ciągu pięciu miesięcy 2021 r. było 8,7 tys. mężczyzn, a w kraju - ponad 65 tys. ojców.

Zasiłek macierzyński przysługuje też ojcu, o ile właśnie on opiekuje się dzieckiem

Za opiekę nad dzieckiem w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego ubezpieczonemu rodzicowi przysługuje zasiłek macierzyński. W województwie śląskim w okresie od stycznia do maja 2021 r. świadczenie to pobierało 46,7 tys. rodziców, w Polsce ZUS wypłacił zasiłek macierzyński dla ponad 402 tys. osób.

Najwięcej zasiłków macierzyńskich w Śląskim wypłaca Oddział ZUS w Rybniku. Otrzymuje go blisko 12 tys. osób.

W pozostałych Oddziałach statystyka wypłaty zasiłków macierzyńskich za okres od stycznia do maja wygląda następująco:

  • Oddział ZUS w Bielsku-Białej - 7827,
  • Oddział ZUS w Chorzowie - 7316,
  • Oddział ZUS w Częstochowie - 5562,
  • Oddział ZUS w Sosnowcu - 5952,
  • Oddział ZUS w Zabrzu - 8171.

Tata też może być na macierzyńskim

Łączna długość urlopu macierzyńskiego to 20 tyg. przy urodzeniu jednego dziecka.

- Statystyki ZUS pokazują, że w zdecydowanej większości to kobiety z niego korzystają i zostają z nowonarodzonym dzieckiem w domu na urlopie macierzyńskim, a potem rodzicielskim. Wynika to poniekąd z tego, że pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane tylko dla matki. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad noworodkiem - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim

Natomiast, jeśli po tych 14 tygodniach mama będzie chciała wrócić do pracy, to dzieckiem może zaopiekować się tata. Z takiej możliwości urlopu macierzyńskiego w województwie śląskim od stycznia do maja 2021 roku skorzystało blisko pół tysiąca ojców, natomiast w całym kraju ponad 3,9 tys. mężczyzn.

Małe zainteresowanie ojców urlopem rodzicielskim

Po urlopie macierzyńskim oboje rodzice mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni, a w przypadku urodzenia co najmniej dwójki dzieci - do 34. Urlop ten przysługuje również w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.

- Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Urlop może zostać udzielony w nie więcej niż 4 częściach, stanowiących wielokrotność tygodnia, przypadających bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, lub po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego. Ten urlop oboje rodzice mogą wykorzystać wspólnie lub podzielić między siebie – ważne aby w sumie nie przekroczyli limitu 32 lub 34 tygodni - tłumaczy rzeczniczka.

Od stycznia do maja 2021 z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w Polsce skorzystało ponad 246 tys. rodziców, w tym zaledwie 1,9 tys. mężczyzn. W województwie śląskim na urlopie rodzicielskim w tym czasie było 27,8 tys. rodziców, z czego tylko 223 ojców.Subskrybuj 24kato.pl

google news icon